Vrem cu Ţara, vrem în UE!

PLEDOARIE // Discurs imaginar în Parlamentul României

Dle Preşedinte al României;
Dlor Preşedinţi ai Camerei Deputaţilor şi Senatului;
Dle Prim-ministru;
Dlor senatori şi deputaţi!

În calitate de preşedinte al Asociaţiei PRO ROMÂNIA, fost deputat în Parlamentul de la Chişinău şi vechi militant pentru cauza naţională, vin în faţa domniilor voastre să vă semnalez că a sosit momentul când trebuie să vă angajaţi neîntârziat în activitatea de Reîntregire a Ţării!

Nu uitaţi nicio clipă că Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa sunt teritorii naţionale româneşti, rupte de la trupul României în mod criminal în 1940 şi că R.Moldova este un stat artificial, o consecinţă directă a Pactului Molotov-Ribbentrop, pact, care a fost condamnat şi declarat nul „ab initio” de întreaga comunitate internaţională, inclusiv de cele două părţi semnatare: URSS şi Germania!

Nu uitaţi, de asemenea, că Actul Unirii din 27 martie 1918 n-a fost anulat de nimeni şi este în vigoare şi azi, iar Acordul de Pace de la Paris din 10 februarie 1947 este lovit de nulitate, întrucât în acest „document” este stipulat un mare neadevăr: ,,Frontierele României… vor fi cele care erau în fiinţă la 01.01.1941”, ori, la acea dată Basarabia şi Nordul Bucovinei erau ocupate de ruşi şi nu exista niciun document semnat de România şi URSS cu privire la frontiere!

Experiment eşuat

Onorată asistenţă! Situaţia românilor din stânga Prutului este de-a dreptul dezastruoasă! Experimentul îndelungat de „independenţă” a R. Moldova a eşuat ireversibil. R.Moldova este de ani buni cel mai sărac stat, cu cel mai mic produs intern brut, dar cu cele mai mari datorii pe cap de locuitor din Europa, insolvabil şi falimentar la toate capitolele, fără securitate politică şi economică, fără resurse energetice şi zăcăminte naturale, incapabilă să-şi controleze întregul teritoriu!…

R. Moldova nu este în stare să asigure nici minimul de existenţă cetăţenilor săi, din care cauză a emigrat circa 1.3 mln de români, în special tineri, şi exodul acestora continuă… Ca urmare – nu se mai întemeiază familii, în tot mai multe sate se închid şcolile din lipsă de copii, ni se stinge Neamul văzând cu ochii… Există pericolul real ca peste câţiva ani ponderea populaţiei băştinaşe în aceste teritorii să coboare sub 50 % din numărul total, iar de aici până la dispariţia totală nu rămâne decât un pas!

Îndrăznesc să-mi exprim nedumerirea în legătură cu deviza “Un popor – două state!” de care vă călăuziţi în relaţia cu R.Moldova! Afirmaţiile gen “România respectă independenţa şi suveranitatea R.Moldova şi nu se amestecă în treburile ei interne” sunt, mai degrabă, manifestări de laşitate şi lipsă de patriotism! Au, cumva, ruşii mai multe drepturi în aceste teritorii decât România de se amestecă în treburile interne ale R.Moldova în modul cel mai brutal, sfidând întreaga comunitate internaţională? Şi apoi, a numi lucrurile pe nume nu înseamnă nici pe departe amestec în treburile interne ale unui “alt stat”!

Exemplul reunificării Germaniei

În viziunea noastră, poziţia României de “a-şi asuma rolul de avocat principal al R.Moldova pe calea integrării acesteia în UE ca stat independent” şi că “ne vom regăsi în cadrul Uniunii Europene” este total greşită şi nu face decât să prelungească calvarul prin care trece populaţia românească din stânga Prutului şi să contribuie la depopularea acestor teritorii de români! Din simplul motiv că R. Moldova n-are nicio şansă să se integreze de una singură, ca stat independent, în Uniunea Europeană, să nu-şi facă nimeni iluzii! R.Moldova nici în NATO nu poate intra (condiţie obligatorie ca un stat fost comunist să adere la UE) din cel puţin două motive:
– nu-i permite constituţia, care stipulează că R.Moldova este un stat neutru, iar modificarea acesteia nu este posibilă nici pe cale parlamentară, nici prin referendum, ţinând cont de conjunctură politică şi starea de spirit din societate;
R.Moldova nu-şi controlează o bună parte din teritorii şi frontiere şi nu este în stare să determine Rusia să-şi retragă trupele de ocupaţie şi armamentul de pe teritoriul său cu toată implicarea UE şi a SUA, iar NATO niciodată n-a încorporat zone de instabilitate şi insecuritate…!

În aceste circumstanţe, unica soluţie de a salva de la pieire şi a conserva fiinţa naţională românească în teritoriile româneşti din stânga Prutului, de a le integra în structurile europene şi euroatlantice şi de a scăpa de trupele de ocupaţie şi armamentul rusesc este (Re)Unirea de urgenţă a R.Moldova cu Patria-mamă România (varianta germană)!

Plan de Acţiuni în vederea Reunificării Ţării

Redevenind parte integrantă a Statului Român, având în vedere că România este membră şi a NATO, şi a UE, teritoriile româneşti din stânga Prutului vor deveni imediat şi automat parte şi a NATO, şi a Uniunii Europene! (Re)Unindu-se cu Ţara (în hotarele recunoscute pe plan internaţional), problema Transnistriei va fi transferată pe agenda de preocupări a Uniunii Europene şi NATO, unicele forţe de pe glob în stare să determine Rusia să-şi onoreze obligaţiile asumate la Istanbul în 1999!

Statul Român nu are nicio scuză să privească impasibil cum dispare fiinţa naţională românească în teritoriile-i înstrăinate de la est de Prut şi are obligaţia să adopte de urgenţă la cel mai înalt nivel un Plan de Acţiuni în vederea Reunificării Ţării în contextul nulităţii Pactului Molotov-Ribbentrop şi al Acordului de Pace de la Paris din 1947 şi în lumina Actului Final de la Helsinki din 1975 şi a altor Acte Internaţionale, care stipulează că frontierele dintre state pot fi modificate prin mijloace paşnice cu acordul părţilor! Ţinând cont de faptul că elementul românesc al electoratului R.Moldova se subţiază pe an ce trece, ar fi cazul ca România să întreprindă acţiuni concrete în vederea mobilizării cetăţenilor R.Moldova împrăştiaţi prin lume, care au devenit, sau sunt pe cale să devină, şi cetăţeni ai României, în alegerile din R.Moldova! Mai mult, vă sugerez să iniţiaţi neîntârziat tratative cu autorităţile de la Chişinău în vederea acordării cetăţeniei R.Moldova românilor de origine basarabeană, astfel, ca aceştia să poată participa în viaţa politică din R.Moldova!
E timpul să conştientizaţi cu toţii: existenţa în continuare a R. Moldova ca stat independent este echivalentă cu stingerea fiinţei naţionale româneşti în aceste teritorii în foarte scurt timp! Iar dacă se va întâmpla acest lucru, România nu-şi va mai putea recupera niciodată teritoriile sale din stânga Prutului!…

Un singur Popor – o singură Ţară!

Ar fi cazul să vă schimbaţi tactica: nu integrarea R.Moldova în UE şi, mai apoi, Unificarea, ci tocmai invers: Reunificarea, ca o condiţie necesară şi obligatorie ca şi această parte a României să devină parte a NATO şi UE! Acum e momentul: România, este membru consolidat al NATO şi UE, are tot sprijinul acestor structuri; la Chişinău se află o conducere democratică şi proeuropeană, acţionaţi, fraţilor! Atâta timp cât va exista o frontieră artificială între români, linişte şi stabilitate în această zonă a Europei nu va fi! UE şi SUA sunt interesate şi vor sprijini (Re)Unificarea României, aşa cum au făcut-o şi în cazul celor două Germanii, pentru a asigura stabilitatea şi securitatea în Europa!

Noi, unioniştii din stânga Prutului, facem tot ce e omeneşte posibil în sensul conştientizării concetăţenilor noştri privind necesitatea imperioasă a (Re)Unirii cu Patria-mamă România, dar fără sprijinul politic, mediatic, financiar şi logistic din partea Statului Român, a clasei politice, a mass-media din România – nu avem sorţi de izbândă!

Suntem în aşteptarea unui semnal clar şi fără echivoc din partea autorităţilor Statului Român de demarare a procesului de Reunificare a Ţării! E timpul să ni se spună clar: dar România ne vrea? Autorităţile Statului Român, clasa politică, societatea civilă şi mass-media din România au obligaţia să acţioneze sub o singură deviză: Un singur Popor – o singură Ţară!
Atunci, şi Dumnezeu va fi cu noi!
Să ne refacem Ţara, fraţilor, cât încă nu-i prea târziu!

Ilie Bratu, preşedintele Asociaţiei “PRO ROMÂNIA”

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)