Statistici alarmante în cazul violenţei asupra copiilor

tears

Procuratura Generală a constatat creşterea numărului de cazuri de victimizare a copiilor prin acţiuni ale agresorilor, care pun în pericol viaţa, sănătatea, dezvoltarea, demnitatea sau moralitatea copiilor. Situaţia se agravează atunci când în rol de abuzatori figurează părinţii, reprezentanţii legali sau alte persoane în grija cărora se află copiii, se menţionează într-un comunicat al Serviciului de presă al Procuraturii Generale.

Datele statistice atestă că în primele şase luni ale anului 2015 au fost pornite 597 de cauze penale, în care 616 copii figurează în calitate de victime ale infracţiunilor, înregistrându-se o creştere cu circa 25% faţă de perioada analogică a anului precedent, când au fost iniţiate 477 de cauze penale. Copiii au figurat în calitate de victime ale infracţiunilor: contra vieţii, două cauze penale; vătămarea integrităţii corporale a copiilor, 12 cauze penale;
violenţă în familie, 60 de cauze penale cu 70 copii victime.

În 148 de cauze penale, copiii au fost victime ale infracţiunilor privind viaţa sexuală, dintre care, în 24 de cazuri aceştia au fost abuzaţi în familie (de tatăl biologic – şapte cazuri, concubinul mamei – şase, alte rude – 11 cazuri). În 170 de cauze penale, copiii au fost victime ale infracţiunilor patrimoniale (furturi, jafuri), acest număr fiind în scădere faţă de perioada similară a anului 2014, când minorii au figurat în 175 de cauze penale.

De asemenea, este în creştere numărul cauzelor penale în care copiii au devenit victime ale încălcării regulilor de securitate a circulaţiei rutiere – 41 de cauze (26 de cauze penale în şase luni 2014). În primele şase luni ale acestui an, au fost înregistrate 103 cazuri de violenţă asupra copiilor comise în instituţiile de învăţământ, din care: profesori faţă de elevi – 16 cazuri, elevi faţă de profesori – trei cazuri, între semeni – 84 de cazuri. Copiii recurg deseori la violenţă în timpul recreaţiilor sau după lecţii.

Dificultăţile de adaptare a copiilor, eşecul şcolar sau sentimental, dezechilibrul emoţional, pe fundalul lipsei de comunicare eficientă cu părinţii sau rudele, generează autoagresiune, culminând uneori cu sinuciderea. În primul semestru al anului curent, a crescut numărul tentativelor de suicid în rândurile minorilor, fiind înregistrate 55 de cazuri (44 – în 2014), în special a celor cu vârsta cuprinsă între 13–16 ani (48 de fete şi 7 băieţi). Totodată, au fost înregistrate şapte cazuri de suicid printre copii (4 fete şi 3 băieţi), cu vârsta între 13 şi 16 ani. În toate cazurile, suicidul s-a produs prin strangulare.

Procurorii au organizat audierea în condiţii speciale a 96 de copii victime/martori ai infracţiunilor, pledând pentru extinderea reţelei de spaţii de audiere a acestora în condiţii prietenoase. De asemenea, procurorii teritoriali au efectuat 237 de investigaţii din oficiu ca rezultat fiind înaintate 127 de sesizări, 16 recursuri, pornite 20 de cauze penale. În interesele minorilor şi ale altor persoane social-vulnerabile, au fost intentate şi remise spre examinare în instanţele de judecată 187 de acţiuni civile în valoare de peste 5 milioane de lei.

În aceeaşi perioadă, procurorii au pornit 3112 proceduri contravenţionale pentru neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere, de educaţie şi de instruire a copilului şi circa 35 de proceduri contravenţionale pe faptul împiedicării exercitării dreptului de a comunica cu copilul şi de a-l educa. În majoritatea cazurilor, examinarea procedurilor contravenţionale s-a soldat cu aplicarea sancţiunilor sub formă de amendă.

De asemenea, procurorii au participat la examinarea a 23 de cereri de încuviinţare a adopţiei. Procuratura a examinat 1253 de petiţii ce vizează drepturile omului şi protecţia copiilor, dintre care 243 au fost admise, fiind înaintate 129 de acte de reacţionare ale procurorului. În majoritatea cazurilor, problematica abordată în petiţii viza litigiile dintre părinţi referitoare la domiciliul copiilor după divorţ, revendicarea pensiei de întreţinere, pretinse cazuri de răpire a copilului sau scoatere ilegală a copilului din ţară, decăderea unui părinte din drepturile părinteşti, acţiunile cadrelor didactice, instituirea tutelei asupra copiilor rămaşi fără supraveghere părintească etc.