Şoferii opriţi de poliţia de patrulare nu mai au niciun drept?

vinieta.politia rutiera.f.nadea roscovanu

De aproape două luni, încercăm să aflăm care sunt drepturile şoferilor din R. Moldova în cazul în care sunt opriţi de poliţişti, însă Inspectoratul Naţional de Patrulare nu reacţionează la solicitările Jurnalului de Chişinău. Precizăm că, potrivit instituţiilor de resort, urmau să fie introduse unele modificări în Regulamentul circulaţiei rutiere.

La începutul verii, un şofer ne-a telefonat la redacţie şi s-a plâns pe o situaţie pe care o avusese cu nişte poliţişti de la Inspectoratul Naţional de Patrulare. „Am fost oprit de o maşină a poliţiei pe un drum din sectorul Botanica, nu aveam viteză, nu am încălcat nicio regulă, însă poliţiştii insistau să-mi deschidă un proces-verbal pentru nu ştiu ce. Atunci, ştiind că am dreptul să le cer să-mi prezinte legitimaţia, foaia de parcurs, care demonstrează că au voie într-adevăr să stea şi să oprească vehicule în acel sector, mi-au spus că ‚legile au fost schimbate’ şi dacă vorbesc mult voi fi amendat pentru că îi insult”, ne-a relatat şoferul, un tânăr pe nume Ion, care ne-a rugat să aflăm care sunt drepturile şoferilor, în cazul în care consideră că au fost opriţi pe nedrept.

După acest apel, am luat legătura cu serviciul de presă al INP, însă ne-au comunicat că vor răspunde doar dacă le trimit o solicitare electronică. În câteva minute, am transmis solicitarea de atunci au trecut aproape două luni. Am încercat să luăm din nou legătura cu serviciul de presă, însă nu am primit niciun răspuns.

Pe de altă parte, şeful Serviciului de presă al Poliţiei Capitalei, Adrian Jovmir, a declarat pentru JURNAL de Chişinău că şoferul este în drept să se plângă pe acţiunile poliţiştilor în instanţă sau superiorilor lor. Totodată, şoferul este obligat să prezinte actele pe care le cere poliţisul, iar poliţistul este obligat să prezinte numele, prenumele, funcţia, legitimaţia, numărul personal.

Conform Regulamentului de până la modificare,

conducătorul auto, somat de către inspectorul de patrulare, era obligat: să oprească unitatea de transport pentru verificări; după oprirea vehiculului la semnalul inspectorului, conducătorul este obligat să rămână în vehicul, ţinând braţele pe volan până la apropierea persoanei care a impus oprirea şi ulterior să îndeplinească necondiţionat dispoziţiile legale ale acestei persoane, prevenind şi pasagerii să nu părăsească vehiculul în timpul controlului, decât cu permisiunea sau la dispoziţia reprezentantului organului de control.

De asemenea, persoana care conduce un autovehicul trebuie să posede şi, la cererea poliţistului, este obligată să înmâneze pentru control: permisul de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte autovehiculul condus;

certificatul de înmatriculare (înregistrare) a vehiculului, eliberat pe numele acesteia în modul stabilit, ori certificatul de înmatriculare (înregistrare) a vehiculului însoţit de un alt document ce atestă dreptul la utilizarea lui sau, după caz, certificatul de înmatriculare (înregistrare) eliberat pe numele persoanei juridice şi foaia de parcurs; poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor mijloacelor de transport; actele referitoare la natura şi masa încărcăturii, în cazurile stabilite de legislaţie; să se supună, la solicitarea poliţistului, procedurii de testare a aerului expirat sau, după caz, examenului medical de recoltare a probelor biologice în vederea constatării alcoolemiei, consumului de droguri ori de alte substanţe psihotrope sau de medicamente cu efecte similare.

De asemenea, șoferul avea dreptul:

să cunoască identitatea agentului de circulație și organul de poliție din care face parte; să fie informat despre motivul opririi; în cazul opririi ca urmare a comiterii contravenţiei constatate cu mijloace tehnice speciale (aparat de măsurare a vitezei, dispozitiv etilo-test), să ceară prezentarea certificatelor de verificare metrologică a acestora; să fie informat în privinţa normei legale încălcate, precum şi încadrarea juridică a faptei imputate, în conformitate cu legislaţia penală sau contravenţională;
să facă cunoştinţă cu probele ce dovedesc faptul încălcării legislației, inclusiv cele constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate; în cazul întocmirii procesului-verbal cu privire la contravenție, să fie informat despre drepturile și obligațiile sale (enumerate pe partea verso a copiei) și să i se înmâneze o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției;

să conteste, în conformitate cu legislația în vigoare, legalitatea acțiunilor agentului de circulaţie, precum şi actele de constatare încheiate de acesta.
De menționat, Inspectoratul Național de Patrulare solicită participanților la trafic să manifeste un comportament corect și adecvat față de angajații săi, în caz contrar, vor fi sancționați sau pedepsiți conform legislației în vigoare.

The following two tabs change content below.
Carolina Chirilescu

Carolina Chirilescu

Carolina Chirilescu

Ultimele articole de Carolina Chirilescu (vezi toate)