VIAŢA BASARABIEI

4 Mai 1939

Basarabia la congresul internaţional de agricultură

Valorificarea produselor din Ţinutul Nistru

După cum se ştie, la Tripolis a avut loc congresul internaţional de agricultură, cu participarea a 29 state. România a fost reprezentată prin d. A. Cardaş, decanul Facultăţii  de agronomie din Chişinău. Domnia sa a făcut o importantă comunicare despre creşterea oilor karakul şi aportul Basarabiei pentru furnizare de material pur.

 

BASARABIA ŞI STRĂINĂTATEA

 

Am stat de vorbă cu d-l profesor Cardaş, care ne-a comunicat impresiile sale despre acest congres, informându-ne în acelaşi timp asupra posibilităţilor de valorificare a produselor noastre indigene – agricole şi zootehnice, pe pieţile străine. S’au tratat la acest congres probleme de o extremă importanţă, nesoluţionate la noi, cum sunt: problema apei, problema dunelor, a plantelor şi mai ales a colonizărilor.

 

Importante de asemeni au fost chestiunile zootehnice şi în deosebi comunicarea profesorului Malocco (Italia) despre valoarea oilor karakul din România. Din expunerea limpede a profesorului Italian, reese că oile karakul constitue cel mai valorificat şi extrem de căutat material în Italia şi în Colonii.

 

PRODUSELE BASARABENE CU RENUME MODIAL

 

După cum arătam şi cu altă ocazie, datorită d. profesor Cardaş şi a colaboratorilor săi, s’a colecţionat la ferma Costiugeni care aparţine de Facultatea de Agronomie din Chişinău, un material bogat şi variat zootehnic, compus din 160 capete de oi şi berbeci de rasă pură Karakul, o crescătorie de vaci rasă roşie şi porci de rasă York, precum şi o crescătorie de iepuri şi păsări.

S’a constatat cu acest prilej valoarea materialului reproducător ovin de rasă Karakul, dându-se drept pildă provincia basarabeană cu crescătoriile dela Costiugeni, Cricova, Cocorozeni, etc.

S’a făcut în acelaş timp constatarea destul de îmbucurătoare, că datorită materialului basarabean s’au pus bazele multor crescătorii străine şi în consecinţă, străinătatea apreciază la justa valoare produsele basarabene sub denumiri proprii. D. profesor Francisco Malocco, conducătorul institutului naţional de ovicultură karakul din Alexandria (Italia), ne va face cinstea unei vizite în luna Mai în vederea creşterei karakul din Basarabia.

 

Deşi în congresul crescătorilor de karakul ţinut în 1938 la Chişinău, s’a ventilat ideia opririi exportului de karakul superior, totuş, pentru o bună reclamă a acestei preţioase producţii basarabene, câteva exemplare pot fi exportate fără niciun pericol pentru bunul mers al crescătoriei indigene. Prin aceasta, preţul poate deveni echivalent cu preţul berbecilor din turma dela Halice (80 – 100 000 lei bucata).

 

PROMOVAREA EXPORTULUI NOSTRU DE VITE

Intrucât exportul nostru de vite pentru Italia este în decădere, s’a căzut de acord cu preşedintele consorţiului fascist în ce priveşte rezolvarea exportului nostru. Se ştie, că în Italia importul de vite este monopolizat  de Stat. Rezultă deci că am putea şi noi furniza un stoc important (15 000 – 20 000 capete) alături de Jugoslavia şi Ungaria.

 

Молдова Сочиалистэ

 29 июнь 1940

 

Дизлегаря ку паше а конфликтулуй советико-ромын ын ынтребаря деспре Бессарабия ши партя дела анязы-ноапти а Буковиней

 

(Ынштиинцаря ТАСС)

 

Ла 26 июнь Прешединтеле Советулуй Комисарилор Нороднишь а Униуний РСС тов. Молотов В. М. а фэкут аша ыннаинтаре посланикулуй ромын ын Москва д. Давидеску:

«Ын ану 1918 Ромыния, ынфолосинду-се ку слэбэшюня милитары а Россией ку деасыла а луат дела Униуня Советикэ (Россия) о парте дин територя ей – Бессарабия ши ку аяста а кэлкат униря де локурь а Бессарабией, локуите ын шей май маре парте де украинень, ку Республика Советикэ Украинянэ.

Униуня Советикэ нишьодатэ ну с’а ымпэкат ку факту луэрий ку деасыла а Бессарабией, деспре ше гуверну Униуний РСС ну нумай одатэ ши дистьис а декларат ыннаинтя лумий ынтрежь.

Аму, кынд слэбэшюня милитарэ а Униуний РСС с’а дус ын трекут, шы старя ынтренородникэ, каре с’а креат, требуеште дизлегаря кум май репеде а ынтребэрилор недизлегате, прините ын моштенире дела трекут пентру ашея, ка де пус, ла урма урмей, темелииле пэший путернише ынтре цэрь, Униуня Советикэ сокоате де требуиншьос ши ла време ын интереселе рестабилирий дрептэцией ка сэ апука ымпреунэ ку Ромыния де дизлегаря кум май репеде а ынтребэрий деспре ынтоаршеря Бессарабией Униуний Советиши.

 

Молдова Сочиалистэ

29  июнь 1940

Букурия нородулуй молдовенеск

 

Вестя деспре дизлегаря ынтребэрий бессарабене ындатэ а рэзбэтут ын тоате квартириле орашулуй Тирасполь ши мэржинилор луй. Пе улиць ау ешит ши бэтрынь ши тинерь. Оамений се сэлутэ, ши сэрутэ уну пе алту. А венит зыуа историкэ – слобозиря Бесаарабией. Спре поду дин Паркань, каре лягэ орашу Тирасполь ку орашу Бендерь, се траг машинь, оамень.

Ла 3 шясурь 20 минуте де зы пе поду иста с’а ыншепут трешеря оастелор советише. Ынаинте мэрг гранишерий. Лор – часовоилор ку ведьере а патрией ноастре – ей ау шинсте маре ши ынтый сэ ынтре пе пэмынту ноу слобозит советик. Ынтр’ун строй фрумос мерже група гранишерилор ла партя дряптэ а подулуй. Ей стьимбэ посту ромынеск ши ын лок де флагу ромынеск пун флагу рошу де стат а Униуний РСС. Де аму Бессарабия петотдяуна ый советикэ.

Ку ун пас путерник, ынкрединцат мэрг пе под пэрцили Армией Роший. Букурос ле ынтылнеште пе дынселе локуиторимя орашулуй Бендерь ши а мэржинилор луй. Ний де оамень а орашулуй ау ешит спре под ку Знаме Роший, мулць динтр’ынший ын хайне роший сэрбэторешть. Ку стригэте «ура», «Трэяксэ товарэшу Сталин!», «Трэяксэ Армия Рошие!» ынтылнеште нороду бессарябян, оастеле советише. Нороду молдовенеск ынтрунит се букурэ.

Ерь оастеле советише ау трекут граница ши ын алте локурь.

 

Б. Литвак

 

 

TIMPUL

2 Iulie 1940

Sosirea primelor caravane de refugiaţi la Galaţi

Galaţi 30. – In noaptea de Vineri spre Sâmbătă au început să sosească la Galaţi primele trenuri cu refugiaţi.

In gara locală, un serviciu de încartiruire, funcţionează sub directa supraveghere a d-lui rezident regal Paul Goma, asistat de toate autorităţile în subordine. Refugiaţilor li s’a dat hrană şi au fost găzduiţi în hoteluri, şcoli şi case particulare.

Funcţionarii dela diferite administraţii publice au primit pe colegii lor refugiaţi şi i-au găzduit până ce au putut şi au putut pleca cu trenurile spre destinaţiile fixate dinainte de autorităţile centrale.

Convoiurile cu refugiaţi s’au succedat în permanenţă cu trenuri, automobile, camioane şi căruţe. Majoritatea au adus cu ei puţin bagaj, lăsând în oraşele de unde au plecat gospodării intregii.

Cunoscuţi oameni de afaceri au abandonat în industrii şi antrepozite, mărfuri în valori considerabile, fiecare salvându-şi familia şi puţinele lucruri ce le-au putut lua în grabă.

Printre gălăţeni, refugiaţii au găsit un ajutor efectiv şi cuvinte de îmbărbătare, cari constituie o mângâiere pentru pentru toţi acei în suferinţă.

 

 

UNIVERSUL 3 Iulie 1940

ZI DE DOLIU NAŢIONAL

 

Întreaga ţară a păstrat un minut de reculegere

Zi de doliu naţional.

Ultimele trupe româneşti au părăsit pământul scump al Basarabiei şi Bucovinei, urmărite de privirile şi gândurile îndurerate ale fraţilor noştri care rămân sub stăpânire străină.

Toate clădirile din Capitală au arborat drapele tricolore îndoliate.

La Palatul Regal, pavilionul a fost coborât în bernă.

Tramvaele, autobuzele, automobilele, de asemenea au pus steguleţe îndoliate.

În ochii tuturor se răsfrângea durerea.

Credinţa că ziua în care se va face dreptate va veni, nu s’a sdruncinat nici un moment în sufletele noastre.

La ora 13, în întreaga ţară s-a păstrat un minut de reculegere.

În Capitală, la ora 1, s’a oprit întreaga circulaţia.

Toată forfota a încetat ca prin farmec şi bărbaţii s’au descoperit.

Cetăţenii au păstrat cu suflet îndurerat, un minut, o atitudine de pioasă reculegere.

Viaţa Capitalei şi-a reluat apoi aspectul de mai înainte.

 

 

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)