Viul din Imagini

Cineva credea că glumeşte când, acum un deceniu şi ceva, afirma, spre amuzamentul celor aflaţi de faţă, că unii scriitori vor rămâne în istoria literaturii doar datorită faptului că au fost fotografiaţi de Nicolae Răileanu. Observăm însă că între timp gluma capătă consistenţa unui fapt deja adeverit.

Atâtea nume păpate de gaura neagră a uitării reuşesc să reapară din când în când pe linia de plutire, nu neapărat datorită paginilor pe care le-au semnat, ci pentru că emblematicul fotograf al Uniunii Scriitorilor mai scoate câte ceva la lumina zilei din insondabilele sale arhive. Adevărul e că ochiul fotografului limpezeşte peste ani şi nedreptăţile care li se fac unor autori de certă valoare. Astfel, scriitori pe nedrept trecuţi cu vederea de cititorul tot mai grăbit, tot mai virtual, apar în faţa noastră în ipostaze dintre cele mai fireşti cu putinţă, viul din imaginile lor având puterea unei forţe magnetice pentru ochii noştri.

Şi asta pentru că Răileanu nu suferă să-i pozezi. Şi în general nu-i place când îi cere cineva să fie fotografiat. Iniţiativa trebuie să vină doar din partea lui, el văzând mai bine dintr-o parte când e omul mai viu, mai natural, mai în apele sale pentru a fi surprins anume aşa pentru memoria viitorimii. Apropo, dacă vreţi să-l jigniţi, spuneţi-i să vă imortalizeze! Aparatul din mâinile lui nu imortalizează, ci improvizează o prelungire a vieţii peste tot ceea ce se lasă mult prea uşor imortalizat.

O eventuală „Istorie în imagini a literaturii române din Basarabia” cu fotografii de Nicolae Răileanu, dacă l-ar lumina Dumnezeu pe careva să-l ajute să o editeze, ar fi în primul rând o istorie vie, făcând parte dintr-o literatură vie şi mereu necesară pentru spiritualitatea neamului nostru. Ei, dar cine dă azi suta de mii pentru tipărirea unei „Istorie a literaturii”, când şi aşa nu ajung milioanele puse în circuit pentru tipărirea avalanşei de imagini glamuroase care ne tapetează prezentul?

Oricum, în acest decembrie secătuit de medalii şi ordine, când Republica Moldova tinde să devină leagănul tuturor înţelegerilor de principiu, când, în principiu, nu se respectă niciun principiu doar de dragul principiilor, este extrem de principial să nu pozăm în faţa Maestrului Fotograf Nicolae Răileanu când îl felicităm cu ocazia împlinirii a 60 de ani. Acum şase decenii a deschis ochii pe faţa pământului pentru a ne înveşnici ca oameni mereu vii! La mulţi ani, Maestre!

Nicolae Popa

The following two tabs change content below.
Nicolae Popa

Nicolae Popa

Nicolae Popa

Ultimele articole de Nicolae Popa (vezi toate)