„Ţesut viu. 10 x 10” – un tren funerar sau roman de gară?

A apărut romanul Ţesut viu. 10 x 10la care Emilian Galaicu-Păun lucrează de 14 ani. Editura Cartier îi publică volumul în veşmânt grafic elegant, în seria Rotonda. Romanul începe cu un „Mic îndreptar de lectură” în care autorul ne atenţionează că „această carte nu ar fi trebuit niciodată scrisă, cel puţin pentru a nu prelungi suferinţele personajelor ei și după moartea celor care le-au inspi­rat; pe de altă parte însă, a o lăsa nescrisă echivalează cu o mărturie falsă, prin omisiune”. Citirea cărţii „nu e cu putinţă fără o minimă „tehnică a securităţii”, prima și (poate) singura regulă fiind chiar aceasta: nici un personaj/fapt nu este autobiografic, nu există însă personaj/fapt care să nu-și aibă corespondentul în viaţa autorului – direct sau prin ricoșeu”, ne atenţionează scriitorul.

Asemănător cu un palimpsest, romanul acoperă ultimii 40 de ani, mai exact, de la moartea lui Iuri Gagarin, în 1968, la evenimentele din 7 aprilie 2009 din Chişinău, şi o geografie ce se extinde pe câteva continente. Totodată, cartea se vrea un Pomelnic, în care cei trecuţi la Vii ajung, rând pe rând, să se alăture celor Adormiţi, în timp ce morţii dragi revin mereu în discuţie.

Grijiliu faţă de cititorul său, Emilian Galaicu-Păun îi mai spune că romanul este un „tren funerar pe dinăuntru, cu 10 vagoane de dormit somnul de veci, montagnes russes ca structură de rezistenţă în exterior. „Ţesut viu. 10 x 10” poate fi citit, în ultimă instanţă, și ca un simplu roman de gară: „Staţia Astapovo!” – „Staţia Astapovo!” – „Staţia Astapovo!” – „Staţia Astapovo!” – „Staţia Astapovo!” – „Staţia Astapovo!” „Staţia Astapovo!” – „Staţia Astapovo!” – „Staţia Astapovo!”

Pe ultima copertă a cărţii vedem şi un comentariu de Dorin Tudoran: „Pentru gravele afronturi aduse valorilor de necontestat până mai ieri, Emilian Galaicu-Păun poate răspunde asemeni puştiului care a fost cândva: „Tata! Tata! Am dat să scutur tocul şi l-am stropit… pe Lenin!”

I.N.