Şoferii moldoveni vor achita cele mai mari amenzi din Europa

amenda-politie

Foto: agora.md

Odată cu creșterea unității convenționale, va creşte amenda pe care o achităm în raport cu salariul mediu pe economie. Astfel, R. Moldova va deveni lider în plan european în privinţa amenzilor la circulația rutieră în contextul în care amenda pentru depășirea vitezei cu 21 km/h fiind constituie 30% din salariul mediu pe economie. Ca rezultat, vom achita de aproape două ori mai mult decât următorul stat și de circa 5 ori mai mult decât media europeană, arată un studiu realizat de Institutul pentru Politici şi Reforme Europene.

Parlamentul a votat la 23 iunie 2016 majorarea unității convenționale de la 20 lei la 50.5 lei,conform proiectului de buget, în 2016, salariul mediu pe economie este de 5,050 lei. Deși abordarea autorităților este corectă din perspectiva indexării la inflație, un aspect extrem de important trecut cu vederea de către autorități este nivelul amenzilor raportat la venitul populației.

La baza elaborării proiectului de lege au stat următoarele trei argumente: inflația monedei naționale în perioada 2003–2015; intensificarea criminalității în domeniul economic-financiar; crearea unui cadru legal punitiv ce ar preveni infracțiunile și contravențiile. Deși Guvernul urmăreşte o echitate între nivelul veniturilor populației și volumul amenzilor, această mărire va avea în mod direct efect pozitiv doar asupra persoanelor care comit infracțiuni.

În ce priveşte volumul amenzilor rutiere, acestea sunt vădit disproporționate față de veniturile populației. Totodată, potrivit Raportului de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru perioada 2014–2015, există un coraport direct dintre volumul amenzii și mita pretinsă. Prin urmare, în condițiile în care, potrivit Indicelui Percepției Corupției elaborat de Transparency International, R. Moldova se plasează pe locul 103 din 168 de state, situația fiind în proces continuu de înrăutățire în ultimii ani, creșterea volumului amenzilor rutiere va duce în mod direct la creșterea mitei pretinse de către organele de poliției.

Nivelul amenzilor la nivel european

Metodologia utilizată pentru realizarea acestei analize a constat în compararea nivelului amenzii pentru depășirea vitezei de circulație cu 21km/h raportat la salariul mediu pe economie în 21 de țări europene. Datele colectate din cele 21 de state selectate pentru analiză denotă că cetățenii acestor țări achită în medie 5.2% din salariul lunar pentru depășirea vitezei de circulație cu 21 km/h.

Cel mai înalt nivel se înregistrează în România – 15.6% din salariul mediu, iar la celălalt capăt se află Austria – 1.5% din salariul mediu (Figura 1). În condițiile actuale, când unitatea convențională în R. Moldova este de 20 lei, depășirea vitezei cu 21 km/h pe teritoriul țării se sancționează cu 600 de lei, circa 27€. Aceasta reprezintă 12.1% din salariul mediu pe economie.

Ca urmare a modificării votate de parlament în prima lectură, odată cu creșterea unității convenționale, se va majora amenda pe care o achităm în raport cu salariul mediu pe economie. Astfel, R. Moldova va deveni lider în plan european ce ține de amenzile la circulația rutieră, amenda pentru depășirea vitezei cu 21 km/h fiind echivalentă cu 30% din salariul mediu pe economie. Ca rezultat, vom achita de aproape două ori mai mult decât următorul stat și de circa 5 ori mai mult decât media europeană

amenziConcluzii și recomandări Sistemul actual în care unitatea convențională este echivalată cu o valoare absolută nu ține cont de performanța economică a țării și de pierderea de cumpărare a valutei naționale. Prin urmare, intenția autorităților de a fixa unitatea convențională la un nivel anumit din salariul mediu pe economie este binevenită. Dar, totodată, pentru a nu pune o presiune de peste 250% pe cetățeni, în condițiile unei contracții economice, este binevenit ca nivelul unității convenționale să fie echivalent cu 0.5% din salariul mediu pe economie – 25.25 lei. Aceasta reprezintă o creștere de 25% față de anul precedent, ceea ce va acoperi o parte din costurile provocate de inflație.

În partea ce ține de intervenția pentru pierderile cauzate care constituie infracțiune, considerăm oportună aplicarea unuia din următoarele două scenarii: separarea tipurilor de unități convenționale pentru infracțiuni și contravenții; creșterea numărului de unități aplicate pentru anumite infracțiuni.