UE oferă sprijin suplimentar R. Moldova prin intermediul Misiunii sale de Consiliere în Politici Publice

ue sustinere

Începând de astăzi, trei noi consilieri la nivel înalt în domeniul bancar, macro-financiar şi anticorupţie s-au alăturat Misiunii UE de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova (EUHLPAM). Misiunea UE de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova a fost formată ca răspuns al Uniunii Europene la solicitarea Guvernului Republicii Moldova de a i se acorda asistenţă în cadrul reformelor democratice şi a parcursului european al ţării, informează un comunicat al Delegaţiei UE în Republica Moldova.

Pentru a sprijini acest angajament, un grup de consilieri în politici publice au fost detaşaţi în principalele instituţii publice; aceştia oferă consiliere în domeniul politicilor publice autorităţilor naţionale pentru a consolida capacitatea acestora de a implementa agenda de asociere UE-Moldova.

Până în acest moment, Misiunea a oferit sprijin crucial pentru implementarea Acordului de Asociere şi a standardelor şi regulamentelor UE, prin expertiză la nivel înalt în diferite domenii. Actualmente, Misiunea oferă consiliere în politicile publice în următoarele sectoare: energetică, economie, educaţie, afaceri interne (inclusiv poliţie), transport şi anticorupţie.

Urmare a cerinţelor cheie ale Guvernului RM, trei consilieri noi s-au alăturat Misiunii. Unul dintre ei oferă consiliere la nivel înalt în oficiul prim-ministrului în probleme legate de combaterea corupţiei. Este vorba de Albena Kuyumdzhieva (Bulgaria), expert în domeniile anticorupție și administrare publică. Pe parcursul anilor, ea a oferit servicii de consiliere autorităților publice în peste 15 țări, inclusiv partenerii Politicii Europene de Vecinătate, Asia Centrală, țările balcanice și Africa de Vest. Kuyumdzhieva a activat în calitate de ofițer de proeict UNODC, Corodonarea și Parteneriatul Agențiilor Anticorupție (2014); Consilier UE al prim-ministrului Armeniei în domeniul reformei administrației publice (2009–2011); șefă a cabinetului vice-președintelui Comitetului pentru Afaceri Constituționale în parlamentul European, Bruxelles (2007–2009); șefă a Unității pentru combaterea corupției, Secretariatul Comisiei Guvernamentale Anticorupție, Bulgaria (2003–2005).

Ea deține gradul de master în drept și finanțe, completat de studiile sale postuniversitare în anticorupție în cadrul Universității din Oxford și Școala Londoneză a Științelor Economice și Politice. La momentul actual, ea finalizează studiile doctorale în Royal Holloway, Universitatea din Londra, subiectul tezei sale de doctor fiind politicile anticorupție UE și influența instituțiilor europene asupra elaborarea politicilor.

Un alt consilier, Srichander Ramaswamy, va activa în sectorul bancar, oferind expertiză bazată pe practicile bancare internaţionale. Srichander Ramaswamy (Elveția) este consilierul prim-ministrului în sectorul bancar.
El are peste 20 de ani experiență în sectorul bancar, între care plafoane de tranzacționare, gestionare a activelor, managementul riscurilor, politici regulatorii și evaluarea stabilității financiare. A fost lector și cercetător în cadrul Institului Științific Indian din Bangalore, Universității Tehnice din Berlin și Universității din Lausanne.

Înainte de a deveni consilier EUHLPAM, a lucrat la Mecanismul European de Stabilitate în domenii precum relevanța politicilor în zona euro, în speță, pentru a elimina impedimentele la finanțarea ÎMM, susținerea sectorului privat pentru a stimula creșterea economică în zona euro și evaluarea modelelor de dezvoltare a băncilor din zona euro drept răspuns la inițiativele de reglementare.

În timpul perioadei crizei financiare, a lucrat în cadrul Secretariatului Comitetului cu privire la Sistemul Financiar Global la Banca de Reglementări Internaționale. Acest comitet a oferit un aport considerabil agendei de reforme regulatorii în strânsă cooperare cu Comitetul de Supraveghere Bancară din Basel și Bordul de Stabilitate Financiară. Srichander este doctor în inginerie aerospațială în cadrul Universității din Cincinnati.

Cel de-al treilea consilier se va alătura Ministerului Finanţelor şi îşi va oferi expertiza în domeniul administrării finanţelor publice şi a prognozelor macro-financiare. Rimantas Veckys este un expert în managementul finanțelor publice în țările de tranziție în contextual integrării europene. Experiența sa include serviciul public la nivel de conducere cu peste opt ani de experiență în Ministerul Finanțelor, inclusiv în calitate de șef al Departamentului buget. În această funcţie, Rimantas a fost responsabil de de câteva reforme ale managementului finanțelor publice introduce în Lituania înaintea aderării acesteia la UE.

Experiența sa în sectorul public include, de asemenea, poziții cheie de conducere în Oficiul Guvernamental în Lituania, unde a fost responsabil de planificarea strategică pe termen mediu și lung a priorităților și politicilor de cheltuieli. În afara experienței sale guvernamentale, Rimantas a consiliat alte țări în contextul reformelor legate de managementul finanțelor publice. Lucrând cu SIGMA, Banca Mondială, USAID și alți parteneri de dezvoltare, a consiliat autoritățile publice în Armenia, Ucraina, Bulgaria, Croația și Macedonia. A activat în calitate de trainer pe diverse subiecte legate de managementul finanțelor publice în Lituania, Moldova și Rusia.

Rimantas deține titlul de master în Universitatea Tehnică din Vilnius. De asemenea, a laut parte la diverse instruiri și cursuri de formare profesională în Lituania și peste hotare, inclusiv în Trezoreria SUA.

Asistenţa oferită Republicii Moldova de UE prin intermediul consilierii în politici publice, dar şi sub alte forme, se conformează obiectivului de sprijinire a agendei ambiţioase de reforme pentru a consolida supremaţia legii, diversifica economia şi apropia ţara de UE.

EUHLPAM este finanţată de Uniunea Europeană şi implementată de PNUD Moldova.

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)