UTIL // Recomandări pentru ziua scrutinului

Igor Bucătaru, expert al Asociației Promo-LEX, explică alegătorilor ce se întâmplă în data de 24 februarie și pașii pe care trebuie să-i parcurgă aceştia:

În data de 24 februarie 2019, vor avea loc alegerile deputaților în Parlamentul Republicii Moldova. Pentru prima dată în istoria politică a Republicii Moldova alegerile parlamentare se vor desfășura în baza sistemului electoral mixt, fapt ce presupune că deputații vor fi aleși în baza a două sisteme electorale îmbinate: proporțional (circumscripție națională) și majoritar (51 de circumscripții uninominale). În circumscripția națională se aleg 50 de deputați, iar în circumscripțiile uninominale se aleg 51 de deputați, câte unul de la fiecare circumscripție.

În aceeași zi cu alegerile parlamentare, se va desfășura și un referendum republican consultativ, care nu are efect juridic. În cadrul acestuia vor fi supuse consultării opiniei poporului două probleme: reducerea numărului de deputați și revocarea deputaților.

Informarea despre secția de votare unde alegătorul îşi va putea exercita votul

1. Alegătorul trebuie să se informeze despre secția de votare unde va vota, fiind inclus în listele electorale de bază, conform domiciliului sau reședinței valabile. În acest sens alegătorul poate accesa adresa https://www.voteaza.md sau cec.md la rubrica Verifică-te în Registrul de Stat al Alegătorilor.

2.  În cazul în care alegătorul nu va putea vota în ziua alegerilor la secția sa, fiind în deplasare în altă localitate, el are dreptul să solicite certificat pentru drept de vot de la secția unde este arondat, inclusiv în ziua de sâmbătă înainte de alegeri. În baza certificatului el va putea vota în orice secție de votare.

3. Alegătorii aflați peste hotare în ziua alegerilor vor putea vota în orice secție de votare deschisă în acest sens.

4. Alegătorii care nu dispun de domiciliu/reședință, respectiv, nu sunt incluși în nici o listă de bază, vor vota la alegerile parlamentare în orice secție de votare din țară, însă doar cu un buletin de vot, cel pentru circumscripția națională.

5. Studenții și elevii cu drept de vot, care nu dispun de domiciliu/reședință în localitatea în care își fac studiile, dacă nu se vor deplasa pentru a vota la secția lor, vor putea vota în localitatea unde își fac studiile, însă iarăși doar în baza unui singur buletin de vot, cel cu candidați pe lista națională.

Votarea

Alegătorul va putea vota în intervalul 7.00 – 21.00 al zilei de 24 februarie 2019.

Alegătorul va vota pe teritoriul Republicii Moldova în baza buletinului de identitate cu fișa de însoțire care confirmă domiciliul sau reședința alegătorului pe teritoriul secției de votare sau a buletinului de identitate provizoriu.

1. Peste hotare se va vota în baza pașaportului pentru intrare – ieșire din țară și a livretului de marinar. Actele de identitate nu trebuie să fie cu termen expirat. Studenții și elevii cu drept de vot ce votează în localitatea unde își fac studiile vor trebui să prezinte și carnetul de student/elev.

2. Alegătorului inclus în lista electorală de bază i se va propune de către membrul biroului să semneze la două rubrici: alegeri parlamentare și referendum consultativ. O semnătură a alegătorului va însemna acordul de a recepționa 2 buletine de vot, respectiv dacă alegătorul va semna de două ori în lista electorală de bază – el va primi 4 buletine.

3. La alegerile parlamentare alegătorul va primi două buletine de vot: în unul vor fi incluși candidații înregistrați în circumscripția națională (pe moment fiind vorba de 15 partide/blocuri electorale). Celălalt buletin va include strict candidații din circumscripția sa uninominală (candidați din partea partidelor/blocurilor și candidați independenți). La alegerile parlamentare în circumscripțiile uninominale nu participă alegătorii care nu au domiciliul în circumscripția uninominală respectivă. Dacă alegătorul dorește, el va semna și pentru participarea la referendum, respectiv va primi încă două buletine, pentru numărul de întrebări supuse consultării.

4. Alegătorii de peste hotare vor fi incluși în liste electorale suplimentare. Indiferent la care secție își vor exprima opțiunea, ei vor primi 2 buletine de vot pentru alegerile parlamentare, și, la dorință, 2 buletine de vot pentru referendum. Suplimentar ei vor semna o declarație pe proprie răspundere privind abținerea de la votarea multiplă.

5. Buletinul de vot se completează de către alegător numai în cabina pentru vot secret. Un alegător poate vota numai pentru un singur concurent electoral din cadrul unui buletin.

Dacă alegătorul a completat greșit buletinul, la cererea lui, biroul electoral al secției de votare anulează acest buletin și îi eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de vot. Amintim că este interzisă fotografierea buletinelor de vot.

Suplimentar, în secția de votare va fi amplasată și o cameră video, care va fila doar urna de vot, respectiv, ea nu trebuie să afecteze secretul votului.

O altă noutate, pe care alegătorul trebuie să o cunoască este că agitația electorală va fi permisă și în ziua alegerilor, ea fiind interzisă doar la intrare și în incinta secției de votare.

The following two tabs change content below.
Carolina Chirilescu

Carolina Chirilescu

Carolina Chirilescu

Ultimele articole de Carolina Chirilescu (vezi toate)