Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți este îngrijorată pentru tradiţia formării cadrelor didactice din R. Moldova // DOC

Senatul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) (foto) a adresat Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, Colegiului Ministerului Educației şi Consiliului Rectorilor din Republica Moldova o Scrisoare deschisă în care atrage atenția forurilor de resort și opiniei publice că anumite decizii și procese pot pricinui daune ireparabile tradiției formării cadrelor didactice și învățământului public din R. Moldova.

Subiectul apelului USARB îl constituie modul în care a fost pus în discuție publică și este gestionată recoltarea și calibrarea opiniilor celor interesați în legătură cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, care, prezentat pentru dezbatere la începutul anului curent de învățământ, este retras ulterior de pe site, pentru a fi repus în discuție, în cadrul unui grup de lucru convocat de Ministerul Educației.

Download (PDF, 376KB)