Solicitare către autoritățile de la București din partea românilor din Sudul Basarabiei

By Iulia Modiga

Sursa foto: intersectii.eu

Românii din Sudul Basarabiei, aflat în prezent în componența Ucrainei, au trimis o scrisoare deschisă către autoritățile de la București, în care solicită convocarea Congresului Românilor de Pretutindeni, inițiativă menită să relanseze dialogul statului român cu românii din jurul actualelor hotare ale Ţării şi cu românii din diaspora.

Redăm integral conținutul scrisorii:

,,Către: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT, Domnului CRIN ANTONESCU, Preşedinte
CAMERA DEPUTAŢILOR, Domnului VALERIU ZGONEA, Preşedinte
Către: MINISTERUL DE EXTERNE AL ROMÂNIEI
Domnului Ministru TITUS CORLĂŢEAN
Domnului Ministru delegat pentru românii de pretutindeni CRISTIAN DAVID
Domnului Secretar de Stat STEJĂREL OLARU,
Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni

SCRISOARE DESCHISĂ

Asociaţia Naţional-Culturală „Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa, constatând voinţa declarată pe parcursul anului 2013 a conducerii Departamentului Politici pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni de a organiza în anul 2014 prima ediţia a Congresului Românilor de Pretutindeni,

activând în beneficiul comunităţii româneşti din Sudul Basarabiei (Sudul regiunii Odesa, Ucraina) pentru păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor din această regiune, în conformitate cu standardele și practicile europene și internaționale în materie,

luând act de prevederile art. 8 din Legea nr.299/2007, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, constatând că această procedură ar fi trebuit demarată înca din anul 2007, de când ar fi trebuit să aiba un sediu şi să fie aleasă componenţa organelor de conducere şi alegerea Consiliului Românilor de Pretutindeni ca organism cu caracter permanent, în conformitate cu prevederile art. 1 alin.(3), (6), art.6 si 7 din Constituţia României şi cu scopul legii nr. 299/2007, şi în lipsa respectării pâna in prezent a art.8 si 9 din legea sus-menţionată,

implicându-ne semnificativ în dezvoltarea legăturilor cu România a comunităţii autohtone româneşti din Sudul Basarabiei, prin asigurarea unui cadru adecvat de afirmare identitară și a spiritualității românești specifice a acestora, în conformitate cu legislațiile română şi ucraineană, precum și cu normele europene și internaționale relevante,

solicităm Camerei Deputaţilor şi Senatului, prin birourile permanente reunite, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni convocarea Congresului Românilor de Pretutindeni, în baza art. 8 din Legea nr. 299/2007.
Considerăm viitoarea instituţie a Congresului Românilor de Pretutindeni ca una ce se va dori a fi temelia de relansare a dialogului statului român cu românii din jurul actualelor hotare ale Ţării şi cu românii din diaspora, menită să atingă scopurile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.
Apelăm la organizaţiile reprezentative ale românilor de pretutindeni să susţină demersul Asociaţiei “Basarabia” de implementare necondiţionată a legislaţiei româneşti în vigoare într-un domeniul care ne priveşte direct.
Anatol POPESCU
Preşedinte al Asociaţiei „Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa
Ismail, 31.01.2014”.

Sursa: www.infoprut.ro/category/romani-fara-frontiere