Un savant fidel vocaţiei

Problema asigurării populaţiei, sistemului de sănătate cu medicamente eficiente, inofensive, de bună calitate şi accesibile permanent este în grija specialiştilor în domeniu. Este şi profesiunea de credinţă a profesorului universitar, cunoscutului savant în medicină, Victor Ghicavîi.

Nu poţi să te consideri farmacolog, dacă pe parcursul activităţii tale nu ai contribuit la elaborarea şi implementarea măcar a unui medicament, spune mereu cel care  este autorul şi coautorul mai multor medicamente originale autohtone, şeful catedrei farmacologie şi farmacologie clinică a USMF „N. Testemiţanu”. Este destul de important ca medicamentele, dincolo de eficacitatea şi inofensivitatea lor, să fie destul de accesibile populaţiei şi pacienţilor. Aceasta se poate atinge, consideră profesorul farmacolog, atât prin sporirea arsenalului medicamentelor autohtone, în special obţinute din materie primă locală, prin dezvoltarea industriei farmaceutice naţionale, cât şi în mare măsură prin utilizarea raţională a medicamentelor.

Medicamentele trebuie să fie eficiente şi inofensive

O deosebită atenţie acordă savantul problemelor de utilizare a medicamentelor, îndrumând ulterior cu pricepere munca colectivului pentru desfăşurarea cercetărilor în domeniul ştiinţelor medicamentului şi implementării în producţie a rezultatelor ştiinţifice obţinute. Cu acelaşi scop pe parcursul activităţii sale şi îndeosebi a ultimilor cinci ani a contribuit la fondarea şi consolidarea bazei ştiinţifice a industriei farmaceutice naţionale prin rezolvarea obiectivelor Programului de Stat al AŞM „Elaborarea şi implementarea noilor preparate farmaceutice în baza utilizării materiei prime locale” al cărei conducător este. Preparatele izoturon, difetur, raviten şi altele au contribuit la creşterea numărului aşa-numitelor preparate hipertensive şi antihipotensive, folosite pe larg şi cu succes în diverse stări de urgenţă, a grupei de medicamente anterior foarte puţine la număr şi cu destule dezavantaje. Prin preparatele imupurin, imuheptin, adenoprosin, a pus începutul unei noi surse de obţinere a aşa-numitelor preparate entomologice cu proprietăţi imunomodulatoare, hepatoprotectoare, antiinflamatoare şi antioxidative, folosite cu succes în tratamentul complex (asociat) al afecţiunilor şi stărilor imunodificiente.

Medicul-farmacolog clinician, o specialitate recent aprobată

Nu trebuie uitat că mai există şi multe medicamente ineficace, capabile să agraveze semnificativ rezultatele farmacoterapiei efectuate, de asemenea nu este exclusă şi apariţia unor medicamente falsificate. Din aceste considerente, preparatele ce urmează a fi prescrise de sine stătător sau în diverse asocieri necesită a fi foarte minuţios selectate şi utilizate raţional. Savantul înaintează o concepţie nouă privind modul de selectare şi utilizare raţională a medicamentelor prin aplicarea unui set de măsuri eficiente ale medicinii bazate pe dovezi şi medicinii personalizate, un complex de măsuri înaintate către lucrătorii medicali şi consumatorii de medicamente. În aceste situaţii, o farmacoterapie eficientă şi calitativă o poate asigura medicul-farmacolog clinician – un specialist nou, o specialitate recent aprobată, la iniţiativa şi cu insistenţa profesorului universitar. În nomenclatorul specialiştilor sistemului de sănătate şi în statele instituţiilor medico-sanitare publice este oficial inclusă funcţia de medic farmacolog clinician. Anume serviciului „farmacologie clinică” îi revine selectarea şi utilizarea raţională a medicamentelor, supravegherea administrării lor, farmacoeconomia şi farmacoepidemiologia acestora.

Multitudinii problemelor de instruire şi pregătire a cadrelor în domeniu, volumul lucrărilor de elaborare, implementare şi utilizare raţională a medicamentelor şi prioritatea acestora sunt consacrate importante monografii, manuale, îndrumări şi îndreptare, materiale didactice, normative şi manageriale, editate de sau cu participarea profesorului şi cunoscutului savant Victor Ghicavîi. În acest context, se înscriu cele mai importante lucrări elaborate de domnia sa: „Medicamentele şi utilizarea lor raţională” (2004), „Medicamentul, beneficiu sau prejudiciu” (2009), „Serviciul farmacologia clinică în instituţia de sănătate publică (curativă)” (2010), sau în colaborare – manualul „Farmacologia clinică” (2009), „Farmacologia” (2010). Apariţia acestor lucrări de o valoare ştiinţifică şi aplicativă majoră reprezintă rodul analizei minuţioase a lucrărilor ştiinţifice în domeniul medicamentului – farmacologiei şi farmacoterapiei.

Elvira Chiriac

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău