Studii de calitate la UTM

PERFORMANŢE // Un nou laborator didactico-ştiinţific „Tehnologii Mobile Orange” şi-a deschis larg uşile în cadrul UTM

„Învăţământul ingineresc nu poate fi de calitate fără o bază tehnico-materială performantă”, a spus Ion Bostan, rectorul UTM, la 18 martie curent la lansarea unui nou laborator modern de calculatoare, în cadrul Universităţii Tehnice din Moldova (UTM). Laborator finanţat integral de către Compania Orange Moldova în cadrul parteneriatului strategic cu această instituţie de învăţământ, iniţiat în 2006.

Acesta prevede realizarea mai multor proiecte comune ce vizează acordarea asistenţei UTM atât în plan logistic, cât şi în ceea ce priveşte suportul în realizarea tezelor de diplomă,  Burse Orange pentru cei mai buni studenţi, efectuarea practicii de producere, organizarea expoziţiilor tematice, suport la organizarea conferinţelor ştiinţifice etc. Crearea laboratorului didactico-ştiinţific „Tehnologii Mobile Orange” a presupus renovarea sălii, echiparea acesteia cu utilaj de ultimă generaţie şi dotarea cu mobilier modern cu o capacitate de 21 de locuri de studii. Laboratorul va funcţiona în cadrul Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică a UTM, unde zilnic vor studia minimum o sută de studenţi.

Computerul – cartea de căpătâi a studentului secolului XXI

Igor Malinovschi, anul III, FCIM, a spus: „Mai avem nişte săli, dar sunt puţine şi nu sunt aşa de performante ca aceasta. Computerele donate sunt foarte performante, pentru a studia şi a însuşi cunoştinţele necesare în domeniul ingineresc. La aceste computere vom studia bazele de date necesare la toate disciplinele, deoarece au procesor puternic şi memorie operativă mare.

„O sală ca aceasta presupune mai multe calculatoare performante şi mai multe posibilităţi de a studia concepţii noi de programare. De exemplu, programarea de reţea sau dezvoltarea softurilor ce ţin de inteligenţa artificială – în multe universităţi din lume se dezvoltă astfel de programe – de către  studenţii care fac studii la asemenea universităţi”, a relatat Dumitru Brăilean, anul II, Facultatea Anglofonă la UTM.

Potrivit studentului, cei de la UTM se află la facultate în general, după orar, 5-6 ore, iar pentru cei care doresc să acumuleze cunoştinţe mai profunde, câte 10-12 ore pe zi. „În acest caz, universitatea practic devine a doua casă şi majoritatea timpului ne aflăm în sălile de computere, unde căutăm informaţii şi verificăm, rezolvăm testele de sine stătător. Pentru facultatea noastră computerul este cartea de căpătâi”, a conchis acesta.

„Condiţiile din facultate sunt bune, iar de azi vor fi şi mai bune, pentru că avem a doua sală de computere performante, deschisă de către Orange Moldova la UTM”, a conchis Mihaela Lozovanu, studentă în anul III la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică.

Colaborare de durată

“Acum cinci ani, am început colaborarea noastră cu UTM şi astăzi avem la activ mai multe proiecte realizate împreună. Anual, cei mai buni studenţi primesc Burse Orange, am reuşit să amenajăm deja o clasă cu calculatoare performante, am organizat expoziţii în care am prezentat produsele şi serviciile noastre, am participat şi am susţinut conferinţe ştiinţifice internaţionale în domeniul telecomunicaţiilor. Astăzi anunţăm o altă investiţie majoră, de lungă durată, care credem că va fi un suport esenţial atât pentru dezvoltarea procesului ştiinţifico-didactic, cât şi pentru facilitarea procesului de studii la UTM.  Este încă un proiect realizat în cadrul strategiei Orange de Responsabilitate Social Corporativă, o investiţie vizibilă în domeniul educaţiei, şi sperăm că acest parteneriat va cunoaşte noi proiecte, şi mai interesante”, a menţionat Liudmila Climoc, Director General Orange Moldova.

Un exemplu demn de urmat

Victor Beşliu, şeful Catedrei Automatică şi Tehnologii Informaţionale, a comunicat că „orice obiect poate fi studiat în asemenea sală dotată cu tehnologii de ultimă generaţie cu maxim ce este posibil de pus într-un computer. La început vor învăţa studenţii din ultimii ani de facultate şi masteranzii. Asta ar însemna obiecte ca: tehnologii web, modelarea sistemelor informaţionale. Cu ajutorul celor de la Orange mergem înainte. O sală de acest fel este costisitoare, dar şi foarte utilă, pentru că şi studenţii se transformă în specialişti calificaţi. Minimum 100 de studenţi de la UTM vor trece prin sala nou-echipată de către Compania Orange Moldova”.

„Este un exemplu demn de urmat de alţi agenţi economici. Orange Moldova a făcut reparaţii în încăpere şi a dotat acest laborator cu tehnică de ultimă generaţie. În plus, colaborarea noatră e mai veche – suntem la al doilea laborator de acest fel”, a spus rectorul UTM, Ion Bostan.

Rolul tehnologiilor informaţionale

Menţionând că a fost şi el student la UTM, ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Pavel Filip, a subliniat faptul că „nici nu se pune în discuţie importanţa tehnologiilor informaţionale, ele aparţin viitorului. În cel mai apropiat timp, noţiunea de loc de muncă va dispărea, fiind înlocuită cu noţiunea de spaţiu de muncă”. Tot el a mai spus că evenimentul de la UTM se datorează unui model exemplar de parteneriat public-privat dintre Compania Orange Moldova şi UTM, de pe urma căruia au de câştigat studenţii care vor studia în asemenea săli cu tehnică de ultimă generaţie”.

Graţie investiţiilor Orange, studenţii vor avea acum posibilitatea de a studia discipline ce ţin de limbaje de programare moderne, de a beneficia de noile formule de predare, de a face studii cu privire la programarea paralelă, precum şi studierea reţelei de calculatoare şi a bazelor de date.

Victoria Bălan

The following two tabs change content below.