„Solurile Moldovei”, cartea vieţii lui Andrei Ursu

LANSARE// Acad. Andrei Ursu: „Pământul Moldovei strigă”

În colecţia Academica a Editurii Ştiinţa a apărut volumul „Solurile Moldovei”, o lucrare de referinţă a ilustrului cercetător Andrei Ursu, unul dintre cei mai importanţi pedologi din R. Moldova. Academicianul Andrei Ursu a oferit cititorilor o monografie ce însumează un bogat material informativ, analitic, ilustrativ privind caracteristicile şi starea actuală a solurilor din diferite zone geografice ale Republicii Moldova. Publicat cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţional, volumul a fost lansat, în prezenţa unui public numeros, în sala de conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, moderator fiind dr. Gheorghe Prini, director al Editurii „Ştiinţa”.

Andrei Ursu, o emanaţie de inteligenţă şi cultură

„Solurile Moldovei” e de fapt cartea vieţii lui Andrei Ursu, afirmă Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, precizând că savantul „a emis o concepţie şi un sistem originale de evaluare şi clasificare solurilor, a iniţiat, de asemenea, un sistem complex de caracterizare automatizată a solurilor şi a elaborat harta lor digitală”.

Autorul scoate în evidenţă problemele grave ale pedologiei, actualizează regionarea pedologică, prezintă o analiză a pedogenezei contemporane, a degradării şi transformării tehnogenetice a solurilor.

La lansarea monografiei au vorbit acad. Serafim Andrieş, director al Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”, precum şi acad. Vasile Micu şi membrul corespondent al AŞM Ion Dediu. Acad. Teodor Furdui a ţinut să remarce: „Sunt sigur că această carte va deveni una de căpătâi nu numai pentru pedologi, dar şi pentru cei preocupaţi de agricultură. Fiindcă fără ea este dificil să efectuezi o activitate în agricultură, fitotehnie, horticultură”.

Autorul monografiei lansate a primit felicitări şi din partea prof. univ. Vitalie Sochircă, reprezentant al Facultăţii de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova. „Sunteţi un model pentru generaţia tânără de cercetători, vă admirăm pentru că sunteţi o emanaţie de inteligenţă şi cultură. Clasificarea solurilor, realizată de Dvs., poate sta la baza regionării agrogeografice sau economico-geografice din republică”, a menţionat Vitalie Sochircă.

„Solurile Moldovei” e un volum de excepţie, în el găsim informaţii de nepreţuit”, a subliniat şi acad. Boris Găină, şef al subsecţiei Ştiinţe Agricole a AŞM, relevând că nici un proiect de creare a unui nou masiv de viţă de vie nu poate fi elaborat fără o coordonare riguroasă cu ştiinţa fundamentală a lui Andrei Ursu, care activează în domeniul pedologiei de şase decenii.

Degradarea solurilor a atins proporţii catastrofale în R. Moldova

Unul dintre mesajele cele mai percutante ale acad. Andrei Ursu, care se desprind din întreaga sa operă ştiinţifică, este că degradarea solurilor a atins proporţii catastrofale în R. Moldova şi că e necesar să le ocrotim, să le salvăm, pentru ca ele să le rămână şi celor ce vor veni: ”Pământul Moldovei strigă, fiindcă nu e utilizat corect, e afecat de procese negative, distructive. Societateta nu utilizează eficient posibilităţile oferite de cernoziomurile noastre, nu se pun în aplicare metode moderne de protejare a solurilor”.

Amintim că Andrei Ursu s-a nascut în 1929, la Străşeni. Destinul i-a făcut un dar – o întâlnire cu academicanul Nicolae Dimo, în tinereţe. Anume celebrul Dimo l-a convins pe Andrei Ursu să se înscrie la Facultatea de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Chişinău, pe care a absolvit-o în 1953. A activat la Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Ameliorare a Solului al Filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS, apoi în cadrul AŞM. A publicat peste 500 de lucrări ştiinţifice, în RM şi în alte ţări, a prezentat comunicări şi rapoarte la congrese ale Societăţii Mondiale a Pedologilor. Lucrările sale au fost utilizate la brevetarea unor invenţii, la valorificarea tehnologică a fondului funciar. Este membru de onoare al Academiei Agricole şi Silvice din România, al Societăţii Naţionale Române de Ştiinţă a Solului, al Societăţii Pedologilor din Rusia „V.V.Dokuceaev”, membru al Uniunii Internaţionale a Pedologilor, al Societăţii Europene pentru Conservarea Solurilor, preşedinte al Societăţii Naţionale de Ştiinţă a Solului, laureat al Premiului de Stat, al Premiului „V.V.Wiliams”.

Irina NECHIT