Zilele Europene ale Patrimoniului la Soroca

La Muzeul de Istorie şi Etnografie din Soroca a fost inaugurată ieri o amplă expoziţie de artă contemporană, organizată în colaborare cu Muzeul Naţional de Artă al Moldovei. Vernisajul este o premieră în viaţa culturală a oraşului Soroca, evenimentul înscriindu-se în seria de acţiuni prilejuite de Zilele Europene ale Patrimoniului. Expoziţia include 33 de opere de pictură şi sculptură din colecţia Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, realizate în perioada anilor 1920-2000.

Sorocenii vor putea admira, astfel, lucrări semnate de maeştrii Alexandru Plămădeală, Auguste Baillayre, Eugenia Maleşevschi, Moisei Gamburd, Ada Zevin, Lazăr Dubinovschi, Claudia Cobizev, Alexandra Picunov, Galina Dubrovin, Mihai Grecu, Elena Bontea, Eleonora Romanescu, Dimitrie Peicev, Sergiu Cuciuc, Tudor Cataraga, Dumitru Verdianu, Ion Zderciuc etc. Unele dintre lucrări au fost premiate la ediţia din 2009 a „Saloanelor Moldovei”: „Palimpsest” de Ilie Boca, „Omul scândură” de Mircea Roman, „Veranda” de Constantin Flondor. De notat că printre picturile expuse se află şi „Peisaj din Soroca” de Ada Zevin, precum şi „Natură statică cu peşti” de August Bayllaire, „Autoportret” de Eugenia Maleşevschi, „Marea dragoste a lui Crisanti” de Gheorghe Anghel.

Lansate în 1985, Zilele Europene ale Patrimoniului au fost organizate începând cu 1999, la iniţiativa comună a Uniunii Europene şi a Consiliului Europei. Cele 50 de state semnatare ale Convenţiei culturale europene iau partela Zilele Europeneale Patrimoniului. Expoziţia va rămâne deschisă până pe 15 noiembrie 2011.

I.N.