Un portal unic pentru toate instanțele de judecată

By Editor Moldova.ORG

Ministerul Justiției, în colaborare cu Curtea Supremă de Justiție, a lasant astăzi un portal al instanțelor de judecată, instante.justice.md, unde va putea fi găsită informația despre toate ședințele de judecată, hotărârile, deciziile luate, dar și alte informații de la toate judecătoriile și Curțile de Apel din Republica Moldova. La evenimentul de lansare au participat ministrul Justiţiei, Oleg Efrim, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi și președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Dumitru Visterniceanu.

Potrivit ministrului Justiției, la crearea portalului s-a ținut cont de standardele și practicile europene. ”Lansarea portalului comun al instanțelor de judecată face parte din E-Agenda Ministerului Justiției. Acest site unic este foarte important pentru toată lumea care interacționează cu justiția, deoarece va asigura o mai bună transparenţă a activităţii fiecărei instanțe de judecată. Datorită metodelor noi de căutare, justițiabilii vor avea acces rapid la orice fel de informații despre ședințele de judecată, deciziile și hotărârile care au fost luate. Mai mult, cetățenii vor avea posibilitatea să evalueze activitatea sistemului judecătoresc”, a spus ministrul Oleg Efrim.

Astfel, portalul instanțelor de judecată va oferi posibilitatea de a genera citații electronice și de a le remite, ulterior, prin e-mail, avocaților care participă în procese. Mai mult, site-ul conține compartimente separate pentru publicarea hotărârilor pe cazuri de corupție și dosarelor de insolvabilitate.

Crearea portalului a costat 40 de mii de lei. Cheltuielile au fost suportate din bugetul Ministerului Justiției și sunt de câteva ori mai mici decât s-a cheltuit, până în 2009, pentru elaborarea site-urilor pentru fiecare instanță.

Prezent la lansarea portalului, președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, a menționat că, anterior, a fost lansat și site-ul CSJ, care s-a dovedit a fi unul foarte util și comod, nu doar pentru angajații din sistemul judecătoresc, dar și pentru justițiabili. ”Sunt sigur că acest portal, ca și site-ul CSJ, va facilita accesul la informație pentru orice persoană. Anume accesul la toate hotărârile instanțelor de judecată va contribui la ridicarea nivelului de transparență din justiție, la unificarea practicii judiciare, dar și la înfăptuirea corectă a actului de justiție”, a spus președintele CSJ.

Și directorul Departamentului administrare judecătorească, Constantin Bragoi, a reiterat importanța și eficiența acestui portal unic pentru toate instanțele naționale. ”Până acum instanțele aveau site-uri separate, iar cheltuielile pentru întreținerea acestora erau mult mai mari. Datorită acestui site comun, vom economisi bani, iar justițiabilii vor găsi mai rapid orice fel de informații despre toate instanțele din țară, despre ședințele de judecată și alte informații de care au nevoie în activitate”, a spus Constantin Bragoi.

Crearea portalului instanțelor naționale este o acțiune prevăzută în Strategia de Reformă a Sectorului Justiției 2011-2016.

Serviciul de presă al Ministerului Justiției

Sursa: diaspora.moldova.org