Uniunea Scriitorilor va acorda burse de creaţie membrilor săi

Recenta şedinţă a Consiliului Uniunii Scriitorilor din Moldova, din 20 ianuarie 2011, a luat în dezbatere ofertele ce urmează a fi propuse editurilor „Cartea Moldovei” şi „Lumina” pentru editarea unui anumit număr de cărţi pe parcursul acestui an. La şedinţă a fost adoptat, în premieră pentru USM, Regulamentul privind acordarea unor burse de creaţie.

Astfel, s-a decis să fie acordate în fiecare an trei burse de creaţie a câte 2000 – 3000 de lei. Evaluarea proiectelor va fi făcută de o comisie formată din cinci membri ai USM, scriitori din diferite generaţii, reprezentând toate genurile literare. În cadrul aceleiaşi şedinţe s-a votat în favoarea executării unei comisii audit în cadrul USM pentru a clarifica anumite situaţii controversate ce ar putea apărea odată cu preluarea conducerii de către noul preşedinte şi de consiliul nou ales la ultima Adunare Generală.

Totodată,  a fost aleasă componenţa nominală a Juriului pentru acordarea premiilor literare pentru anul 2010. Din juriu vor face parte M.V. Ciobanu, V. Beşleagă, V. Pohilă, E. Lungu, A. Borzin, V. Romanciuc, Em. Galaicu-Păun, M. Dolgan, I. Ciocanu. Membrii Consiliului de conducere al USM şi-au exprimat de asemenea nedumerirea şi consternarea în legătură cu articolul doldora de neadevăruri şi insinuări, semnat de Nina Josu în numărul din 20 ianuarie 2011 al săptămânalului „LA”, solicitându-se demersurile necesare pentru a o determina pe autoare, membră a USM, să-şi ceară scuze în faţa colegilor.