Vânătoare de mistreţi

r.m.
Vânătoare de mistreţi
FLAGRANT Fostul preşedinte al Agenţiei Moldsilva, Anatol Popuşoi, deputat PCRM, a transferat ilegal mii de hectare de pădure către firma ”Biotex – Com”, unul din principalii acţionari ai băncii FinComBanc, unde Oleg Voronin este preşedinte al Consiliului de Administrare.
După întoarcerea de la staţiunea cehă Karlovy Vary, ex-preşedintele Vladimir Voronin a organizat săptămâna trecută o vânătoare pe cinste la pădurea de pe teritoriul satelor Geamăna şi Puhoi, r. Anenii Noi. Aici, acum câţiva ani, au fost date în arendă 1266 ha de pădure de către Agenţia pentru Silvicultură ”Moldsilva” firmei ”Biotex-Com”, fondatorul căreia este Oleg Voronin, fiul liderului comunist Vladimir Voronin. Imediat după aceasta pădurea a fost îngrădită cu gard de plasă metalică, accesul localnicilor pe acest teritoriu fiind interzis, iar animalele fiind izolate până şi de sursa de apă la care se adăpau, iazul din preajma pădurii. Săptămâna trecută, Procuratura Generală a informat că investighează cazul transmiterii ilegale în arendă de către Agenţia Moldsilva a încă circa 700 de ha din loturile de pădure Ţiganca şi Rotunda, aparţinând ocolului silvic Ivancea, Orhei, aceleiaşi firme ”Biotex-Com” SRL. Acest contract de arendă a fost încheiat la 10 martie 2008, iar imediat după aceasta, ca şi în cazul pădurii de la Geamăna, au început lucrări de îngrădire cu plasă metalică a pădurii. Pământul a fost dat în arendă pe o durată de 49 de ani. Plata de arendă constituia 315 lei pentru un hectar, sau 219 mii lei anual.
BIOTEX Com este acţionară la banca FinComBank
Firma „BIOTEX-Com Srl”, implicată în acest scandal, îşi are sediul pe str. Mesager 5/2 din Chişinău, dar  activează pe strada V. Alecsandri 79. În sediul din Alecsandri şi-au găsit adăpost firmele „Moldconstruct Market” şi “Transline”, despre care presa a scris că sunt afaceri înfiinţate de către fiul preşedintelui Voronin, Oleg. Acesta deţine un apartament şi mai multe spaţii de birouri la aceeaşi adresă. „Moldconstruct Market”, unde Oleg Voronin este economist, „Transline” şi BIOTEX Com este acţionară la banca FinComBank, unde juniorul Voronin este preşedinte al Consiliului de Administraţie. Coincidenţă sau nu, în 1988, Oleg Voronin a fost fondatorul unei întreprinderi cu o denumire similară ”Biotex”. Cooperativa se ocupa de creşterea plantelor nonvirotice, de programarea bazei de date şi comercializarea calculatoarelor şi programelor de calculator. În opinia unor analişti financiari, Oleg Voronin se plasează în topul oamenilor cu cele mai mari averi din Republica Moldova.
Potrivit locuitorilor s. Geamăna, după ce a fost îngrădită pădurea, animalele se înghesuiau lângă gardul de plasă, din cauza că le-a fost îngrădit accesul la iazul din care se adăpau. ”Animalele mureau de sete. În special iarna se aud împuşcături. Aici vin doar Voronin şi cu prietenii săi la vânătoare”, ne spune un locuitor al s. Geamăna, Tudor Baroncea. Secretara Consiliului local, Eugenia Danilov, ne informează că nimeni de la Agenţia Moldsilva nu s-a consultat cu atorităţile locale privind arenda pădurii. ”Oamenii sunt nemulţumiţi. Mai înainte, păşteau vitele ori mergeau la strâns ciuperci. Acum însă nimeni nu se apropie, căci au pus pază”, ne spune ea. La casa pădurarului ne întâmpină soţia acestuia, Larisa Bulgari. La poartă se găsesc stive de plasă, pe alocuri gardul urmează a fi reparat, ne explică femeia. ”Gardul nu este o problemă pentru animale, mistreţii pot trece cu uşurinţă pe sub el”, îşi dă cu părerea ea. Întrebată despre scopul îngrădirii acestei păduri femeia ridică din umeri, după care se oferă să ne arate drumul spre alte case ale pădurarilor care păzesc acest teritoriu, poate îi vom găsi la faţa locului.
”Ţarul” la vânătoare
Unul din angajaţii ”Moldsilva” care a solicitat să-i păstrăm anonimatul ne informează că ultima vânătoare la pădurea Geamăna a avut loc duminică, 29 noiembrie. Următoarea vânătoare este preconizată pentru cea de-a doua jumătate a lunii decembrie. Duminică, din suita lui Voronin au făcut parte 11 persoane, printre care fostul ministru de Interne, Gheorghe Papuc, ex-ministrul Tehnologiilor Informaţionale, Vladimir Molojen, şi deputatul comunist Igor Dodon. Potrivit sursei noastre, au fost angajaţi 20 de gonaşi din satele Geamăna şi Puhoi plătiţi cu câte 100 de lei. Opt mistreţi au ajuns trofeu de vânătoare. Festinul a avut loc la căsuţa de bârne a administratorului ”Biotex Com”, Sergiu Plămădeală, amplasată la câţiva zeci de metri în pădure. Solicitată de JURNAL, contabila gospodăriei silvice Anenii Noi ne spune că pentru ziua de duminică gospodăria silvică nu a eliberat niciun tichet care ar fi autorizat vreun vânat. În cazul dat, ar fi fost nevoie de prezentarea a 8 licenţe.
Solicitat de JURNAL, deputatul PCRM Igor Dodon a confirmat că a participat duminică la o vânătoare. ”Duminică, am fost la vânătoare, dar nu am vânat niciun mistreţ, din păcate. N-ar fi corect însă să vă spun cu cine şi unde am fost”, a mai spus el înainte de a închide telefonul.
Spre deosebire de pădurea Geamăna, în loturile de pădure arendate la Orhei, Biotex Com a construit fără acordul Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva” şi în lipsa unui Certificat de urbanism şi a Autorizaţiei de construcţie, mai multe edificii: o clădire de piatră cu dimensiunile 10×20 metri, o casă de bârne cu un nivel, o fermă pentru fazani, un heleşteu, reţele inginereşti.
Procurorii au constatat că respectivul contract de arendă a fost încheiat cu încălcarea legislaţiei, motiv pentru care Procuratura Generală a solicitat Curţii de Apel Economice rezilierea contractului.
Atribuirea terenurilor din fondul forestier se efectuează de către organele silvice de stat şi autorităţile administraţiei publice locale. În acest caz, consiliul local urma să decidă darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor publice. În cazul dat, transmiterea în arendă s-a efectuat fără concursul şi acordul organelor administraţiei publice locale.
”Pensiunea este frumoasă, nu ştiu pe cât de legal însă este. Toate documentele au fost perfectate de conducerea gospodăriei silvice Orhei şi Biotex-com”, ne spune Viorel Petic, pădurarul de aici.
Valeriu Scutelnic, directorul gospodăriei silvice Orhei, ne spune că a semnat documentele deoarece aşa i s-a cerut, refuzând însă să dea detalii.
Feuda lui Popuşoi
Deputatul comunist Anatol Popușoi a fost numit director Moldsilva în 2002, iar la 18 decembrie 2008 președintele Voronin i-a înmânat „Ordinul Republicii”. Conform situației de la 1 ianuarie 2008, suprafața terenurilor fondului forestier constituie 409 mii ha, 12,1 % din teritoriul țării. În perioada 2007-2008, AS „Moldsilva” a încheiat 142 de contracte de dare în arendă a terenurilor din fondul forestier în scopul gospodăririi cinegetice, cu suprafaţa de aproximativ 14 mii ha şi de recreere cu suprafaţa de 780 ha, printre care: ÎS Chişinău a încheiat 95 contracte de arendare a suprafeţei totale de 610,35 ha în valoare de 801911 lei, ÎS Iargara – 6 contracte, 2035 ha, 611212 lei, ÎS Străşeni – 13 contracte, 118,72 ha, 153878 lei etc. SA „Moldsilva” a încasat plata pentru arendă a terenurilor din fondul forestier de la 103 persoane fizice şi juridice în valoare de 3743387 lei, în 2007 – 459704 lei şi în 2008 – 3282682 lei. Nu s-a calculat şi încasat plata pentru arendă de la 39 de persoane în valoare totală de 1124294 lei, care a fost trecută la „prejudiciu cauzat statului”.
Procurorii consideră că darea în arendă a porţiunilor de pădure Ţiganca şi Rotunda s-a efectuat în mod netransparent, fără organizarea şi efectuarea licitaţiilor publice, fapt care contravine legii. Mai mult, la cererea de solicitare a dreptului de arendă nu a fost anexată informaţia privind scopurile arendării acestuia.
Svetlana Corobceanu

FLAGRANT Fostul preşedinte al Agenţiei Moldsilva, Anatol Popuşoi, deputat PCRM, a transferat ilegal mii de hectare de pădure către firma ”Biotex – Com”, unul din principalii acţionari ai băncii FinComBanc, unde Oleg Voronin este preşedinte al Consiliului de Administrare.

După întoarcerea de la staţiunea cehă Karlovy Vary, ex-preşedintele Vladimir Voronin a organizat săptămâna trecută o vânătoare pe cinste la pădurea de pe teritoriul satelor Geamăna şi Puhoi, r. Anenii Noi. Aici, acum câţiva ani, au fost date în arendă 1266 ha de pădure de către Agenţia pentru Silvicultură ”Moldsilva” firmei ”Biotex-Com”, fondatorul căreia este Oleg Voronin, fiul liderului comunist Vladimir Voronin. Imediat după aceasta pădurea a fost îngrădită cu gard de plasă metalică, accesul localnicilor pe acest teritoriu fiind interzis, iar animalele fiind izolate până şi de sursa de apă la care se adăpau, iazul din preajma pădurii. Săptămâna trecută, Procuratura Generală a informat că investighează cazul transmiterii ilegale în arendă de către Agenţia Moldsilva a încă circa 700 de ha din loturile de pădure Ţiganca şi Rotunda, aparţinând ocolului silvic Ivancea, Orhei, aceleiaşi firme ”Biotex-Com” SRL. Acest contract de arendă a fost încheiat la 10 martie 2008, iar imediat după aceasta, ca şi în cazul pădurii de la Geamăna, au început lucrări de îngrădire cu plasă metalică a pădurii. Pământul a fost dat în arendă pe o durată de 49 de ani. Plata de arendă constituia 315 lei pentru un hectar, sau 219 mii lei anual.

BIOTEX Com este acţionară la banca FinComBank

Firma „BIOTEX-Com Srl”, implicată în acest scandal, îşi are sediul pe str. Mesager 5/2 din Chişinău, dar  activează pe strada V. Alecsandri 79. În sediul din Alecsandri şi-au găsit adăpost firmele „Moldconstruct Market” şi “Transline”, despre care presa a scris că sunt afaceri înfiinţate de către fiul preşedintelui Voronin, Oleg. Acesta deţine un apartament şi mai multe spaţii de birouri la aceeaşi adresă. „Moldconstruct Market”, unde Oleg Voronin este economist, „Transline” şi BIOTEX Com este acţionară la banca FinComBank, unde juniorul Voronin este preşedinte al Consiliului de Administraţie. Coincidenţă sau nu, în 1988, Oleg Voronin a fost fondatorul unei întreprinderi cu o denumire similară ”Biotex”. Cooperativa se ocupa de creşterea plantelor nonvirotice, de programarea bazei de date şi comercializarea calculatoarelor şi programelor de calculator. În opinia unor analişti financiari, Oleg Voronin se plasează în topul oamenilor cu cele mai mari averi din Republica Moldova.

Potrivit locuitorilor s. Geamăna, după ce a fost îngrădită pădurea, animalele se înghesuiau lângă gardul de plasă, din cauza că le-a fost îngrădit accesul la iazul din care se adăpau. ”Animalele mureau de sete. În special iarna se aud împuşcături. Aici vin doar Voronin şi cu prietenii săi la vânătoare”, ne spune un locuitor al s. Geamăna, Tudor Baroncea. Secretara Consiliului local, Eugenia Danilov, ne informează că nimeni de la Agenţia Moldsilva nu s-a consultat cu atorităţile locale privind arenda pădurii. ”Oamenii sunt nemulţumiţi. Mai înainte, păşteau vitele ori mergeau la strâns ciuperci. Acum însă nimeni nu se apropie, căci au pus pază”, ne spune ea. La casa pădurarului ne întâmpină soţia acestuia, Larisa Bulgari. La poartă se găsesc stive de plasă, pe alocuri gardul urmează a fi reparat, ne explică femeia. ”Gardul nu este o problemă pentru animale, mistreţii pot trece cu uşurinţă pe sub el”, îşi dă cu părerea ea. Întrebată despre scopul îngrădirii acestei păduri femeia ridică din umeri, după care se oferă să ne arate drumul spre alte case ale pădurarilor care păzesc acest teritoriu, poate îi vom găsi la faţa locului.

”Ţarul” la vânătoare

Unul din angajaţii ”Moldsilva” care a solicitat să-i păstrăm anonimatul ne informează că ultima vânătoare la pădurea Geamăna a avut loc duminică, 29 noiembrie. Următoarea vânătoare este preconizată pentru cea de-a doua jumătate a lunii decembrie. Duminică, din suita lui Voronin au făcut parte 11 persoane, printre care fostul ministru de Interne, Gheorghe Papuc, ex-ministrul Tehnologiilor Informaţionale, Vladimir Molojen, şi deputatul comunist Igor Dodon. Potrivit sursei noastre, au fost angajaţi 20 de gonaşi din satele Geamăna şi Puhoi plătiţi cu câte 100 de lei. Opt mistreţi au ajuns trofeu de vânătoare. Festinul a avut loc la căsuţa de bârne a administratorului ”Biotex Com”, Sergiu Plămădeală, amplasată la câţiva zeci de metri în pădure. Solicitată de JURNAL, contabila gospodăriei silvice Anenii Noi ne spune că pentru ziua de duminică gospodăria silvică nu a eliberat niciun tichet care ar fi autorizat vreun vânat. În cazul dat, ar fi fost nevoie de prezentarea a 8 licenţe.

Solicitat de JURNAL, deputatul PCRM Igor Dodon a confirmat că a participat duminică la o vânătoare. ”Duminică, am fost la vânătoare, dar nu am vânat niciun mistreţ, din păcate. N-ar fi corect însă să vă spun cu cine şi unde am fost”, a mai spus el înainte de a închide telefonul.

Spre deosebire de pădurea Geamăna, în loturile de pădure arendate la Orhei, Biotex Com a construit fără acordul Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva” şi în lipsa unui Certificat de urbanism şi a Autorizaţiei de construcţie, mai multe edificii: o clădire de piatră cu dimensiunile 10×20 metri, o casă de bârne cu un nivel, o fermă pentru fazani, un heleşteu, reţele inginereşti.

Procurorii au constatat că respectivul contract de arendă a fost încheiat cu încălcarea legislaţiei, motiv pentru care Procuratura Generală a solicitat Curţii de Apel Economice rezilierea contractului.

Atribuirea terenurilor din fondul forestier se efectuează de către organele silvice de stat şi autorităţile administraţiei publice locale. În acest caz, consiliul local urma să decidă darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor publice. În cazul dat, transmiterea în arendă s-a efectuat fără concursul şi acordul organelor administraţiei publice locale.

”Pensiunea este frumoasă, nu ştiu pe cât de legal însă este. Toate documentele au fost perfectate de conducerea gospodăriei silvice Orhei şi Biotex-com”, ne spune Viorel Petic, pădurarul de aici.

Valeriu Scutelnic, directorul gospodăriei silvice Orhei, ne spune că a semnat documentele deoarece aşa i s-a cerut, refuzând însă să dea detalii.

Feuda lui Popuşoi

Deputatul comunist Anatol Popușoi a fost numit director Moldsilva în 2002, iar la 18 decembrie 2008 președintele Voronin i-a înmânat „Ordinul Republicii”. Conform situației de la 1 ianuarie 2008, suprafața terenurilor fondului forestier constituie 409 mii ha, 12,1 % din teritoriul țării. În perioada 2007-2008, AS „Moldsilva” a încheiat 142 de contracte de dare în arendă a terenurilor din fondul forestier în scopul gospodăririi cinegetice, cu suprafaţa de aproximativ 14 mii ha şi de recreere cu suprafaţa de 780 ha, printre care: ÎS Chişinău a încheiat 95 contracte de arendare a suprafeţei totale de 610,35 ha în valoare de 801911 lei, ÎS Iargara – 6 contracte, 2035 ha, 611212 lei, ÎS Străşeni – 13 contracte, 118,72 ha, 153878 lei etc. SA „Moldsilva” a încasat plata pentru arendă a terenurilor din fondul forestier de la 103 persoane fizice şi juridice în valoare de 3743387 lei, în 2007 – 459704 lei şi în 2008 – 3282682 lei. Nu s-a calculat şi încasat plata pentru arendă de la 39 de persoane în valoare totală de 1124294 lei, care a fost trecută la „prejudiciu cauzat statului”.

Procurorii consideră că darea în arendă a porţiunilor de pădure Ţiganca şi Rotunda s-a efectuat în mod netransparent, fără organizarea şi efectuarea licitaţiilor publice, fapt care contravine legii. Mai mult, la cererea de solicitare a dreptului de arendă nu a fost anexată informaţia privind scopurile arendării acestuia.

The following two tabs change content below.
Svetlana Corobceanu

Svetlana Corobceanu