Un furnizor implicat în scandalul licitaţiilor trucate furnizează produse alimentare unei grădiniţe private

Centrul de Sănătate Publică din municipiul Chişinău, în perioada de 10–13 ianuarie, a iniţiat controlul inopinat al instituţiilor private de învăţământ preşcolar şi al celor de stat. În total, au fost evaluate zece instituţii.

Drept urmare, în instituţiile private au fost constatate mai multe abateri şi nereguli, cum ar fi:

– organizarea alimentaţiei copiilor, în primele zile ale anului curent, cu mari devieri de la meniul-model coordonat în modul stabilit;

– încălcarea normelor naturale la păstrarea produselor alimentare de bază pentru un copil pe zi: valoarea energetică a bucatelor calculate este sub norma impusă, iar cantitatea de proteine, lipide și grăsimi este insuficientă;

Inexplicabil este şi faptul că administratorul grădiniţei respective este în acelaşi timp administrator şi la o grădiniţă de stat. Pe numele a două grădiniţe, „Erudio” şi „De la doi-împreună”, au fost întocmite procese-verbale de contravenţie administrativă pentru nerespectarea meniurilor, lipsa probelor diurne, concentraţia ceaiului oferit copiilor nu corespunde normelor sanitare prestabilite, necoordonarea meniurilor cu Serviciul de Supraveghere de Stat).

– cantitatea de fructe şi legume – destul de limitată;

– necoordonarea meniurilor cu Serviciul de Supraveghere de Stat;

– lipsa probelor diurne,

– folosirea produselor lactate fără prelucrare termică;

– nerealizarea triajului bucatelor gata.

De asemenea, au fost stabilite cazuri de recepționare a produselor alimentare (lactate) în lipsa actelor de confirmare a calităţii și inofensivităţii acestora, încălcări în procesul de igienizare a vaselor și a suprafețelor de contact, confirmate prin rezultatele investigaților de laborator, încălcarea recepturii de preparare a bucatelor, prepararea bucatelor în lipsa condițiilor necesare.

Furnizor introdus în lista neagră livrează produse alimentare

Medicii de la CSP, în timpul evaluării unei grădiniţe private, au constatat faptul că furnizorul produselor alimentare este unul dintre cei implicaţi în scandalul licitaţiilor publice trucate, care este introdus în lista neagră (Erudio). Inexplicabil este şi faptul că administratorul grădiniţei respective este în acelaşi timp administrator şi la o grădiniţă de stat. Pe numele a două grădiniţe, „Erudio” şi „De la doi-împreună”, au fost întocmite procese-verbale de contravenţie administrativă pentru nerespectarea meniurilor, lipsa probelor diurne, concentraţia ceaiului oferit copiilor nu corespunde normelor sanitare prestabilite, necoordonarea meniurilor cu Serviciul de Supraveghere de Stat).

Pe moment, Centrul de Sănătate Publică al mun. Chişinău a autorizat sanitar zece instituţii private de învăţământ preşcolar (Erudio, Alba ca Zăpada, Vlăstar fraged, Abeceluş, Grădina secretă, De la doi – împreună cu noi, Quo vadis, Cheiţa cunoştinţelor, ABC, Elitex) şi atenţionăm părinţii că, în cazul în care copiii lor frecventează alte grădiniţe decât cele indicate, să informeze Centrul de Sănătate Publică municipiul Chişinău.

De menţionat că o cauză a verificărilor inopinate a servit şi atitudinea părinţilor care au sesizat CSP municipiul Chişinău, prin adresarea mai multor petiţii, privind aspectele enumerate mai sus.