Tac ca motanii

Avocatul Poporului din Moldova, Mihail Cotorobai: „Obligaţia statului este de a eficientiza permanent procedura de vot, astfel încât să asigure exercitarea fără impedimente a acestui drept fundamental”

central-tricolor-portugalia

13 noiembrie 2016, secţia de votare nr. 383 din Portimao, Porugalia. Moldovenii ieşiţi la vot fac poze cu tricolorul. Pe uşa clădirii secţiei de votare a fost pus un tricolor cât o palmă. Foto: Tatiana Urâtu

Cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale s-a desfăşurat cu multe încălcări, conform experţilor Promo-Lex, iar cei mai dezamăgiţi de rezultatele acestora sunt moldovenii din diasporă. Aceştia spun că li s-a încălcat dreptul constituţional, nu acceptă scuzele şi cer demisia con­du­ce­rii MAEIE, CEC şi a Biro­u­lui pen­tru Rela­ții cu Dias­po­ra.

Joi, 17 noiembrie, preşedintele fracţiunii PLDM, Tudor Deliu, a propus audierea ministrului de Externe şi a preşedintei CEC cu privire la mersul votării în turul II al alegerilor prezidenţiale. Majoritatea parlamentară, printre care liderul PL, Mihai Ghimpu, speaker-ul Andrian Candu, şi fracţiunea PSRM, au respins propunerea. Duminică, 20 noiembrie, diaspora va protesta în diferite oraşe ale Europei.

Aso­ci­a­ția socio-culturală italo-moldavă din Veneţia,

Republica Italiană „Gen­te Mol­da­va”, își expri­mă pro­fun­da indig­na­re și con­dam­nă modul în care au fost orga­ni­za­te sec­ți­i­le de vota­re de pes­te hota­re în turul doi de scru­tin al ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le din 13 noiem­brie 2016.

Solicităm:

 1. Anu­la­rea rezul­ta­te­lor turu­lui doi de scru­tin din 13 noiem­brie 2016 și orga­ni­za­rea unui tur repe­tat cu des­chi­de­rea unui număr de sec­ții de vota­re pes­te hota­re luând în cal­cul par­ti­ci­pa­rea la scru­ti­nul din 13 noiem­brie 2016;
  2. Demi­sia con­du­ce­rii Biro­u­lui pen­tru Rela­ții cu Dias­po­ra;
  3. Demi­sia con­du­ce­rii Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne și Inte­gră­rii Euro­pe­ne;
  4. Demi­sia Comi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le;
  5. Modi­fi­ca­rea Codu­lui elec­to­ral și majo­ra­rea numă­ru­lui maxim de bule­ti­ne de vot repar­ti­za­te pe sec­ție;
  6. Con­sul­ta­rea cu aso­ci­a­ți­i­le loca­le la deter­mi­na­rea numă­ru­lui de sec­ții de vota­re de pes­te hota­re.

Au trecut câteva zile de la scrutinul prezidenţial, însă nimeni dintre autorităţile de la Chişinău nu şi-a cerut scuze în faţa diasporei, mai mult, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Andrei Galbur, a declarat că diaspora e de vină că nu s-a înregistrat prealabil pentru acest scrutin. În comunicatul de presă al MAEIE se stipulează că secţiile de votare de peste hotare au fost constituite în baza a două condiții stipulate în Codul electoral: „înregistrarea prealabilă a cetăţenilor aflaţi în străinătate şi a numărului alegătorilor care au participat la scrutinul precedent”. MAEIE s-a lăudat că a obținut deschiderea a 100 de secţii de votare în străinătate, 60 dintre care în afara misiunilor diplomatice, fiind cel mai mare număr al secţiilor de votare peste hotare înfiinţate până în prezent. Cu toate acestea mii de cetăţeni moldoveni nu au putut să voteze din lipsa buletinelor de vot. Preşedinta CEC-ului, Alina Russu, dă vina pe MAEIE şi Guvern pentru faptul că nu au ajuns buletine de vot în afara ţării. „Obligaţia este a Guvernului de a decide unde anume să fie deschise aceste secţii de votare, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, nu a CEC-ului”, a menţionat Russu.

„Nu vrem scuze”

Pe platforma online „Adoptă un Vot”, spiritele s-au încins rău, diaspora nu recunoaşte rezultatele alegerilor, oamenii spun că vor protesta. „Trebuie să-şi asume toată responsabilitatea, să-şi dea demisia şi să răspundă în faţa legii. Au făcut să sufere sute de mii de oameni”, scrie Natalia Mia. Natalia Gobjilă-Stoian menţionează că cetăţenii RM aflaţi peste hotare nu au fost informaţi care este scopul şi urmările înregistrării prealabile: „Nimeni nu a explicat că în urma rezultatului înregistrării prealabile se vor deschide secţii de votare. Bine că au avut grijă să răspândească vestea cu sirienii”.

Iar Dorina Lavraniuc se întreabă: „Cei din Transnistria s-au înregistrat?”. „Ieşim cu toţii la protest, am parcurs mii de kilometri ca să schimb ceva în ţara mea, dar viitorul copiilor mei a fost furat de incompetenţa autorităţilor”, scrie Sergiu, Paris. Chiar din seara zilei de 13 noiembrie conaţionalii noştri din diasporă au lansat mai multe petiţii online în care cer demisia CEC-ului, MAEIE-ului, anularea alegerilor. Petiţiile au fost semnate de zeci de mii de persoane, însă se pare că nu vor fi examinate de către organele responsabile. Şefa CEC, Alina Russu, le sugerează autorilor petiției că documentul inițiat nu are nicio „putere”, respectiv, își pierd timpul. Cât despre demisia sa, aceasta nu comentează solicitările politice.

Avocatul poporului: „Obligaţia statului este de a eficientiza permanent procedura de vot”

Într-un comunicat de presă, Mihail Cotorobai, Avocatul Poporului din Moldova, precizează că a fost încălcat dreptul la vot al cetăţenilor din diasporă. „Dreptul la vot nu constituie un privilegiu. În sec. XXI, într-un stat democratic, prezumţia trebuie să fie în favoarea acordării acestui drept unui număr cât mai mare, menţionează ombudsmanul. Avocatul aminteşte de faptul că cele cinci principii fundamentale, care stau la baza patrimoniului electoral european, sunt sufragiul universal, egal, liber exprimat, secret şi direct. Sufragiul universal înseamnă că fiecare persoană are dreptul de a alege şi de a fi aleasă. Obligaţia statului este de a eficientiza permanent procedura de vot astfel încât să asigure exercitarea fără impedimente a acestui drept fundamental, se spune în Codul bunelor practici în materie electorală – Linii directoare şi raport explicativ, elaborat de Comisia de la Veneţia. Faptul că mai mulţi moldoveni au mers la vot, dar nu şi-au putut exercita acest drept în lipsa buletinelor de vot denotă o încălcare gravă, menţionează Cotorobai.

Salvează

The following two tabs change content below.
Carolina Chirilescu

Carolina Chirilescu

Carolina Chirilescu

Ultimele articole de Carolina Chirilescu (vezi toate)