Strada Sf. Ierarh Grigorie Dascălul să se învecineze cu bulevardul Grigore Vieru

La 10 octombrie 1991 am publicat în Literatura şi arta propunerea ca una din străzile Chişinăului să poarte numele Mitropolitului Grigorie Dascălul. Poate le păruse unora că sunt prea multe străzi cu nume de mitropoliţi, deşi 3-4 nu sunt prea multe, şi nu s-a aprobat. La Tesalonik am văzut instalate la tot pasul busturile unor ierarhi.

Mitropolitul Ungrovlahiei Grigorie Dascălul este cea mai măreaţă figură de ierarh român care a onorat cu prezenţa sa Chişinăul. Mare cărturar, a fost unul din cei mai străluciţi ucenici ai lui Paisie Velicicovschi. S-a născut în 1765 la Bucureşti, iar numele de botez era Gheorghe Miculescu. Având o inteligenţă ieşită din comun, era cel mai bun dintre elevii înscrişi la cursurile Colegiului de la mănăstirea Sf. Sava. Acolo se împrieteneşte cu monahul Gherontie venit de la măn. Neamţ. După terminarea studiilor este călugărit şi hirotonit diacon de cuviosul Paisie de la Neamţ. Bun cunoscător al limbilor clasice, în Moldova, timp de 30 de ani, tălmăceşte din operele Sfinţilor Părinţi.

 

Împreună cu prietenul şi duhovnicul său Gherontie (care moare în 1812) a tradus cele 12 Mineie, tipărite la Buda în anii 1804-1805, Patericul, Bucureşti, 1828, Octoihul, Râmnic, Buda, 1811, Vieţile Sfinţilor, tipărite la Neamţ în 1807-1815, Dogmatica lui Ioan Damaschin, Neamţ, 1816, Mărturisirea Ortodoxă a Mitropolitului Petru Movilă, 1827 ş.a. Este primul care scrie Viaţa Sf. Paisie de la Neamţ. În 1820 (unii cred că în1818), se stabileşte la mănăstirea Căldăruşani de lângă Bucureşti, unde se află azi şi mormântul său. Alături de biserică se află mormintele unor preoţi basarabeni: Paul Mihail şi Sofian Boghiu.

 

De la Căldăruşani, în 1823, este chemat la Bucureşti pentru a fi hirotonit episcop şi instalat în scaunul mitropolitan. Peste 6 ani, în ianuarie 1829, era exilat la Chişinău pentru opoziţia pe care a făcut-o în timpul ocupaţiei ruse a Ţărilor Române din 1828-1834. Li se cerea preoţilor să livreze care pentru necesităţile armatei ruse şi mitropolitul nu s-a supus orbeşte comenzilor generalului Mirkovici. Trei ani s-a aflat printre basarabeni, până în iarna lui 1832. Scria la Bucureşti că se luptă cu boale şi cu neputinţe.„Cât pentru sîngură vânzarea şi surghiunia mea unii poate mă ticăloşesc, dar eu mă bucur, şi pentru că nădăjduiesc uşurare păcatelor mele în ziua judecăţii, şi pentru că mă zăbovesc întru dumnezeiasca Scriptură şi în tălmăcire fără de nicio mustrare de ştiinţă pentru depărtare”.

Împrumută de la basarabeni volume din opera Sf. Ioan Gură de Aur şi traduce. Îl preocupă scrierile despre purcederea Sfântului Duh şi tălmăceşte „22 de cuvinte…” de monahul Iosif  Vrienie. Încearcă să treacă prin vama Sculeni cărţi în limba română, unele traduse de el, pentru Seminarul Teologic de la Chişinău. În documente de arhivă se păstrează liste cu cărţi  (412 volume) care au ajuns cu cheltuiala lui şi a Mitropoliei Ungrovlahiei până la Sculeni. Se pare că acolo au şi rămas, în carantină.

 

O stradă din partea veche a oraşului trebuie să-i poarte numele. Poate cea care duce de la vechea catedrală Sfinţii Arhangheli (pe acel loc se află acum teatrul „E. Ionesco”) spre noua catedrală, care încă nu era finisată în anii aflării lui Grigorie Dascălul aici. Propun să-i dăm acest nume străzii Al. Diordiţa, care urcă spre catedrala „Naşterea Domnului”. Ar fi un semn de incultură dacă această propunere va fi respinsă a doua oară la primărie. Trebuie să-l cinstim pe Mitropolitul Grigorie Dascălul ca şi pe A.S. Puşkin, care s-a aflat aici în aceeaşi perioadă.

 

Mitropolitul Grigorie slujea uneori împreună cu arhiepiscopul Dimitrie Sulima în vechea catedrală de pe actualul bd Grigore Vieru. După cum mărturisesc documentele, arhiereul locului l-a preţuit şi a cerut permisiune de la Sf. Sinod Rus să liturghisească împreună cu ierarhul roman şi să aducă din principate carte românească. Nu se cunoaşte vreun loc anume unde a fost găzduit, dar într-o scrisoare către Neofit (arhiereul care-l înlocuia la Bucureşti), Grigorie îl îndemna să se poarte cu demnitate, căci dacă îl vor surghiuni şi pe el la Chişinău, se va găsi loc la gazdă pentru amândoi.

 

 

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)