Un lot de cărţi din România stopat la vama Sculeni

marfurile-ucrainene-vor-fi-verificate-la-vama-rusa-in-regim-normal-1377008706Un lot de 225 de cărţi din România a fost oprit la vama Sculeni. Virgil Cisteianu, patronul editurii „Gins Latina” din Alba Iulia, afirmă că pe 26 noiembrie a vrut să aducă la Chişinău mai multe cărţi pe care intenţiona să le doneze bibliotecilor din Republica Moldova. Virgil Cisteianu afirmă că lotul de cărţi a fost oprit de poliţia de frontieră. „Ofiţerul de la Poliţia de Frontieră mi-a explicat că nu am actele care certifică faptul că aceste cărţi sunt destinate pentru a fi donate. El mi-a spus că de acum nu mai pot trece cu cărţi. De 13 ori am adus cărţi în Republica Moldova şi nu am avut probleme”, explică Virgil Cisteianu.

Cărţile au fost scoase la editura „Gins Latina”. Este vorba despre două titluri de poezie şi o biografie a lui scriitorului Anatol Ciocanu.

Contactat de JURNAL serviciul de presă al Poliţiei de Frontieră a declarat că nu cunoaşte un asemenea caz şi ne-a redirecţionat spre Serviciul Vamal.

Alina Şargu purtătorul de cuvânt al Serviciului Vamal a informat că Virgil Cisteianu nu a avut actele necesare pentru a trece cărţile. „Pentru orice tip de marfă care vine drept donaţie este necesară autorizarea eliberată de Ministerul muncii şi protecţiei sociale”

Virgil Cisteianu a confirmat că nu a avut actele necesare pentru a aduce cărţile în Republica Moldova.

Potrivit Ministerului Muncii un alt lot de cărţi pregătit de diaspora din RM se află la Iaşi de mai bine de 2 luni din motive birocratice şi aşteaptă să fie donat bibliotecilor şi şcolilor din RM.

Vedeţi mai jos lista de documente necesare pentru ca lotul de cărţi să ajungă în biblioteci:

Pentru obţinerea avizului privind calificarea donaţiei drept ajutor umanitar şi scutirea de plăţi vamale la întroducerea acesteia în Republica Moldova, recepţionarul/distribuitorul va prezenta, în prealabil, la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei următoarele documente:

1. Demers către Ministerul muncii, protecţiei sociale şi familiei de forma stabilită;

2. Toate documentele primite de la donator, inclusiv varianta tradusă în limba de stat sau rusă. Documentele traduse se autentifică de traducător şi de organizaţia care solicită autorizaţia;

3. În funcţie de componenţa şi specificul mărfurilor – certificate şi avize de la autorităţile de resort (Ministerul Sănătăţii, alte ministere, Serviciul sanitaro-epidemiologic, Inspectoratul fitosanitar,veterinar, etc);

4. Planul de distribuire a lotului de ajutoare umanitare (de forma stabilită), aprobat de comisia(ile) teritorială pentru ajutoarele umanitare din cadrul Consiliului raional/municipal respectiv.

– pentru medicamente şi dispozitive medicale este necesar – avizul Ministerului Sănătăţii şi planul de distribuire, aprobat de acelaşi minister;

– pentru întroducerea în ţară a manualelor şcolare, a literaturii ştiinţifice şi metodologice, precum şi a suporturilor didactice cu caracter informativ, se solicită avizul Ministerului Educaţiei şi, după caz, al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

– întroducerea în ţară a literaturii artistice şi a altor produse editoriale, a monumentelor, busturilor şi a altor obiecte cu semnificaţie culturală sau etnică se efectuează în baza avizului Ministerului Culturii.

5. copiile actelor de constituire a organizaţiei recepţionare, inclusiv a certificatului de înregistrare, statutului, certificatului de atribuire a codului fiscal;

6. copia buletinului persoanei împuternicite să asiste la vămuire şi să preia ajutorul din vamă.

Toate documentele se prezintă în în trei exemplare (seturi) identice.

Expedierea propriu-zisă a ajutoarelor umanitare se va efectua după înştiinţarea donatorului despre eliberarea avizului de import pe numele organizaţiei recepţionare-distribuitoare.

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)