Cununiile la mănăstiri

botez.f.nadea roscovanuDeşi cununiile şi botezurile sunt improprii mediul monastic, Mitropolia Moldovei consideră că oficierea acestor servicii divine în mănăstiri este corectă canonic

Clerul împărtăşeşte idei diferite privind oficierea botezurilor şi cununiilor la mănăstiri. Unii se pronunţă împotriva acestei practici, invocând canoanele, alţii însă spun că legile bisericeşti nu interzic acest lucru. Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române a decis în 2007 să se păstreze distincţia dintre mănăstire şi parohie, fiecare având rolul şi misiunea sa proprie în viaţa bisericii.

Arhimandritul Mănăstirii Ţigăneşti, Irinarh, a interzis recent oficierea botezurilor şi cununiilor la mănăstirea sa. „E mai bine să nu se oficieze botezurile şi cununiile la mănăstire, deoarece astfel prevede canonul”, explică stareţul. Potrivit acestuia, până nu demult, se săvârşeau foarte rar botezuri şi cununii la Mănăstirea Ţigăneşti şi nu s-au stabileau niciodată taxe pentru aceste servicii divine.

Şi preotul Nicolae M. din cadrul Mitropoliei Moldovei crede că n-ar trebui să se oficieze cununii la mănăstiri. „Călugării sunt oameni care au făcut legământ să ducă o viață religios-ascetică. Astfel, ar fi bine ca şi botezurile să fie interzise la mănăstiri, mai ales în prezent, când lumea face exces de lux”, a opinat preotul.

Solicitat de JURNAL, secretarul Mitropoliei Moldovei, Vadim Cheibaş, şi preotul Octavian Moşin, au refuzat să răspundă la întrebările noastre, sugerându-ne să apelăm la serviciul de presă al Mitropoliei Moldovei.

„Călugării ar trebui să rămână în smerenie”

Referindu-se la oficierea slujbelor de cununie şi de botez la mănăstiri, părintele Vlad Mihăilă de la biserica „Sfânta Teodora de la Sihla” din Chişinău a menţionat că „mănăstirile sunt oaze, locuri în care omul se retrage pentru a fi mai aproape de Dumnezeu, fără a fi ispitit de lucrurile lumeşti. Nunta şi botezul sunt un prilej de bucurie, ceea ce nu este binevenit într-o mănăstire”.

„Cei care vin la nuntă şi la botez la mănăstire ar putea ispiti călugării doar prin vestimentaţie. Ei nu vin ca la mănăstire, dar ca la botez, ca la nuntă. Prin urmare, călugărilor nu li se recomandă să boteze şi să cunune. Călugării ar trebui să rămână în lumea smerită, doar ei şi Dumnezeu”, a afirmat părintele Vlad Mihăilă.

Mitropolitul Vladimir binecuvintează

Totodată, şeful Departamentului Mitropolitan Viaţa Monahală al Mitropoliei Moldovei, arhimandritul Siluan, stareţ al Mănăstirii Curchi, a menţionat că este corect să se oficieze botezuri şi cununii la mănăstiri, „oficiem botezuri și cununii cu binecuvântarea mitropolitului”. Vorbind despre Mănăstirea Ţigăneşti, unde nu se mai oficiază botezuri şi cununii, arhimandritul Siluan a spus că deciziile în acest sens ţin de competenţa comunităţii monahale.

Taxe percepute ca jertfe

În privinţa taxelor percepute pentru oficierea botezurilor şi cununiilor, stareţul Mănăstirii Curchi a declarat că nu există niciun preţ stabilit şi nici n-a existat vreodată. „Tinerii care îşi botează copiii şi se cunună oferă bani drept jertfă pentru mănăstire”, a declarat egumenul Siluan.

Unii tineri care vor să-şi întemeieze o familie consideră că sunt jecmăniţi de biserică, fiind obligaţi să achite sume exorbitante – între 500 şi 2500 de lei – pentru oficierea cununiei religioase. Cele mai mari taxe sunt percepute de către mănăstiri.

„Doar business, niciun pic de omenie”

Ana şi Ion B. au decis să se căsătorească fără fast. S-au cununat în primăvara anului 2013, achitând 1700 de lei. „Am vrut să ne cununăm într-un loc deosebit şi am ales Mănăstirea Curchi, dar am rămas dezamăgiţi de comportamentul călugărilor de acolo. Am întârziat un pic şi, din această cauză, au început să strige la noi ca la nişte fiare. La Mănăstirea Curchi se cunună mulţi tineri, de aceea o mică întârziere îi înfurie pe călugării de acolo”, a spus tânăra.

Diferenţa dintre mănăstire şi parohie

Potrivit Patriarhiei BOR, oficierea botezului şi a cununiei la mănăstiri trebuie tratată sub aspect pastoral-sacramental, şi nu financiar, cum se întâmplă uneori, din cauza duhului de secularizare, care pătrunde şi în comunităţile monahale. „Taina Cununiei creează o legătură aparte între familia care se întemeiază şi comunitatea din care provine şi în mijlocul căreia se formează, cu implicaţii duhovniceşti-sacramentale.

În acest sens, după cum tunderea în monahism sau călugăria înseamnă intrarea unei persoane în comunitatea monahală, aceasta săvârşindu-se doar în mănăstire, nu în parohie, de asemenea, cununia înseamnă intrarea noului cuplu în viaţa unei comunităţi euharistice parohiale, care este mediul normal de creştere spirituală şi de participare duminicală la viaţa bisericească a parohiei”, se menţionează în comunicat.

Rânduiala corectă şi tradiţională

„În mod asemănător, cităm din comunicat, Sfântul Botez se săvârşeşte în parohia în care s-a născut copilul, acesta adăugându-se copiilor din parohie, unde creşte fizic şi duhovniceşte până ajunge la maturitate. De aceea, parohia, nu mănăstirea, eliberează certificate de botez şi de cununie celor care primesc aceste sfinte taine. Un copil nou botezat creşte în parohie, nu în mănăstire. De asemenea, un cuplu trăieşte în parohie, nu în mănăstire. Însă astăzi, în libertate, trebuie să se revină la practica normală, tradiţională, de a se săvârşi tainele sfântului botez şi a sfintei cununii în parohie (biserici de mir), nu în mănăstiri, de către preoţii de parohie, iar nu de către călugări.

The following two tabs change content below.