„Sud-Est Cultural”, o revistă de elită la 20 de ani

Numărul aniversar al revistei „Sud-Est Cultural” apare într-o concepţie grafică nouă, dar la fel de elegantă precum i s-a înfăţişat publicului în decurs de două decenii. Revista (2010/1) începe cu un consistent şi inspirat editorial de Valentina Tăzlăuanu, intitulat „După douăzeci de ani”.

Numărul mai include în sumarul său „Adagii” de Eugen Lungu, recenzia „Sapţiile şi oglinzile criticului” de Mircea V. Ciobanu la volumul lui Eugen Lungu „Spaţii şi oglinzi”, rubrica „Biblioteca de fildeş” de Em. Galaicu-Păun, pagini de jurnal „Parisul, un mit niciodată pierdut” de Arcadie Suceveanu, un interviu acordat revistei de Ana-Maria Plămădeală, un interviu cu dramaturgul şi regizorul parizian Mustapha Aouar, realizat de Larisa Turea, o serie de materiale consacrate aniversării a 75-a a lui Serafim Saka, un fragment din romanul-fapt „Pe mine mie redă-mă” de Serafim Saka.

La capitoul poezie, citim un surprinzător grupaj de poeme pentru copii, „Vizavi”, de Aureliu Busuioc şi versuri ale poetului leton Leons Briedis, în traducerea lui Leo Butnaru, precum şi rubricile „Bref” şi „Revista revistelor”.

Numeroase pagini ale revistei conţin răspunsuri la ancheta „Sud-Est Cultural”, semnate de Leo Butnaru, Vladimir Beşleagă, Constantin Cheianu, Mircea V. Ciobanu, Vitalie Ciobanu, Vasile Gârneţ, Rodica Iuncu, Eugen Lungu, Irina Nechit, Nicolae Negru, Vasile Romanciuc, Serafim Saka, Arcadie Suceveanu, Maria Şleahtiţchi, Larisa Turea.

„20 de ani de apariţie a unei publicaţii este realmente un eveniment remarcabil! Mai ales în condiţiile spurcatei şi interminabilei noastre tranziţii. Aş cuteza a zice: un act de eroism!”, exclamă Vladimir Beşleagă în răspunsul său la anchetă. La rândul său, Constantin Cheianu remarcă: „Numele revistei se confundă cu personalitatea Valentinei Tăzlăuanu, unul dintre foarte puţinii intelectuali din generaţia ei deschişi spre toate formulele şi stilurile artistice, spre toate generaţiile, cu o apetenţă remarcabilă pentru analize şi disocieri, un exeget de o competenţă şi perspicacitate rar întâlnite la noi. Nu avem prea multe argumente în faţa comunităţii europene atunci când ne vrem acceptaţi în familia UE. Cu siguranţă, unul dintre acestea este existenţa la Chişinău a revistei „Sud-Est Cultural”.

„Revista „Sud-Est Cultural” mi-a punctat etapele formării intelectuale, la fel cum mi-au stat alături în aceeaşi perioadă „România literară”, „Lettre Internationale” sau „Secolul 20”, mărturiseşte Vitalie Ciobanu, iar Eugen Lungu subliniază în mod deosebit deschiderea revistei spre nou şi modernitate.

Irina Nechit