Sistemul medical din Republica Moldova se confruntă cu un deficit de resurse umane fără precedent

Nivelul de transparenţă a sistemului de sănătate autohton este de 36%. Republica Moldova se clasează printre ţările cu un nivel de transparenţă nesatisfăcător, alături de India, Arabia Saudită, Africa de Sud, se arată într-un studiu publicat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup, citat de jurnal.md.

De asemenea, studiul arată că sistemul medical din Republica Moldova se confruntă cu un deficit de resurse umane fără precedent. „Acest fenomen a afectat în special segmentul de asistenţă medicală primară, ceea ce marchează principiul de asigurare a accesului la servicii medicale esenţiale. Condiţiile de muncă şi remunerarea sunt printre cele mai frecvente motive pentru care lucrătorii medicali părăsesc sistemul public de sănătate. Rezolvarea acestei situaţii este practic imposibilă fără a îmbunătăţi eficienţa sistemului de sănătate la nivelul cheltuielilor non-personal şi majorarea ponderii cheltuielilor de personal”, spun reprezentanţii Expert-Grup.

„Analiza rezultatelor sistemului de sănătate din Republica Moldova pentru perioada 1990 – 2015 indică o situaţie destul de tristă în comparaţie cu ţările din Europa de Vest şi chiar cu fostele ţări socialiste din regiune”, arată studiul.

Experţii mai spun că o îngrijorare majoră pentru Republica Moldova rămâne mortalitatea în rândul copiilor cu vârsta de până la cinci ani, precum şi speranţa de viaţă la naştere. Potrivit Indicelui de acces şi calitate a serviciilor medicale (Healthcare Access and Quality Index, HAQ), care indică performanţa sistemului de sănătate, Republica Moldova a înregistrat un rezultat nesatisfăcător.

Astfel, un element destul de grav este faptul că, timp de 25 de ani, Republica Moldova nu a reuşit să reducă din diferenţa faţă de media înregistrată în ţările din Europa de Vest, ci din contra, a majorat-o faţă de 1995 de la 13,6 puncte la 13,7 în 2015.

„Una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă sistemul medical naţional este asigurarea cu resurse financiare suficiente. În condiţiile îmbătrânirii populaţiei şi creşterii cererii serviciilor medicale, sustenabilitatea financiară a sistemului este pusă în pericol. Datele statistice din ultimii ani indică o creştere a morbidităţii populaţiei, concomitent cu descreşterea numărului total al populaţiei. Adiţional, rezultatele demografice semnalează şi creşterea numărului persoanelor asigurate de către stat, cum ar fi pensionarii.

Guvernul plăteşte mult mai puţin pentru asigurarea medicală a persoanelor neangajate decât costul poliţei obligatorii. Astfel, pentru a evita înrăutăţirea situaţiei este necesar ca transferurile de la Bugetul de Stat către persoanele neangajate să fie calculate reieşind din costul per persoană şi indexate cu indicele preţului de consum prognozat pentru anul în cauză. Fără aplicarea unor măsuri de reformă asupra mecanismului de finanţare, până în 2030 va apărea un deficit de venituri de circa 9%, iar până în 2050 acesta va ajunge până la 26% (estimări în condiţiile menţinerii tendinţelor economice recente)”, se mai menţionează în studiul publicat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup.

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)