Un tânăr din rmn a reuşit să-şi perfecteze, în Republica Moldova, prin judecată, certificatul de naştere

Serghei Bondarev

Deşi primise un răspuns oral că documentarea sa pe teritoriul Republicii Moldova este imposibilă, locuitorul oraşului Bender, Serghei Bondarev (foto), în vârsta de 21 de ani, a reuşit după mai bine de doi ani şi jumătate de luptă cu sistemul de documentare al populaţiei din R. Moldova să-şi perfecteze primul său act de identitate, eliberat de autoritățile constituționale.

Obţinerea certificatului de naştere a fost posibilă după emiterea Hotărârii de către Judecătoria mun. Bender, care a admis cererea și a stabilit identitatea cetățeanului Bondarev Serghei la 15 decembrie 2015. Hotărârea a devenit definitivă la 15 ianuarie 2016 și a fost executată de către Oficiul stării civile, prin eliberarea certificatului de naștere.

Serghei Bondarev s-a născut în anul 1994, după războiul de pe Nistru din 1992, şi toate actele lui de la naştere până acum o săptămână au fost făcute în nerecunoscuta rmn. Pentru că îşi dorea un altfel de trai şi tinde să-şi facă studiile sau în una din instituţiile de învăţământ superior de la Chişinău, sau peste hotare, unde i se vor deschide alte posibilităţi, tânărul a decis că vrea să-şi obţină actele pentru a ieşi în afara Republicii Moldova.

Solicitat de JURNAL de Chişinău, Serghei Bondarev ne-a spus că totul a început în luna iunie 2013, când s-a adresat la secţia de documentare a populaţiei „Registru” din localitatea Varniţa cu scopul de a primi lista de acte necesare pentru a perfecta paşaportul Republicii Moldova. Acolo l-au redirecţionat la secţia „Registru” în or. Bender pe motiv că nu are cetăţenia Republicii Moldova, cauză care face imposibil procesul ulterior de documentare. La Bender a primit lista de acte necesare pentru a-şi perfecta buletinul şi paşaportul RM, listă destul de mare, pentru adunarea cărora au fost necesare circa trei luni de zile.

Certificat rmn nerecunoscut

La cea de-a doua adresare la secţia „Registru” din or. Bender i s-a explicat că nu poate primi cetăţenia Republicii Moldova deoarece certificatul său de naştere nu este nostrificat, iar pentru procedura de nostrificare Bondarev a primit un certificat care demonstra naşterea sa în rmn, dat de Oficiul Stării Civile (OSC) din Bender, pe care l-a dus la OSC din Varniţa.

După studierea cazului, juriștii Promo-LEX au constatat că a avut loc o ingerință în viața privată a reclamantului, garantată de prevederile Art.8 ale Convenției Europene, și anume dreptul de a se legitima și identifica în relațiile sociale dintre alți cetățeni sau orice alte persoane fizice și juridice. De asemenea, juriștii au stabilit că tânărul a fost limitat ilegal de capacitatea sa de exercițiu, prin refuzul autorităților de a-i confirma cetățenia.

Ca rezultat au urmat mai multe vizite ale lui Serghei Bondarev la structurile care au tangenţă cu documentarea populaţiei din stânga Nistrului; de la OSC Varniţa la secţia „Registru” de la Varniţa şi înapoi. Până la urmă, cercul s-a închis: „Pentru perfectarea buletinului şi paşaportului RM este necesară cetăţenia RM; pentru cetăţenia RM este necesară nostrificarea certificatului de naştere, iar pentru recunoaşterea certificatului de naştere este necesar buletinul de identitate, paşaportul”, a spus Bondarev. A fost sfătuit de funcţionarii rmn să perfecteze actele prin intermediul familiei şi al rudelor.

„Eu nu am rude. Am crescut într-o familie monoparentală, doar cu mama, care are paşaport al nerecunoscutei rmn. După ce le-am spus şi despre situaţia părinţilor şi că nu am rude, am primit un răspuns categoric, oral, că documentarea mea pe teritoriul RM este imposibilă”, mărturiseşte tânărul.

„Documentarea mea pe teritoriul RM este imposibilă”

Din pricina altor cauze subiective, Serghei Bondarev a lăsat obţinerea actelor de identitate moldoveneşti până în luna februarie 2014. Atunci Serghei Bondarev s-a adresat la responsabilul pentru drepturile omului din Varniţa pentru a-l ajuta şi direcţiona mai departe. De acolo a fost orientat să meargă la OSC Chişinău pentru a primi duplicatul certificatului de naştere. În opinia funcţionarului de la Varniţa, un răspuns negativ, în scris, de a elibera certificatul de naştere ar putea sta la baza intentării unui proces de judecată pentru obţinerea certificatului de naştere al RM.

„La OSC m-au ascultat. Au organizat şi o adunare cu privire la cazul meu. De acolo au urmat direcţionarea mea către Î.S. „Registru” pentru „forma nr. 9”, apoi la Starea Civilă Varniţa”, înapoi la „Registru”, şi înapoi la OSC Varniţa. Până la urmă n-a ieşit nimic. În luna aprilie 2014, o angajată a secţiei „Registru” din Varniţa, după ce a studiat cazul meu, mi-a recomandat să încerc să o documentez mai întâi pe mama mea, care are mai multe şanse decât mine”, mărturiseşte Serghei Bondarev.

Mama tânărului, Bondareva Elena Mihailovna (1966), s-a născut la Anenii Noi şi toată viaţa a locuit la Bender. Ea deţinea doar paşaport sovietic, după modelul din 1974. În 2012, când a împlinit 45 de ani, trebuia să aibă în paşaportul său o altă fotografie. Din anumite circumstanţe nefondate, Bondareva a fost informată să-şi perfecteze paşaportul nerecunoscutei rmn. „Astfe, şi mama s-a ciocnit cu problema perfectării actelor de identitate în Republica Moldova. Era necesară prezenţa unei rude pentru a confirma identitatea femeii. Ea nu are rude. Atunci a fost sfătuită să utilizeze certificatul de naştere sovietic pentru obţinerea cetăţeniei RM. La „Registru” din or. Bender mama a fost anunţată că această procedură este imposibil de realizat. Aici procedura s-a stopat definitiv”, explică Bondarev cazul mamei sale.

În final, Serghei Bondarev nu a putut fi ajutat nici de Consiliul anti-discriminare, nici de Î.S. „Registru”, nici de „Centrul de Drept al Avocaţilor”, mai mult, nu a reuşit să iniţieze un proces de judecată, „pentru că avocaţii care promiteau că se vor descurca cu cazul meu, în realitate nu au putut face nimic”, relevă tânărul.

Acte Serghei Bondarev

Serghei Bondarev și-a dobândit identitatea la 21 de ani. Până la această vârstă nu a avut un certificat de naștere recunoscut, cu toate că deține şi documente eliberate de către administrația rmn. Certificatul de naştere perfectat acum o săptămână îi va permite, în timpul apropiat, să-şi facă buletinul de identitate, apoi paşaportul Republicii Moldova. Tânărul a studiat la Universitatea din Bender, Facultatea de Litere, specialitatea – jurnalist, pe care a lăsat-o după jumătate de an din proprie iniţiativă. În viziunea tânărului, Transnistria funcţionează ca o Rusie mică, pentru că jumătate din populaţie tinde spre Rusia, alta spre Occident.

Bondarev spune: „Eu am trăit într-o Rusie mică şi nu mai vreau, pentru că nu m-a impresionat traiul rusesc. În Rusia nu-mi văd viitorul. Vreau să devin jurnalist şi cred că voi face studii fie în Republica Moldova, fie în Bulgaria sau în alt stat”. Potrivit Asociaţiei„Promo-LEX”, cazul lui Serghei scoate în evidență dificultățile sistemice în procesul de documentare a persoanelor născute în stânga Nistrului. Spre exemplu, o persoană născută în stânga Nistrului, poate obţine acte naționale la solicitarea unuia dintre părinți, care deține un act de identitate eliberat de către o autoritate recunoscută. Cu toate acestea, există categorii de persoane care întâmpină obstacole majore în procesul de perfectare a actelor de identitate, cum ar fi orfanii sau copiii ai căror părinți nu au acte naționale.

„Deocamdată, procedura de recunoaștere a identității persoanei pe cale judecătorească este singurul mecanism aplicat în situația persoanelor din raioanele de est ale R. Moldova care nu au acte de identitate”, susține Vadim Vieru, avocat Promo-LEX. Totuși, în lumina obligațiilor pozitive, autoritățile constituționale trebuie să asigure respectarea drepturilor omului în teritoriul din stânga Nistrului și să identifice mecanisme clare și accesibile în procesul de perfectare a actelor de identitate pentru populația din raioanele de est”.

The following two tabs change content below.
Victoria Popa

Victoria Popa

Victoria Popa

Ultimele articole de Victoria Popa (vezi toate)