Stepaniuc jubilează!

PLAGIAT // Tezele kominterniste, originale şi actuale pentru CNAA

 

Furtul intelectual macină ştiinţa moldovenească. La aproximativ o lună după ce Academia de Ştiinţe a Moldovei i-a acordat o indulgenţă lui Vasile Bahnaru, „din cauza lipsei unui cadru juridic care ar prevedea sancţionarea actelor de plagiat”, Comisia de Atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA) i-a păstrat, pe 7 aprilie, titlul de doctor lui Victor Stepaniuc. Şi asta pentru că probele invocate de Comisia ad-hoc nu au fost suficiente pentru a demara procedura de retragere a titlului de doctor în istorie celui poreclit „micul Lenin”. Istoricii contestatari se declară contrariaţi de decizia Comisiei de Atestare. Aceştia însă au dreptul, în decursul unei luni, de a ataca decizia comisiei.

CNAA, în urma examinării rezultatelor investigaţiei Comisiei ad-hoc şi cele ale comisiei CNAA, a votat pe 7 aprilie curent (7 voturi pentru iniţierea procedurii de retragere a titlului de doctor, 6 pentru păstrarea titlului de doctor şi 3 abţineri) pentru păstrarea titlului de doctor lui Victor Stepaniuc.

Relevăm că în cadrul CNAA, a cărei componenţă nominală a fost aprobată de preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, la 30 noiembrie 2008, nu există niciun membru de formaţie istorică.

E plagiat, nu e plagiat

Gheorghe Gladchi, secretarul ştiinţific al CNAA şi profesor la Academia de Administrare Publică, a relatat că dezbaterile în cadrul comisiei au fost „foarte vii”: „Solicitarea de a-i retrage titlul de doctor dlui Stepaniuc nu a fost majoritară în cadrul Consiliului naţional. Multe probe prezentate de Comisia ad-hoc sunt discutabile, însuşi dl Ion Jarcuţchi (mai nu a spus „marele Ion Jarcuţchi” (Ion Jarcuţchi a deţinut în timpul guvernării comuniste funcţia de director al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM – n.r.)) a menţionat că lucrarea dlui Stepaniuc conţine elemente de plagiat, dar nu constituie un plagiat (!)”.

Filozoful Alexandru Roşca, un alt membru al consiliului, deşi ne-a mărturisit că are probleme de sănătate şi medicii i-au interzis să scrie şi să citească, consideră că Stepaniuc nu a comis un act de plagiat. „Nu am citit teza dlui Stepaniuc, am luat această decizie în urma audierii raportului dlui Ion Varta”, a explicat academicianul.

Contestarea istoricilor, examinată de o filologă şi o sociologă

Veaceslav Perju, conducător al Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a CNAA, susţine că Consiliul naţional, în afară de Comisia ad-hoc formată din istorici, a încredinţat examinarea raportului Comisiei ad-hoc, prezentat de Varta, unor specialiste în filologie şi sociologie. Ambele experte au constatat că Stepaniuc a plagiat doar în patru alineate din cele 19 prezentate de contestatari. Perju a declarat că teza lui Stepaniuc a fost examinată în baza legii din 1994, „mult mai riguroasă decât cea din 2010”!

„Legea din 1994 privind dreptul de autor nu defineşte termenul «plagiat», aceasta stipulează că se permite de a prelua un singur fragment de text nu mai mare de 400 de cuvinte sau mai multe fragmente, fiecare din acestea să nu depăşească 300 de cuvinte care, în total, să nu fie mai mare de o coală de autor cu trimiteri obligatorii”. Şi dacă v-aţi iniţiat în tainele legislaţiei moldoveneşti privind dreptul de autor, poftiţi verdictul: „Cele patru fragmente pe care comisia Consiliului naţional le-a considerat plagiat însumează doar 84 de cuvinte, ceea ce nu cade sub incidenţa plagiatului!”, a precizat Perju.

Acesta s-a declarat nemulţumit de activitatea Comisiei ad-hoc şi a afirmat că grupul de istorici contestatari ar putea, în decursul unei luni, prezenta şi un raport despre caracterul ştiinţific al lucrării lui Stepaniuc.

„Micul Lenin” şi „plagiatul sofisticat”

Istoricul Ion Varta, autorul raportului prezentat la CNAA, a menţionat că decizia acestui for nu coincide cu rezultatele Comisiei ad-hoc. Potrivit lui Varta, Stepaniuc a plagiat din Stati (Istoria Moldovei) şi din Levit (Republica Democratică Moldovenească), recurgând la tehnici sofisticate: „Stati l-a plagiat pe Levit, iar Stepaniuc – pe Stati, citându-l pe Levit”. În plus, susţine Varta, „micul Lenin” a lansat o serie de „inovaţii” în ştiinţa istorică, folosind termenul „moldoveni” pentru locuitorii ce populau în antichitate spaţiul de la est de Carpaţi (termen ce desemnează locuitorii statului medieval Ţara Moldovei – n.a.), termenul „Imperiul Austro-Ungar” pentru secolul al XVIII-lea (structură imperială ce s-a format la 1867 – n.a.).

 

De asemenea, teza nu are actualitate, având în vedere că reanimă tezele kominterniste despre istoria poporului nostru. „Toate aceste erori au fost semnalate în cadrul dezbaterilor Consiliului naţional”, precizează Varta.

În acelaşi sens, juristul Mihai Taşcă a declarat pentru o altă publicaţie: „Este o ruşine că această Comisie de atestare nu a avut curajul să ia o decizie şi să-l lipsească pe Stepaniuc de titlu. Actualul CNAA s-a descalificat total. El nu mai este un for ştiinţific, ci o fabrică de doctorat. CNAA nu o să facă niciodată dreptate, el trebuie desfiinţat şi reorganizat”.

Varta şi Negrei, vrăjmaşii lui Stepaniuc

Solicitat de JURNAL să comenteze decizia Consiliului Naţional, Victor Stepaniuc a spus că aceasta este obiectivă şi demonstrează că grupul contestatar nu are dreptate. „De fapt, unii nici n-au citit lucrarea mea şi au semnat siliţi de anumiţi «şefi», iar alţii nu reprezintă altceva decât o grupare cu interes politic, în frunte cu Varta şi Negrei – membri ai Partidului Liberal –, care urmăreşte o răfuială politică. În lucrare am argumentat tradiţia statală moldovenească secolară (sic!) şi legitimitatea statalităţii moldoveneşti contemporane, începând cu 2 decembrie 1917. Unor adepţi agresivi ai românismului unic (sic!) nu le-a plăcut aceasta”, scrie Stepaniuc în e-mail-ul prin care răspunde la întrebările JURNALULUI.

„Este vorba de o lucrare sub nivelul ştiinţific, mesajul ideologic pronunţat fiind principala „performanţă” a autorului. Stepaniuc încearcă să paseze discuţia în plan politic, ocolind esenţa problemei, să acopere incompetenţa sa profesională cu afilierea politică. Faptul că împărtăşim opinii politice diferite nu are nimic în comun cu ştiinţa istorică. „Teza” lui Stepaniuc lezează demnitatea noastră naţională şi compromite breasla istoricilor”, a menţionat Negrei.

 

Ilie GULCA

 

 

 

 

 

 

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)