Susținem!

Institutul de Filologie al Academiei de Științe consideră binevenită și susține propunerea candidaturii lui Paul Goma la Premiul Nobel pentru literatură pe anul 2013.

În ciuda unor voci părtinitoare și de rea-credință, care contestă lui Paul Goma vreo tangență cu literatura română și cu realitățile Moldovei din stânga Prutului (fosta Basarabie, actuala Republica Moldova), opera sa atestă nu doar o adâncă dragoste față de pământul unde s-a născut și și-a petrecut copilăria, ci și o statornică și nedezmințită preocupare pentru istoria acestui ținut românesc, pentru viața și destinul ingrat al oamenilor de pe aceste meleaguri.

Talent viguros, spirit contestatar, incoruptibil la modul absolut al cuvântului, scriitorul născut în satul Mana, Orhei, este astăzi în Europa și în lume cea mai autorizată portavoce a idealurilor noastre naționale, a năzuințelor de libertate, de adevăr și dreptate istorică.

Luptător intransigent cu regimul comunist și recidivele sale, deținut politic în repetate rânduri, expulzat din România ceaușistă pentru poziția sa civică și de creație fără de compromis, autor al unor romane traduse în mai multe limbi despre teroarea din temnițele comuniste (Ostinato, Gherla, Patimile după Piteşti, Soldatul câinelui), despre copilăria sa basarabeană și despre istoria plină de întorsături imprevizibile și dramatism a Basarabiei ocupată de Rusia țaristă, apoi de cea sovietică (Din calidor), despre adolescența și tinerețea sa de refugiat (Arta reFugii, Astra), Paul Goma reprezintă o conduită de viață și de creație exemplară. Est-etica sa inconfundabilă, marcată de categoricul unui civism de cea mai pură încărcătură morală, dar și de spiritul dialogismului, impune în scrierile și în scrisurile sale o conștiință de o largă deschidere și de o puternică rezonanță europeană și universală.

Luând în considerație prestanța deosebită a operelor sale artistice și publicistice, valoarea sa emblematică de „om revoltat” al Estului comunist și post-comunist, ținuta sa exemplară de scriitor în plină vervă creatoare, Institutul de Filologie al Academiei de Științe consideră că Paul Goma merită pe deplin încununarea cu prestigiosul Premiu Nobel.

 

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)