Curtea de Conturi: „Dodon este curat”

Raportorul Curții de Conturi nu a depistat abateri în gestionarea Președinției pentru anul 2018

Miercuri, 20 noiembrie 2019, Curtea de Conturi a examinat auditul rapoartelor financiare ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova încheiate la 31 decembrie 2018. Raportorul nu a venit cu concluzii tăioase, deși, aparent, ne-am așteptat cel puțin la o contabilizare a cheltuielilor președintelui Igor Dodon pentru frecventele sale călătorii la Moscova, cu zboruri charter.

Raportorul Curții de Conturi, Ion Bulmaga, s-a referit, în mare parte la concluzii ce țin de controlul reconstrucției clădirii Președinției R. Moldova. Edificiul, spune el, a fost reparat cu sprijinul financiar al Republicii Turcia, prin intermediul Agenției Turcești de Colaborare și Coordinare (TIKA), „care și-a asumat integral controlul asupra realizării proiectului, asigurând și coordonând toate aspectele cu caracter financiar, fără a fi utilizate în acest scop resurse financiare din bugetul de stat”.

Reconstrucția Președinției, fără scheme?  

Astfel, în cazul dat, Curtea de Conturi nu a scos în vileag nicio schemă de spălare a banilor publici. Din contra, spune raportorul, „auditul a constatat că transmiterea lucrărilor de construcție și a dotărilor sale s-a realizat prin actele de primire-predare, semnate la 31 iulie 2019, de către reprezentantul agenției turcești și reprezentantul Aparatului președintelui R. Moldova”.

Iar, la solicitarea auditului, „agenția turcă a informat că, la 16 martie 2019, de către comisia de evaluare a lucrărilor de reparație, compusă de specialiști din Turcia și responsabili tehnici din cadrul proiectului, a fost efectuată primirea lucrărilor și au fost înlăturate toate neajunsurile depistate”.

De asemenea, auditul a relevat că 12 agenți economici care au executat lucrări și livrat bunuri în cadrul proiectului de asistență tehnică au oferit, în modul stabilit, garanțiile de calitate.

Totuși, auditorii au depistat o încălcare în cazul proiectului de reconstrucție a clădirii Președinției, și anume: „Lucrările de reconstrucție executate, transmise de către agenția turcă, în valoare totală de 8.964.300 de euro, care includ și lucrări suplimentare de 1.784.300 de euro, au fost reflectate în actele de primire-predare fără indicarea tipului lucrărilor, unităților cantitative și a prețurilor pe unitatea de măsură”, a semnalat raportorul.

Zboruri la Moscova, „foarte econome”

Deși a fost criticat pentru frecventele sale călătorii la Moscova, inclusiv cu zboruri charter, se pare totuși că președintele Igor Dodon a avut dreptate atunci când se justifica că plimbările sale luxoase, inclusiv în 2018, erau plătite de afaceriști ruși. Prin urmare, costul acestor călătorii pe care trebuia să îl achite Dodon, la rândul său, rămâne un mister.

Curtea de Conturi a venit cu o concluzie în cazul dat: „Testele auditului privind corectitudinea calculării și plenitudinea raportării cheltuielilor aferente deplasărilor de serviciu peste hotare nu au depistat încălcări”.

„Pentru deplasări de serviciu peste hotare, în 2018, Aparatului președintelui R. Moldova i-au fost aprobate 2,3 milioane de lei. Cheltuielile executate și cele efective constituie 2 milioane de lei. În total, din cheltuielile pentru deplasări, ponderea majoră le revine deplasării funcționarilor publici, de circa 44,9%, urmate de cheltuielile consilierilor prezidențiali, de 41,3%, și cheltuielile unei persoane care deține funcția de demnitate publică, de 13,8%.”

„Verificările au stabilit că biletele de avion procurate pentru deplasările președintelui și delegației însoțitoare au fost de tip econom. În același timp, legislația reglementează asigurarea în caz de deplasări peste hotare, cu rute speciale de zbor, charter, dar acestea nu au fost utilizate de președintele R. Moldova în perioada audiată”.

Nici în alte domenii auditorul nu a depistat denaturări. Astfel, spune raportorul, „la informațiile aferente cheltuielilor privind remunerarea muncii, indemnizațiilor la încetarea acțiunii contractului de muncă, achiziții publice, patrimoniu public, evidența stocurilor de materiale circulante, a creanțelor și datoriilor interne, pe eșantioanele verificate, nu au fost constatate erori și denaturări”.

Deficiențe corectate

La final de raport, Ion Bulmaga vorbește despre puținele deficiențe pe care Aparatul președintelui le-a corectat între timp: „Constatările auditului au fost discutate cu responsabilii entității audiate atât în cadrul etapei de executare, cât și la finalizarea auditului, în cadrul ședințelor de comunicare. În perioada derulării misiunii de audit, responsabilii  de gestionarea finanțelor publice din cadrul Aparatului președintelui RM au întreprins măsuri privind remedierea deficiențelor constatate”.

Și anume: „Au corectat înregistrările contabile aferente mijloacelor fixe în valoarea de 1,3 milioane de lei, corespunderea acestora clasificării bugetare”.

„Au instituit comisia de evaluare și luarea în evidență a bunurilor recepționate de la agenția turcă, fiind înregistrate în evidența contabilă de către aparatul președintelui bunuri în valoare de 8,9 milioane de lei. A fost creat grupul de lucru privind organizarea și implementarea controlului intern managerial cu evaluarea și întocmirea raportului prin controlul intern managerial. A fost ajustată și aprobată politica de contabilitate”.

În încheiere, Bulmaga a tras o concluzie, cel puțin, bizară: „Probele de audit au fost suficiente și adecvate pentru a oferi o bază pentru exprimarea opiniei cu rezerve despre rapoartele financiare ale Aparatului președinției RM încheiate la 31 decembrie 2018”.

The following two tabs change content below.
Nadea Roşcovanu

Nadea Roşcovanu

Nadea Roşcovanu

Ultimele articole de Nadea Roşcovanu (vezi toate)