„Vreau paşaport românesc!”

DOCUMENT // Cum redobândesc basarabenii cetăţenia română

Vizita preşedintelui Trăian Băsescu la Chişinău, din ianuarie curent, a făcut să crească şi mai mult dorinţa basarabenilor de a redobândi cetăţenia română. Creşterea numărului de cereri s-a datorat şi faptului că preşedintele României a declarat în cadrul vizitei sale la Chişinău că cetăţenia română pentru basarabeni va putea fi redobândită în termen de 5-6 luni, iar pentru a urgenta şi a micşora termenul de redobândire a cetăţeniei române pentru cetăţenii RM, la 8 februarie curent, au fost deschise cinci Birouri teritoriale pentru cetăţenie în cinci oraşe ale României: Iaşi, Suceava, Galaţi, Timişoara şi Cluj-Napoca.

”Simt nevoia să dau şi explicaţii cetăţenilor Republicii Moldova, parte din ei şi cetăţeni români – este o problemă care a fost ridicată cu privire la întârzierea în acordarea cetăţeniei române. Vreau să dau o explicaţie: legislaţia pe care am modificat-o anul trecut obligă la acordarea cetăţeniei în termen de cinci luni de la solicitare pentru cei care fac parte din categoria acelora care au pierdut abuziv cetăţenia română şi urmaşii lor până la rudele de rangul trei. Foarte mulţi ne reproşează că nu se respectă termenul. Aş vrea să fiu foarte clar: nu există solicitare de cetăţenie care să nu fi fost acordată în cinci luni, după ce dosarul a fost complet şi corect depus. Marea problemă o avem cu cei care depuseseră dosarele înainte de intrarea în vigoare a noii legislaţii, şi aici este un număr de dosare care trebuie recuperat. Angajamentul Ministerului Justiţiei este că, în următoarele şase luni, dosarele care au fost depuse înainte de intrarea în vigoare a noii legii a cetăţeniei vor fi procesate. Deci, până la 30 iunie, toate restanţele care provin din dosare depuse în anii 90 – începutul anilor 2000, vor fi procesate şi se va acorda cetăţenia celor care îndeplinesc condiţiile”, a comunicat preşedintele României în timpul vizitei sale la Chişinău.

După vizita lui Trăian Băsescu la Chişinău, Guvernul României a emis un act normativ, care vine în sprijinul creşterii vitezei de acordare a cetăţeniei române celor care şi-au pierdut-o în mod abuziv sau fără voinţa lor şi urmaşilor acestora. Guvernul României a adoptat prin Ordonanţă de Urgenţă o decizie prin care s-a creat Agenţia specială pentru acordarea cetăţeniei. Această agenţie funcţionează cu sediul la Bucureşti şi are încă cinci unităţi teritoriale la Iaşi, Galaţi, Suceava, Cluj-Napoca şi la Timişoara.

Trăian Băsescu a mai spus că ”dosarele vor putea fi depuse oriunde în aceste puncte, la Bucureşti sau în cele cinci puncte din afara Bucureştiului, asta pentru a uşura procesul de depunere a dosarelor.
Aş face o atenţionare absolut amicală: de multe ori intervin întârzieri, pentru că depunerea dosarului nu respectă integral reglementările, documentele care trebuie să se afle în dosar. De aceea, aş atrage atenţia celor care solicită cetăţenie română, pentru a ne putea încadra în termenul de cinci luni, să dea mare atenţie, dosarul să fie complet”.
Potrivit lui Băsescu, până la apariţia noii legi, deci până inclusiv în 2008, România a acordat 2.400 de cetăţenii cetăţenilor moldoveni, în anul 2009 au fost procesate 20.000 de dosare, 14.000 de oameni au primit deja cetăţenia în urma depunerii jurământului şi restul sunt programaţi să depună jurământul.
”Sperăm ca, odată cu înfiinţarea noii agenţii, viteza de procesare a dosarelor să crească, în aşa fel încât nici un cetăţean al Republicii Moldova să nu simtă umilinţa birocratică de a aştepta dincolo de termenul prevăzut de lege”, a comunicat Trăian Băsescu la sfârşitul lunii ianuarie curent, la Chişinău.

Invitaţia prealabilă din partea secţiei consulare este indispensabilă

Solicitată de JURNAL, secţia consulară a Ambasadei României la Chişinău a comunicat faptul că ”se fac eforturi constante pentru procesarea solicitărilor de programări formulate în ultimii ani, dar, având în vedere numărul foarte mare de solicitări sosite în perioada 2000-2009 efectuarea unor programări pentru depunerea dosarelor este o necesitate obiectivă”. Potrivit secţiei consulare, în momentul de faţă, nu se pot depune dosare de redobândire a cetăţeniei române fără o invitaţie prealabilă din partea secţiei consulare. Având în vedere cele menţionate anterior, persoanele interesate să redobândească cetăţenia română trebuie să transmită o scrisoare de intenţie pe adresa Ambasadei României în Republica Moldova, Chişinău, strada Bucureşti, nr. 66/1.
În raport cu evoluţia procesului de analizare a scrisorilor de intenţie depuse, Secţia consulară a Ambasadei trimite invitaţii pentru depunerea dosarelor de redobândire a cetăţeniei române. Prin aceeaşi corespondenţă se comunică şi lista actelor ce trebuie depuse la dosar. Lista actelor necesare este disponibilă atât pe site-ul misiunii diplomatice (http://chisinau.mae.ro), cât şi pe site-ul Ministerului Justiţiei (www.just.ro).

Lista actelor necesare pentru redobândirea cetăţeniei române

– paşaport original şi copie legalizată sau „conform cu originalul”; cu semnătura în clar a funcţionarului care primeşte cererea;
– buletinul sau cartea de identitate, original şi copie legalizată sau „conform cu originalul”; cu semnătura în clar a funcţionarului care primeşte cererea (pentru persoanele căsătorite cu cetăţeni români este necesară o copie legalizată a buletinului sau a cărţii de identitate a soţului);
– cazier judiciar din România;
– cazier judiciar din străinătate în original – traducere în limba română, legalizată (dacă este cazul);
– acte de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie etc.) – copii legalizate pentru titulari şi ascendenţi (părinţi, bunici, străbunici) foşti cetăţeni români;
– declaraţie personală, autentificată la notar din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române;
– declaraţie personală autentificată la notar din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
– declaraţie personală autentificată la notar din care să rezulte menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România. Aceeaşi opţiune se face şi pentru copiii minori pentru care se solicită redobândirea cetăţeniei române;
– certificate de stare civilă în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor şi consimţământul pentru obţinerea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată de către minorii de peste 14 ani;
– acordul soţilor pentru dobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată, cu precizarea domiciliului copiilor;
– nu se percep taxe consulare;
– un dosar cu şină.

IMPORTANT:
– Cererile se depun personal
– Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc
– Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere

După primirea invitaţiei, actele pot fi depuse la Secţia consulară a Ambasadei României în Republica Moldova din Chişinău, str. Grigore Ureche, nr. 2, de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00.

Ministerul Afacerilor Externe are un mandat limitat în procedura de obţinere a cetăţeniei române. Astfel, persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot depune cererile de redobândire a cetăţeniei române formulat, respectiv dobândire a cetăţeniei române formulate în temeiul dispoziţiilor art. 10¹: „Persoanele care au dobândit cetăţenia română prin
naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor
sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi
descendenţilor acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li
se poate acorda cetăţenia română, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei
străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în
străinătate”, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, care le înaintează de îndată, pentru soluţionare, Comisiei pentru Cetăţenie.
Practic, după depunerea dosarelor, procedura este în strânsă legătură cu activitatea Direcţiei cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei.

Dobândirea cetăţeniei române este scutită de plata taxelor
Cererea pentru redobândirea, respectiv dobândirea cetăţeniei române, este scutită de plata taxelor. Scutirea nu se referă şi la taxele aferente celorlalte servicii consulare prestate (autentificări sau legalizări de înscrisuri). Taxa medie pe care o persoană o plăteşte pentru depunerea dosarului de redobândire a cetăţeniei române este de 30 Euro.
Începând cu data de 8 februarie 2010 au fost deschise Birourile teritoriale pentru cetăţenie care au program de lucru cu publicul de luni până vineri între orele 9.00 – 17.00 şi unde se vor depune dosare numai pentru redobândirea cetăţeniei române a cetăţenilor din Republica Moldova şi Ucraina. Dosarul pentru cetăţenie va fi depus personal de către persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul III.
Pentru depunerea dosarului nu este necesar permis de şedere pe teritoriul României.
Solicitat de JURNAL, consulul României în Republica Moldova, Radu Bejenaru, a comunicat că orice cetăţean al RM poate să meargă în România şi să depună dosarul complet la centrele teritoriale deschise pentru obţinerea cetăţeniei române.
Adresele şi datele de contact ale centrelor teritoriale sunt următoarele:

– IAŞI – judeţul Iaşi, Iaşi, strada Gându nr. 2A, parter; cod poştal: 700127; telefon: 0232 254 400 int. 107 (în sediul ONRC de pe lângă Tribunalul Iaşi);

– TIMIŞOARA – judeţul Timiş, Timişoara, strada Paris nr. 2A, etaj 1, camera 10; cod poştal: 300003; telefon: 0256 220 835 sau 0256 220 863 int. 127 (în sediul ONRC de pe lângă Tribunalul Timişoara);

– GALAŢI – judeţul Galaţi, Galaţi, strada Portului nr. 20, parter; cod poştal: 800025; telefon 0236 306 173 sau 0236 306 174 int. 110 (în sediul ONRC de pe lângă Tribunalul Galaţi);

– SUCEAVA – judeţul Suceava, Suceava, strada Universităţii nr. 28 A, parter; cod poştal: 72 0225; telefon: 0230 522 937 int. 110 (în sediul ONRC de pe lângă Tribunalul Suceava);

– CLUJ-NAPOCA – judeţul Cluj, Cluj-Napoca , Piaţa Ştefan cel Mare nr. 4, parter, cam. 2S.

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)