Vocaţia europeană a R. Moldova (II)

PLDM // De ce nu trebuie admisă revenirea comuniştilor la guvernare

Pentru tot mai multă lume devine astăzi clar că revenirea comuniştilor la guvernare va fi echivalentul unei catastrofe naţionale. În numărul precedent, ne-am referit la impactul devastator al posibilei reveniri a comuniştilor la putere în domeniile social-economice, iar de această dată ne vom referi la procesul de integrare europeană, de reintegrare a ţării, la relaţiile cu vecinii, alte domenii importante.

Integrarea europeană va fi stopată, iar moldovenii vor fi lipsiţi de şansa de a circula liber în Europa

Datorită eforturilor guvernului Filat, Republica Moldova a avansat mult în ultimul an pe calea integrării europene. Astfel, în ianuarie a fost lansat procesul de negocieri pe marginea Acordului de asociere cu Uniunea Europeană, iar în iunie – dialogul privind liberalizarea regimului de vize. Ambele procese au cunoscut o dinamică ascendentă. Astfel, până în prezent, au avut loc patru runde de negocieri pe marginea Acordului de asociere, iar în această săptămână Consiliului miniştrilor de externe al UE a luat decizia privind prezentarea Republicii Moldova a unui plan de acţiuni pentru liberalizarea regimului de vize. Vorbind mai simplu, deja în 2012, cetăţenii Republicii Moldova vor putea călători liber în Europa. De asemenea, a fost lansat dialogul pe marginea Acordului de Comerţ Liber şi Aprofundat, dar şi dialogul privind liberalizarea transportului aerian. Cu alte cuvinte, agenţii economici vor putea beneficia de noi facilităţi la exportul producţiei lor pe piaţa comunitară, iar cetăţenii vor putea călători cu avionul la preţuri de câteva ori mai joase decât cele existente în prezent.

Însă toate aceste procese importante pentru oameni vor fi stopate dacă comuniştii vor reveni la putere. Ei nu-şi ascund duşmănia faţă de tot ce este european şi faţă de procesele începute de actuala guvernare. În timpul aflării la putere, moldovenii au plecat masiv la munci peste hotare, ajungând robi în ţări străine. Deşi ştiau acest lucru, comuniştii nu au întreprins nicio acţiune pentru a le uşura şederea peste hotare, pentru a-i proteja ca ei să nu se mai simtă robi, pentru a le asigura libera circulaţie şi drepturile fundamentale. Comuniştilor nu le convine ca să existe un regim fără vize pentru cetăţenii Republicii Moldova pentru că astfel aceştia vor veni des acasă, vor „importa” democraţie, vor participa activ la administrarea treburilor publice, iar aceasta va însemna „moartea” comunismului.

PCRM a demonstrat că din 2003, de când a preluat lozinca integrării europene în scopuri electorale, nu a făcut nimic concret pentru ca ea să devină realitate. Mai mult, a făcut tot posibilul pentru a compromite această idee, de aceea este clar că, după preluarea puterii, comuniştii vor stopa procesul de integrare europeană, iar cetăţenii noştri vor fi lipsiţi de şansa de a călători fără vize în UE.

Relaţiile cu Rusia se vor înrăutăţi

Nu sunt mai îmbucurătoare perspectivele nici vizavi de relaţiile cu Rusia, în cazul unei eventuale reveniri a comuniştilor la guvernare. Nu este un secret că, pe durata aflării la putere a comuniştilor, relaţiile cu Rusia au fost serios deteriorate. Şi aceasta din cauza că PCRM tot timpul a avut o viziune greşită vizavi de politica externă – dacă pretinzi că eşti prieten cu Europa, numaidecât trebuie să te cerţi cu Rusia şi invers. Astfel, anume pe durata guvernării comuniste au început problemele cu exportul de vinuri moldoveneşti în Rusia, cu exportul de produse fitosanitare, carne etc. Anume pe durata guvernării comuniste s-a schimbat atitudinea faţă de sutele de mii de moldoveni care muncesc în Rusia.

Guvernul Filat a declarat din start relaţiile cu Rusia de parteneriat strategic şi a mers consecvent spre atingerea acestui obiectiv. Prin acţiuni concrete, s-a reuşit obţinerea de facilităţi pentru cetăţenii moldoveni aflaţi la lucru în Rusia (extinderea termenului de înregistrare a şederii), s-au purtat discuţii serioase la tema unui acord de protecţie socială a migranţilor în Rusia, s-a reuşit depăşirea problemelor existente la capitolul exporturi de vinuri moldoveneşti etc. O posibilă revenire a comuniştilor la guvernare va însemna şi revenirea la vechea practică în relaţiile cu Rusia – azi avem relaţii bune, iar mâine rele, în funcţie de dispoziţia cu care se trezeşte Vladimir Voronin. Şi prea puţin contează interesul ţării, al agenţilor economici, al cetăţenilor.

Vor degrada relaţiile cu vecinii, iar Moldova va deveni din nou un stat izolat în plan extern

În momentul preluării puterii de către guvernul Filat, Republica Moldova era un stat izolat în plan extern, relaţiile cu Ucraina erau îngheţate, iar cu România ajunseseră într-o fază de ostilitate avansată (desigur, această ostilitate era manifestată de guvernarea comunistă). Într-o perioadă relativ scurtă, relaţiile cu România au revenit la normalitate: au fost eliminate vizele pentru cetăţenii români, a fost semnat Acordul privind micul trafic la frontieră, a fost dat în exploatare podul Rădăuţi-Lipcani, deblocată asistenţa financiară acordată ţării noastre etc. Într-un cuvânt, s-au stabilit relaţii normale de vecinătate, după cum era şi firesc să fie.
Odată cu investirea în funcţie a noului guvern, relaţiile cu Ucraina au cunoscut o dinamizare vădită, accentul principal fiind pus pe aprofundarea colaborării comercial-economice, excluderea barierelor din calea comerţului bilateral şi a liberii circulaţii a cetăţenilor, reglementarea problemelor de recunoaştere a proprietăţii, finalizarea procesului de demarcare a frontierei de stat moldo-ucrainene etc.

În ultimul an, comuniştii au criticat de nenumărate ori acţiunile guvernului în relaţiile cu ţările vecine, dorind astfel să-şi ascundă propria incapacitate la acest capitol. Mai mult ca sigur că, după o eventuală revenire la guvernare, aceştia vor reveni şi la vechile metode de lucru în relaţiile cu vecinii: ne vom certa cu toţi, vom inventa duşmani imaginari, vom ataca în stânga şi în dreapta şi ne vom face de râs în întreaga lume. În acelaşi timp, vom rata toate oportunităţile pe care le oferă bunele relaţii de vecinătate – de la libera circulaţie a cetăţenilor şi mărfurilor până la proiecte transfrontaliere comune.

Procesul de reglementare transnistreană va fi blocat

Nu este un secret că guvernul Filat a înregistrat mai multe succese pe dimensiunea reglementării transnistrene. Astfel, s-a reuşit, în premieră după ani de zile, deplasarea unui lider de la Chişinău (Vlad Filat) pe malul stâng al Nistrului, s-a repus în circulaţie trenul Chişinău-Odesa, au fost puse bazele reconectării legăturii telefonice între cele două maluri ale Nistrului, 14 categorii de persoane din stânga Nistrului beneficiază de poliţe de asigurare medicală, plătite de guvern, s-a avansat mult în domeniul creării unui spaţiu de comerţ unic etc. Şi la nivel politic au avut loc mai multe evenimente importante, printre care ar fi de menţionat: imprimarea unui caracter sistematic consultărilor în formatul “5+2”, pe agenda întâlnirilor respective fiind plasate subiecte concrete ce ţin de libertatea circulaţiei între ambele maluri ale Nistrului, situaţia şcolilor cu predare în limba română, reintegrarea sistemelor naţionale de infrastructură, stabilirea contactelor permanente la nivel de reprezentanţi politici etc. Aşadar, s-au pus bazele pentru soluţionarea mai multor probleme importante, inclusiv pentru identificarea unei soluţii pentru conflictul transnistrean.

Speriaţi de faptul că succesele guvernului Filat scot în evidenţă ineficienţa lor (în opt ani, comuniştii nu numai că nu au reuşit să avanseze pe calea reintegrării ţării, dar, din contra, prin acţiunile lor au provocat o involuţie în acest sens), comuniştii au declanşat o adevărată campanie de împiedicare a soluţionării diferendului transnistrean. Manipulând şi dezinformând populaţia (prin mijloacele de informare în masă pe care le au la dispoziţie), comuniştii au încercat să demonstreze că toate aceste începuturi promiţătoare trebuie încetate, iar aceasta este un motiv suficient pentru a presupune că, în cazul revenirii la guvernare, vor stopa procesele iniţiate de actualul guvern la capitolul reintegrarea ţării.

Ţara se va îneca în corupţie şi sărăcie, iar societatea va fi divizată şi nu se va putea dezvolta

În perioada aflării la guvernare, comuniştii s-au condus de nişte principii primitive, cinice şi antipopulare, dar care i-au ajutat să păstreze puterea. Primul principiu a fost: separă şi condu. Astfel, ei tot timpul au inventat duşmani interni şi externi (ba România, ba forţe unioniste etc.), au împărţit societatea în două tabere: vorbitori de rusă şi restul; pro-Vest şi pro-Est; comunişti şi necomunişti; patrioţi şi nepatrioţi, săraci şi bogaţi etc. Învrăjbind tot timpul societatea, comuniştii au distras atenţia de la gravele probleme cu care se confruntă ţara.

Al doilea principiu a fost: cu cât mai mulţi moldoveni vor fi plecaţi peste hotare, cu atât mai mulţi bani vor veni pentru susţinerea bugetului şi cu atât mai puţini votaţi vor avea democraţii. Astfel, ghidându-se strict de interese de partid, comuniştii au acceptat ca satele Moldovei să rămână pustii, sărace, copiii fără părinţi, bătrânii fără îngrijire etc.

Al treilea principiu a fost: concentrarea puterii economice în mâinile unui grup restrâns de persoane. Pentru atingerea acestui scop a fost instituit un întreg sistem de funcţionari, judecători, procurori corupţi. Scopul acestora era să slujească strict interesele grupului de persoane din jurul lui Vladimir Voronin, iar faptul că astfel era afectată imaginea ţării, climatul de afaceri, sute şi mii de oameni erau ruinaţi, iar ţara sărăcea, prea puţin îi deranja pe comunişti.

Guvernul Filat, în special partidul condus de premier, a declarat război sărăciei şi corupţiei, iar acest lucru a provocat nemulţumirea comuniştilor. Ei au declanşat o campanie întreagă împotriva echipei premierului, simţindu-şi ameninţate averile şi afacerile acaparate pe căi mai puţin legale. De aceea, putem presupune că, imediat după o eventuală revenire la putere, comuniştii vor pune capăt tuturor proceselor anticorupţie şi antisărăcie, lăsând ţara să se înece în mizerie, după cum au făcut în cei opt ani cât s-au aflat la putere.

Valeriu Andreev