Sindicatele sunt îngrijorate de avalanşa scumpirilor din ultima perioadă

Pentru ca populaţia Republicii Moldova să facă faţă noilor scumpiri este nevoie de salarii decente

Sindicate foto

Situaţia social-economică din ţară devine tot mai nestabilă, iar scumpirile din ultimul timp îngrijorează şi mai mult populaţia. Miercuri, 8 aprilie, în cadrul unei conferinţe de presă, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova şi-a exprimat dezacordul faţă de eventuala majorare a tarifelor la energia electrică şi la gazele naturale. Aceasta a exprimat mai multe cerinţe referitor la salariul mediu pe economie, sistemul de pensionare şi altele, pe care le va înainta guvernului şi parlamentului. În cazul nerespectării revendicărilor, Confederaţia îşi rezervă dreptul de a întreprinde acţiuni de protest.

În situaţia când salariul mediu lunar a înregistrat în 2014 o creştere de doar 5,4%, fiind în descreştere în primele luni ale anului 2015 din cauza deprecierii valutei naţionale, iar pensiile medii şi indemnizaţiile nu acoperă decât circa 80% din minimul de existenţă, creşterea tarifelor va conduce la aprofundarea sărăciei extreme a populaţiei. „Credem că a sosit momentul ca guvernul şi parlamentul să-şi onoreze faţă de cetăţeni angajamentele asumate în alegerile parlamentare. Cerem de urgenţă convocarea Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective, pentru determinarea măsurilor concrete de protecţie a veniturilor salariale, indemnizaţiilor şi pensiilor, precum şi pentru compensarea pierderilor survenite ca urmare a majorării tarifelor”, susţine preşedintele CNSM, Oleg Budza.

Salarii decente, nu în plic

Pentru ca populaţia RM să facă faţă scumpirilor este nevoie de majorarea salariilor. În plus, trebuie să ne debarasăm de salariile în plic din domeniul privat. Salariul minim pe ţară trebuie să fie de 60 la sută din salariul mediu pe economie, cu o ulterioară indexare a acestuia la nivelul indicelui preţurilor de consum. Conform lui Oleg Budza, sindicatele sunt împotriva reformei sistemului de pensionare. „Nu susţinem majorarea vârstei de pensionare, mai ales când ştim cât e de bolnavă populaţia din ţara noastră. Unii nici nu ajung să primească prima pensie”, menţionează acesta. CNSM consideră că solicitarea de majorare de 30-70% a tarifelor este nefondată, în condiţiile în care veniturile populaţiei sunt în continuare destul de modeste, iar întreprinderile din sectorul energetic obţin profituri impunătoare.

Sindicatele declară că pledează pentru o economie de piaţă social orientată, productivă şi competitivă, pentru crearea a noi locuri de muncă cu condiţii normale şi salarii decente, pentru revenirea tuturor cetăţenilor care şi-au părăsit ţara şi familiile în căutarea unui loc de muncă, pentru ca Republica Moldova să devină un stat european prosper.

La conferinţă au participat preşedintele CNSM, Oleg Budza, vicepreşedintele CNSM, Mihail Hîncu, Petru Chiriac şi secretarul confederal, Nicolae Suruceanu.

Lina Cazacu

The following two tabs change content below.