Vânăta răscoaptă

Noua configurație politică din CMC: alianța como-liberală

În vâltoarea și fierbințeala Bacului și a bătăliilor parlamentare, s-a scăpat din vedere un important eveniment politic la nivel municipal – crearea unei noi alianțe în Consiliul municipal Chișinău: liberal-comuniste. Dacă înainte se votau cu comuniștii subiecte ocazionale de interes, acum liberalii au purces la o alianță făţişă cu comuniștii. Ședința Consiliului municipal Chișinău (CMC) din 27 iunie, la care s-au votat cu duiumul decizii ilegale, demonstrează cu prisosință acest lucru. Dar să le luăm pe rând.

Voi face o descriere sumară a acestei ședințe. S-au propus spre examinare 199 de proiecte pe ordinea de zi, de bază, și încă, suplimentar, vreo 100 de proiecte. De la începutul ședinței, reprezentantul Cancelariei de Stat a atras atenția consilierilor asupra ilegalității multor proiecte și a cerut retragerea lor. Însă nu a fost ascultat, mai mult, a fost apostrofat de către un consilier comunist să nu facă ingerințe în activitatea Consiliului, deși legea permite astfel de intervenții. După părerea noastră, cel puțin vreo 61 de proiecte de decizii erau ilegale, era vorba de atribuirea de terenuri și locații fără respectarea procedurii legale.

Se poate presupune că alianța a fost precedată de o înțelegere amiabilă, de un troc între liderii ambelor partide. Cel puțin din partea liberalilor, bănuiesc, acest târg rușinos s-a făcut la cel mai înalt nivel de partid, cunoscând procedura adoptării deciziilor în PL. Cu alte cuvinte, noi votăm proiectele voastre, voi – pe ale noastre. Adică, voi votați sediul PL din Iorga 15, iar noi votăm vânzarea terenului aferent sediului PCRM (17 ari și ceva) din Iorga 11.

De remarcat ca o abatere lirică. Era nostim și chiar tragicomic să vezi cum aprigul și înfocatul apărător al proletariatului autohton Victor Gurău o făcea pe avocatul liberalilor, explicând cu o mină gravă de ce PL-ul are nevoie de acest sediu. De parcă nu ar avea suficiente sedii.

Dacă e să mergem pe filiera zarzavaturilor utilizată des pe la noi, putem spune: s-au copt vinetele, albastrul deschis cu roșu-sângeriu. O alianță monstruoasă – alianța disperaților și corupților – pretinșilor apărători ai neamului – devoratori ai proprietății publice.

Un nou sediu printr-o decizie ilegală

La ședința CMC din 27 iunie, liberalii au votat împreună cu comuniștii decizia de dare în locație pe un termen de zece ani (inițial era de 25 de ani) Partidului Liberal a clădirii din str. Nicolae Iorga 15 (lit. A, A1) cu suprafața totală de 299,8 m.p. în vederea amplasării unui sediu. Ilegalitatea deciziei respective poate fi invocată cel puţin astfel.

În primul rând, scrie undeva în legislație că partidele trebuie să primească încăperi în procedură specială, fără licitație? Nu. Este o prevedere despre asigurarea preferențială a asociațiilor obștești cu spații pentru activitate. Însă, juridic vorbind, partidele nu pot fi asimilate asociațiilor obștești. Conform articolului 181 din Codul Civil, asociaţia poate avea forma de asociaţie obştească, asociaţie religioasă, partid sau de altă organizaţie social-politică. Adică, legea face distincție între asociația obștească și partid.

În același sens se pronunță și Legea privind partidele politice – Partidele politice sunt asociaţii benevole, cu statut de persoană juridică, ale cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot. Deci, partidele urmează să obțină dreptul de locație în regim comun, prin licitație.

În al doilea rând, se cere de menționat faptul că imobilul din str. N. Iorga 15 (lit. A, A1) este inclus în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat sub numărul 33 și 203, ca dublu monument de arhitectură și istorie, construit la începutul secolului XX, fiind clădirea veche a fostului Gimnaziu pentru băieţi nr. 2.

Conform legilor cu privire la privatizare, privind ocrotirea monumentelor, culturii, privatizarea obiectelor şi obiectivelor care alcătuiesc patrimoniul cultural naţional este interzisă. Prin urmare, în textul deciziei menționate era obligatorie includerea sintagmei „fără drept de privatizare”.

Și, în final, exista două scheme de calcul al sumei locației. Bineînțeles, și în acest caz a fost utilizată metoda de calcul mai ieftină, cea ilegală, din vechiul regulament local. Să facem o comparație între prețurile obținute prin cele două metode de calcul. Mărimea chiriei anuale stabilită în decizie – 109277,10 lei cu utilizarea metodologiei ilegale, amatoriste de calcul, adică costul unui metru pătrat constituie 364, 5 lei anual (30,38 lei/lunar). Să calculăm acum cuantumul chiriei utilizând metodologia legală prevăzută în Anexa 8 la Legea bugetului din 2013. Oricine ar putea face verificările respective. Suma chiriei anuale obținute pentru imobilul concret din str. N. Iorga 15 este de 282759,35 lei, respectiv 943,15 lei/m.p. anual. Și asta luând în calcul cel mai mic coeficient de piață.

Prin urmare, diferența va fi de 173482,25 lei/anual, pentru zece ani suma va fi de 1734822,5 lei, cu condiția că tariful de bază nu va fi ajustat anual, cum se face de obicei. În consecinţă, suma prejudiciului poate constitui minimum 2 milioane de lei, dacă nu luăm în calcul că imobilul până la expirarea termenului de locație poate fi privatizat. Apare fireasca întrebare: cine va purta răspundere pentru prejudiciul cauzat bugetului municipal. Putem presupune că în acest caz a avut loc un ordinar abuz de putere și trafic de influență.

Actualmente, pe adresa Iorga 15 se află Direcția privatizării fondului de locuințe al Primăriei, tot aici se păstrează și arhiva respectivă. Dincolo de partea morală a „afacerii”, nu s-a ținut cont de perturbarea activității unei subdiviziuni importante a Primăriei. În loc i se oferă un spațiu aproape de trei ori mai mic (105,2 m.p.), în condițiile în care Direcția privatizare primește zilnic vreo 80–85 de persoane. O spun în cunoștință de cauză fiind membru al Comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe. De menționat că, anterior, s-a făcut reparație capitală a clădirii în valoare de circa 3 milioane lei.

Dacă vor trece în noul sediu, liberalii și comuniștii, care au sediul pe Iorga 11, vor fi vecini, la propriu și la figurat, având în vedere ultimele evenimente din Consiliu.

În ce priveşte cealaltă parte a târgului de proprietăți publice, adică a terenului (17,57 ari) vândut PCRM-ului ca teren aferent, pentru 367681 de lei (20927 lei per ar), nu avem deocamdată acces la borderoul de calcul ca să verificăm legalitatea prețului stabilit. Istoria acestui proiect cu vânzarea terenului comuniștilor aduce mai mult a detectiv de prost gust – proiectul nu a fost prezentat consilierilor nici în formă electronică, nici pe hârtie.

E ceva putred la Primărie…

În Primărie nu există nicio subdiviziune responsabilă de politici publice. Deși s-a vorbit în nenumărate rânduri ca subdiviziunile Primăriei să-și definitiveze și să facă publice baza legală, documentele de politici publice, cristalizate în concepţii, strategii, programe și planuri de acțiuni, până acum lucrurile sunt într-o delăsare totală.

Procesul achizițiilor publice de mărfuri, lucrări și servicii de către subdiviziunile Primăriei este în continuare netransparent și are loc cu încălcări ale legislației din domeniu. Să amintim că prin acest mecanism de achiziții publice circulă miliarde de lei.

În Primărie se perpetuează o politică de cadre defectuoasă și opacă, fără concursuri, cu elemente de nepotism. Se practică adesea interimatul în funcții, dar știut lucru – nimic nu este mai ineficient decât conducerile interimare. Până în prezent, nu sunt desemnați reprezentanții municipiului în întreprinderile municipale, în societățile pe acțiuni cu capital majoritar municipal, în instituțiile publice medico-sanitare – ceea ce duce la perturbarea activității acestor entități.

Nu se respectă raportul legal între politic și administrativ la numirile în funcții. Gradul de mediocritate și amatorism crește în Primărie pe zi ce trece, se proliferează o camarilă, o promiscuitate coruptă și docilă.

Ceva timp în urmă, în plină recesiune, s-au majorat taxele locale. Deși s-a anunțat mărirea lor cu 10%, în realitate au fost ridicate substanțial, în unele cazuri de 4–5 ori. Nu s-a făcut niciun studiu comparativ privind impactul regulator asupra mediului de afaceri. Repercusiunile negative ale acestor majorări se vor resimți în timp. Totodată, se aplică duble standarde, se emit dispoziții ilegale pentru favorizarea unor agenți economici.

Se perpetuează debandada în domeniul construcțiilor neautorizate, mansardelor, anexelor. Se atestă un fenomen de schimbare abuzivă și ilegală a regimului urban, contrar celui prevăzut în Planul urbanistic general și în Regulamentul local de urbanism. Cele mai recente cazuri – cele de la intersecția străzilor Creanță/Belinski, Neculce/Neaga, Petricani 88. Referitor la ultimul caz, examinat la ședința din 27 iunie, de stabilire a relațiilor funciare pentru 3,87 ha cu schimbarea regimului urban, arhitectul-șef s-a pronunțat să fie retras proiectul, însă primarul a insistat să fie votat. Astfel de politică urbană incoerentă dă naștere la monstruozități arhitectural-urbanistice.

Confruntarea între reformatori și „liberali” continuă

Mișcările tectonice și frământările în PL continuă. E necesar de spus că problemele, nemulțumirile în partid au mocnit de mult timp. În partid era o stare de nervozitate, de tensiune permanentă, cauzată de lipsa unei democrații, de intoleranța față de alte opinii, de suprimarea oricărei inițiative interne.

S-ar putea releva că chestiunile interne și divergențele trebuie soluționate în cadrul partidului. Însă numai cel care știe din interior starea de lucruri înțelege că acest lucru este imposibil din cauza lipsei totale de comunicare, din cauza trufiei, îngâmfării nemărginite a liderilor de partid. Situația reală s-a tăinuit multă vreme, mimându-se o fațadă, o vitrină nobilă și europeană. În realitate, conținutul este găunos și putred.

Acum punctul de ireversibilitate a fost trecut și datorită ultimelor evenimente din Consiliul municipal. Un îndemn celor care au făcut alianță cu comuniștii – să nu uitați să spuneți când vă veți duce în fața oamenilor că ați votat chestiuni dubioase și ilegale, ați făcut târg mizerabil cu cei care sărbătoresc eliberarea la 28 iunie, cu cei care v-au omorât și v-au deportat consângenii, cu cei care și astăzi vă umilesc și vă manipulează. Îmi vine să le pun o întrebare retorică – voi sunteți urmași ai Romei? În continuare, după textul eminescian.

Igor Călin,

consilier municipal

 

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)