Tudor COLESNIC la 75 de ani de la naştere

Tudor Colesnic s-a născut la 28 iunie 1938 în oraşul Orhei, într-o familie de ţărani. A învăţat la şcoala primară din satul Pelivan, raionul Orhei. După evenimentele tragice din iulie 1949 (deportările forţate), continuă studiile la şcoala medie din satul Zubreşti, raionul Străşeni.

Din 1957, a urmat cursurile Colegiului Agronomic din Cucuruzeni, raionul Orhei, pe care le-a absolvit cu distincţie în 1960. Între anii 1960 şi 1965, a fost student la Institutul Agronomic din Chişinău. După absolvire, a lucrat la Institutul de Cercetări Ştiinţifice din oraşul Bălţi ca cercetător ştiinţific superior (1965-1967) şi şef de laborator (1967-1984).

Dintre studiile postuniversitare pot fi menţionate cursurile din cadrul Institutului Agronomic „N. Bălcescu” din Bucureşti – România (1972). În 1978, a urmat cursuri de perfecţionare la Institutul de Cercetări Ştiinţifice din Sankt Petersburg, unde a pregătit şi teza de doctorat pe care a susţinut-o în 1984 la Consiliul Ştiinţific al Institutului de Cercetări Ştiinţifice din Moscova obţinând titlul de doctor în ştiinţe biologice.

De-a lungul timpului, a luat parte la multe simpozioane şi conferinţe, republicane şi unionale. A pregătit şi a publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice în care descrie şi recomandă pentru folosirea în practica agrară metoda integrată de protecţie a plantelor care asigură creşterea unei producţii ecologice.

În 1984, a fost numit director de gospodărie în satul Codreanca, raionul Străşeni, iar din 1986 a fost transferat ca director de gospodărie în satul Vorniceni, unde a activat până în 1990.

În 1990, a fost ales preşedinte al Consiliului Raional Străşeni. În 1991, prin Decret prezidenţial, a fost numit director general al Departamentului de Stat pentru Reforma Agrară; în aceeaşi perioadă, a avut şi calitatea de membru al Guvernului Republicii Moldova. Prin alt Decret a fost numit Consilier Prezidenţial de Stat responsabil pentru ştiinţă, educaţie, tineret şi sport (1993-1997).

Ca om de ştiinţă şi politician, a pledat pentru crearea în Republica Moldova a unui sistem de învăţământ de tip european, bazat pe implementarea economiei de piaţă. A fost şi este adeptul folosirii progresului tehnico-ştiinţific în toate domeniile economiei naţionale.

Din 1993, Tudor Colesnic colaborează fructuos cu Agenţia de Cercetare şi Editare „Geneze” din România în calitate de coordonator din partea Republicii Moldova pentru redactarea şi editarea „Enciclopediei Marilor Personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului şi de pretutindeni”.

La Conferinţa extraordinară din 1997 a Societăţii Republicane a Oamenilor de Ştiinţă şi Tehnică din Agricultură, a fost ales preşedinte, funcţie pe care o deţine şi în prezent. De comun acord cu savanţii din institutele de cercetări şi alte instituţii academice de profil, colaborează cu colegi din multe ţări ale lumii şi promovează în ramura agrară din Republica Moldova un management performant şi cele mai avansate metode de creştere a animalelor de rasă şi a unei producţii înalte de cereale, fructe şi legume, competitive pe piaţa europeană.

Profesor universitar doctor inginer Mihai STRATULAT, General de Brigadă

 

The following two tabs change content below.