UTIL // La 1 iulie expiră reducerile la înmatricularea unităţilor de transport înregistrate în Transnistria şi în afara RM

Conform datelor deținute de către Serviciul vamal al RM, începând cu 1 ianuarie 2017, când a intrat în vigoare Legea nr. 280 din 16.12.2016, până în prezent, 16.493 de autoturisme înmatriculate în străinătate sau în regiunea transnistreană au fost plasate în regim vamal de import cu achitarea a doar 30% din cota accizei stabilite pentru anul 2016. Facilitatea este valabilă până la data de 1 iulie curent, iar după expirarea acestui termen, cei care nu și-au înmatriculat automobilele vor avea dreptul să se afle pe teritoriul R. Moldova nu mai mult de șase luni pe an, în timp ce circulația autoturismelor înmatriculate în regiunea transnistreană va fi interzisă.

Conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul R. Moldova de către persoane fizice, mijloacele de transport respective trebuie să fie scoase din actele de evidenţă de la autoritatea competentă a statului de expediere. Totodată, este de menționat  că, conform prevederilor aceleiași legi, termenul maxim de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a unităților de transport cu numere de înmatriculare străine va constitui 180 de zile într-un interval de 12 luni consecutive. De asemenea, Serviciul vamal precizează într-un comunicat că, pentru mijloacele de transport neînmatriculate în RM, care au fost introduse pe teritoriul vamal al R.Moldova prin declarare prin acțiune până la momentul intrării în vigoare a noii legi (1 ianuarie 2017), termenul de declarare prin acțiune de 180 de zile începe la data intrării în vigoare a legii respective. Dreptul de aflare pe teritoriul RM pe un termen mai mare de 180 de zile îl vor avea doar autovehiculele introduse de către persoanele fizice domiciliate în străinătate şi care deţin permis de conducere în ţara în care îşi au domiciliul, cu condiţia achitării vinietei de 180 de euro pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile de aflare a autovehiculului pe teritoriul RM.