Valentin Mândâcanu, ostaş al limbii române

ANIVERSARE // Volumele „Exprimarea corectă” şi „Cuvântul potrivit la locul potrivit” de Valentin Mândâcanu au fost şi rămân repere ale culturii române în R. Moldova

Limba română, în stânga Prutului, a avut noroc de oameni precum Valentin Mândâcanu, care au luptat pentru păstrarea ei, au păzit-o de atacurile străinilor ce se doreau stăpâni pe pământul Basarabiei. La cei 80 de ani pe care i-a împlinit săptămâna trecută, renumitul lingvist a fost felicitat de prieteni, colegi filologi, scriitori, jurnalişti, bibliotecari, savanţi, dar şi de oficiali din conducerea de vârf a republicii.

Astfel, chiar de ziua sa, 27 iulie, preşedintele interimar al R. Moldova, Mihai Ghimpu, a semnat decretul privind conferirea „Ordinului Republicii” lui Valentin Mândâcanu, pentru merite deosebite în afirmarea adevărului ştiinţific şi a valorilor spirituale naţionale şi pentru activitate literară şi publicistică prodigioasă.

Vizitat acasă de prieteni, confraţi de breaslă, care i-au adus flori şi cărţi cu ocazia aniversării, Valentin Mândâcanu le-a spus, vădit emoţionat: „Fraţilor, nu mă mai lăudaţi aşa de tare. Noi, toţi basarabenii, nu numai cei care s-au ocupat de cultivarea limbii, dar toţi, cei care prin rezistenţa lor au contribuit la faptul că ne-am păstrat totuşi limba, cu hopuri-hopurele, cu greşeli, îndreptându-ne unii pe alţii, toţi suntem învingători” .

O figură carismatică în evoluţiile politice basarabene

Indiscutabil, volumele „Exprimarea corectă” şi „Cuvântul potrivit la locul potrivit” de Valentin Mândâcanu au fost şi rămân repere ale culturii române în R. Moldova. Fiecare dintre aceste lucrări constituie un ghid pentru cei care vor să vorbească o limbă română curată, fără rusisme, barbarisme, calchieri sau de greşeli elementare.

Valentin Mândâcanu, dincolo de valoarea sa de lingvist şi om de cultură, poate fi considerat o figură carismatică în evoluţiile politice din spaţiul pruto-nistrean, căci anume el a scris eseul „Veşmântul fiinţei noastre”, care a avut un rol cardinal în declanşarea mişcării de eliberare naţională. Acest articol cu efect exploziv a apărut în 1988, în numărul 4 al revistei „Nistru”, condusă de Dumitru Matcovschi.

Nonconformistul Paul Goma, mereu sceptic faţă de pretenţiile de verticalitate ale literaţilor dintr-o Basarabie care se mai află încă sub ameninţarea Armatei 14 ruse, pune în evidenţă, în cartea sa „Basarabia”, importanţa istorică a eseului „Veşmântul fiinţei noastre”: „Basarabenii, români de la Chişinău, au pornit o adevărată revoluţie socială, naţională, spirituală. A pornit aşa cum nu a pornit cea de la Bucureşti–Timişoara–Cluj–Sibiu – de la un text semnat de V. Mândâcanu, publicat în revista „Nistru”, nr. 4 din 1988. Despre ce vorbea acel text cu adevărat revoluţionar? Despre limba română, despre alfabetul latin…”

Amintim că V. Mândâcanu este originar din comuna Mihăileni, judeţul Bălţi, România. A făcut studii liceale la Bălţi şi Craiova, apoi la Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău. A activat în funcţia de profesor la Şcoala Pedagogică din Călăraşi, a fost trăducător la ATEM. A fost unul dintre fondatorii mişcării democratice din Basarabia. În 1991, Valentin Mândâcanu a semnat Declaraţia de Independenţă, fiind deputat în primul Parlament democratic al Republicii Moldova.

Starea limbii române depinde şi de atitudinea faţă de opera lui Valentin Mândâcanu

Octogenarul Valentin Mândâcanu a fost sărbătorit şi la Uniunea Scriitorilor, pe 30 iulie curent, doar că în lipsa domniei sale, lingvistul deplasându-se greu în aceste zile de caniculă. L-au elogiat Mihai Cimpoi, Anatol Ciocanu, Valeriu Matei, Vlad Zbârciog, Vasile Bahnaru, Victor Dumbrăveanu, iar discipolul său Vlad Pohilă a subliniat: „Starea limbii române în Republica Moldova va depinde de faptul dacă populaţia basarabeană va înţelege importanţa operei lui Valentin Mândâcanu”.

Revenirea la grafia latină, la o normalitate în mediul lingvistic, extinderea funcţiilor sociale ale limbii materne ni se par astăzi mult mai realizabile decât acum douăzeci de ani, tot datorită celor mai consecvenţi „ostaşi ai limbii române” (expresia îi aparţine lui Valentin Mândâcanu). „Îi doresc limbii române să trăiască ani mulţi înainte!”, a declarat Valentin Mândâcanu cu prilejul aniversării sale. Aceleaşi cuvinte i le adresăm şi noi omagiatului: „Să ne trăiţi mulţi ani înainte, domnule Valentin Mândâcanu!”.

Irina Nechit