Topuri 2014 // Anul Eugen Lungu

EUGEN LUNGU

În 2014, Eugen Lungu tipăreşte trei cărţi: Panta lui Sisif (Cartier), Poetul care a îmbrăţişat luna (Prut internaţional) şi De ce spunem aşa (ARC). Li se adaugă studiul introductiv la cele două volume de Scrieri ale lui Ion Buzdugan (Ştiinţa). Textele din primele cărţi numite au fost scrise pe parcursul a câtorva ani şi chiar decenii, putem vorbi despre o întreagă epocă, marcată de prezenţa omului de cultură EL.

De ce spunem aşa e un produs al activităţii de profesor invitat a lui Eugen Lungu, la ceea ce s-ar numi academia de formare enciclopedică a tinerilor. Autorul explică etimologia şi evoluţia cuvintelor, expresiilor şi a sensurilor într-o formulă eseistică şi artistică. Alături de poetul universurilor livreşti se produce cercetătorul. Cel care descoperă faţa absconsă a lumii literelor. Studiul introductiv (intitulat sugestiv Litanii şi anateme) la volumul de scrieri de Ion Buzdugan este egal cu o canonizare a unui scriitor cvasianonim.

Dar vocaţia absolută a lui Eugen Lungu este eseistica, glisarea pe suprafeţele netede ale unor opere sau scufundarea în grotele ascunse ale adâncimilor literare. Panta lui Sisif şi Poetul care a îmbrăţişat luna sunt cărţi de eseuri literare. Iar eseul, dacă este construit de un maestru al genului, cum este EL, este o literatură absolut fascinantă. Este produsul nostru literar cel mai bun pentru export.

Dacă cineva mi-ar cere sfatul pentru o listă de lecturi, nu i-aş propune cărţile de poezie sau de proză de la noi, ci eseurile lui Eugen Lungu, fie cele în care vorbeşte despre istoria cuvintelor şi expresiilor, fie cele în care scrie despre literatură. Iar istoriile literaturii, dacă ştii să le povesteşti inspirat, pot să fie mult mai interesante decât ficţiunile pe care le compun protagoniştii acestor istorii. Eugen Lungu scrie cele mai captivante texte, ţese cele mai bine împletite intrigi, creează cele mai memorabile personaje, în cel mai ales limbaj literar.

The following two tabs change content below.