Un cod etic al profesorului va interzice cadourile în instituţiile de învăţământ

scoala-copil_c3b087af9c

Ministerul Educaţiei a anunţat că, pentru anul de studii 2015–2016, se propune implementarea Codului de etică al cadrului didactic. Acest proiect, în cazul în care va fi adoptat, va prevedea standarde și reguli de conduită obligatorii pentru toți angajații din învăţământul general şi profesional tehnic, urmărind eradicarea practicilor inadecvate şi imorale din mediul educaţional. Proiectul prevede interzicerea activităţilor care ar putea genera acte de corupţie.

În cazul în care proiectul respectiv va fi adoptat, cadrele didactice nu vor avea dreptul să accepte sau să solicite de la elevi, părinţi sau asociaţiile părinţilor bani, cadouri sau servicii, indiferent de destinaţia declarată a acestora. În același timp, angajații școlilor nu vor putea iniţia sau organiza colectarea de bani sau cadouri. Potrivit aceluiaşi proiect, în categoria de activități care generează corupția se numără impunerea manualelor neincluse în schema de închiriere sau a materialelor didactice auxiliare; activităţile extracurriculare contra plată; cadourile sau alte favoruri; fraudarea evaluărilor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc.

Acest proiect de cod își propune să elimine traficul de influenţă şi favoritismul în procesele de instruire şi de evaluare, precum și practica unor profesori de a preda meditaţii propriilor elevi contra unor avantaje materiale.

Proiectul a fost avizat de către Centrul Național Anticorupție (CNA) și a fost supus mai multor dezbateri cu participarea a peste 200 de profesori și manageri din Republica Moldova. Proiectul este propus pentru dezbateri publice, varianta finală urmând să fie aprobată după expirarea termenului prevăzut de legislaţie.

Unele tipuri de comportamente trebuie să dispară

„Codul va fi implementat ca prim-pas pentru prevenirea fraudelor din sistemul educaţional. Unele tipuri de comportament trebuie să dispară din învăţământ. În plus, codul respectiv este o primă acţiune în implementarea unor norme etice pentru trezirea conştiinţei oamenilor”, a comentat pentru JURNAL Zinaida Adam, consultant în cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Pe viitor, va fi elaborat un cod de etică pentru elevi. Ministerul Educaţiei trebuie să iniţieze o campanie de schimbare a atitudinii faţă de rolul părinţilor în educaţia copiilor lor. „Părinţii să nu se implice numai în colectarea banilor pentru reparaţie sau pentru altceva, ci să ceară responsabilitate de la propriii copii. Atâta timp cât acesta face tot posibilul ca să-i fie bine odraslei sale, el, de fapt, face contrariul. Deoarece acest bine se numeşte mită”, a opinat Valentina Maxim, profesoară de limba franceză de la Liceul Teoretic Balatina.