Teatrul „Luceafărul” // Regizorul Boris Focșa califică acuzațiile actorilor drept minciuni

Directorul Teatrului Republican „Luceafărul” a înaintat ziarului JURNAL de Chișinău „o cerere prealabilă de dezmințire a informației răspândite în mass-media care lezează onoarea, demnitatea și reputația profesională”.

La acuzațiile actorilor că ar intenționa să vândă costumele de teatru, „cusute pe bani publici, pentru 14 spectacole, Boris Focșa subliniază că forma juridico-organizatorică a Teatrului Republican „Luceafărul” este întreprindere de stat, iar fondator al acestei întreprinderi este Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

„Reieșind din normele legale sus-menționate, eu, în calitate de administrator al Întreprinderii de Stat Teatrul Republican „Luceafărul”, nu am împuterniciri să iau decizii, în mod unipersonal, care mi-ar permite înstrăinarea, donarea fie acte de dispoziție asupra bunurilor care aparțin teatrului”.

„Toate bunurile materiale, inclusiv costumele, proiectoarele și computerele la care se face referință în articol sunt luate în evidență contabilă”, a mai subliniat el.

„Toate costumele și recuzitele necesare pentru spectacole incluse în repertoriul teatrului, cât și cele pentru spectacolele scoase din repertoriul teatrului sunt în custodia dnei Vșivcov Maria, care exercită funcția de șef de costumerie. Funcția deținută de ultima este legată nemijlocit de asigurarea integrității valorilor materiale transmise ei sub răspundere materială, în baza contractului de răspundere materială nr. 10 din 14 ianuarie 2010, pe care îl anexez la prezenta cerere.”

„Conform evidenței contabile, costul costumelor cu recuzită este de 153.670, 64 lei. Nu este clar din ce surse s-a inspirat autorul articolului care a indicat o sumă eronată precum că ar fi fost cusute circa 270 de costume pentru care s-ar fi investit circa un milion de lei.”

În ce privește proiectorul despre care vorbesc aceleași surse ale JURNALULUI, „prețul de cumpărare al dispozitivului dat constituie suma de 97.000 de lei, și nu 10.000 de euro, cum este indicat în articol. În urma uzurii, valoarea actuală, conform datelor contabile, este de 39.271 de lei”, a precizat regizorul.

Despre autobuzul teatrului, regizorul a menționat că acest vehicul „este în continuare în proprietatea teatrului și este parcat pe teritoriul SRL Miloș M, cu care administrația teatrului a încheiat un contract de arendă, conform căruia această întreprindere a oferit un loc de parcare. Contractul în cauză îl anexez la prezenta cerere.”

„Referitor la informația precum că Boris Focșa ar fi monopolizat teatrul timp de 20 de ani, cât a fost director, repertoriul fiind montat totalmente de el și soția lui și că nu ar fi permis niciunui regizor timp de două decenii să monteze spectacole, și această informație este una falsă și fără substrat factologic. Pentru a infirma această informație, anexez la prezenta cerere o notă informativă întocmită de către directorul artistic al teatrului, Iurie Suveică, din care rezultă că și alți regizori, atât din Moldova, cât și din România, au montat spectacole la Teatrul Luceafărul”.

Regizorul a recunoscut că intenționează într-adevăr să se mute la București, însă a subliniat că nu a procurat nicio casă acolo și nu intenționează să deschidă o școală de actorie. „Bănuiala așa-numiților actori este o minciună răspândită de autorul articolului și publicația JURNAL de Chișinău”, a declarat el.