UE insistă pe combaterea corupţiei şi reformarea procuraturii

pirka

Pirkka Tapiola, șef al Delegației UE în Republica Moldova. Foto: agora.md

Potrivit raportului „Implementarea Politicii Europene de Vecinătate în Republica Moldova. Progresele înregistrate în 2014 şi recomandări”, publicat de Comisia Europeană (CE), R. Moldova a înregistrat în 2014 mai puţine progrese comparativ cu anii precedenţi în ceea ce priveşte democratizarea vieţii politice şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. UE recomandă Chişinăului intensificarea combaterii corupţiei, reformarea procuraturii şi a justiţiei.

Raportul semnalează îngrijorări privind transparenţa proprietarilor posturilor TV, precum şi supunerea mai multor subiecte de interes public cenzurii politice. CE menţionează că fenomenul corupţiei în justiţia moldovenească rămâne o preocupare majoră, insistând asupra tergiversării reformei în domeniul procuraturii. De asemenea, afirmă că reforma sectorului public a fost împiedicată din cauza unor interese care au interacţionat cu mediul politic.

UE recomandă intensificarea luptei împotriva corupţiei, accentuând pe măsurile privind prevenirea acestui fenomen. „Este foarte important ca Republica Moldova să reformeze domeniul procuraturii şi al justiţiei şi să asigure o deplină independenţă Centrului Naţional Anticorupţie şi Comisiei Naţionale de Integritate”, se menţionează în raport.

Misiunea europeană a sugerat politicienilor să revizuiască Constituția pentru a evita blocajele privind alegerea șefului statului. În opinia autorilor raportului, realizarea unor progrese ferme în domeniul reformei justiției și al aplicării legii va eficientiza aplicarea Strategiei reformării sectorului justiției și va continua reforma Ministerului Afacerilor Interne, precum și a altor structuri importante ale statului; eliminarea deficiențelor din sistemul juridic pentru a evita spălarea banilor şi „atacurilor raider”; creşterea conştientizării publice şi a vizibilităţii rezultatelor Acordului de Asociere.

De asemenea, raportul arată că intensificarea eforturilor pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri şi de investiţii, asigurarea unui mediu concurențial echitabil pentru toți agenţii economici, creșterea competitivității economiei moldovenești și contracararea economiei tenebre; furnizarea unor servicii publice mai bune prin aprofundarea reformei administrației publice și punerea în aplicare a strategiei de descentralizare într-o manieră incluzivă; luarea unor măsuri privind îmbunătățirea guvernării corporative și supravegherea sectorului financiar, care competențe privind consolidarea transparenței acționare și de supraveghere sectorului bancar de către Banca Națională; adoptarea măsurilor necesare pentru aplicarea deplină a noului Cod al educației.