Sindicatele cer inspectarea muncii conform cerinţelor Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii

Foto Sindicate

Foto: Nicu Bînzari

 

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a înaintat în iunie 2013 Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) o Reclamaţie împotriva Guvernului Republicii Moldova, având drept motiv unele prevederi ale Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, care a pus sub incidenţa sa activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii, fapt ce constituie o contradicţie sau încălcare a prevederilor Convenţiei OIM nr. 81 privind inspecţia muncii (ratificată de Republica Moldova în 1995). În această ordine de idei, Guvernul Republicii Moldova a respins propunerile CNSM încă la etapa de elaborare a proiectului de lege privind amendarea Legii Inspectoratului de Stat al Muncii nr. 140/2001 care avea drept scop supunerea acestui organ de control sub incidenţa Legii nr. 131/2012.

Aşadar, potrivit Convenţiei OIM nr. 81, inspectorilor de muncă li se garantează o activitate independentă în exercitarea controlului de stat asupra respectării cerinţelor legislaţiei muncii, şi anume: să pătrundă liber la orice oră de zi sau noapte, fără informare prealabilă a angajatorului, în toate localurile, întreprinderile supuse inspecţiei, să procedeze la orice cercetări, controale sau anchete considerate necesare pentru a se asigura că dispoziţiile legale sunt respectate etc. Conforma Legii nr. 131/2012 pentru efectuarea unui control asupra respectării de către angajator a drepturilor şi intereselor de muncă ale salariaţilor, Inspectoratul de Stat al Muncii urmează să respecte anumite condiţii care contravin Convenţiei nr. 81 a OIM. De exemplu, să informeze în prealabil angajatorul supus controlului cu cel puţin cinci zile lucrătoare, să efectueze controlul doar în temeiul deciziei conducătorului organului abilitat cu funcţii de control, să nu depăşească termenul de zece zile calendaristice pentru efectuarea controlului, indiferent de motivul şi tipul acestuia, să nu exercite control asupra unuia şi aceluiaşi angajator mai mult decât o dată într-un an calendaristic etc.

Drept urmare a Reclamaţiei sindicatelor împotriva Guvernului Republicii Moldova către OIM, autorităţile de resort ale statului au dat de înţeles că sunt disponibile să revină, în vederea aducerii legislaţiei naţionale la normalitate. Însă, cu părere de rău, acestea au rămas doar intenţii. În această ordine de idei, considerăm important să menţionăm că Curtea Supremă de Justiţie, prin recomandările sale (nr. 69 din 30.12.2014) cu privire la aplicarea convenţiilor OIM, inclusiv ale Convenţiei nr. 81, a specificat faptul că Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, prin art. 18 şi 21, alin. (1), lit. d), care instituie proceduri prealabile de notificare a persoanei supuse controlului, nu se încadrează în aceste prevederi şi nu sunt aplicabile în privinţa Inspectoratului de Stat al Muncii.

Deşi recomandările Curţii Supreme de Justiţie sunt adresate în mod special instanţelor de judecată, considerăm oportun ca acestea să fie luate în consideraţie şi de alte autorităţi cu competenţe de aplicare a legislaţiei în domeniu. Mai mult, aceste recomandări ale Curţii Supreme de Justiţie, după noi, ar trebui să încurajeze şi mai mult Guvernul Republicii Moldova să iniţieze cât mai curând posibil procedura de modificare a Legii nr. 131/2012 pentru a exclude de sub incidenţa acesteia Inspectoratul de Stat al Muncii. Astfel, legislaţia naţională în acest sens ar putea fi adusă în măsură deplină în concordanţă cu prevederile actului de Drept Internaţional al OIM la care Republica Moldova este parte prin ratificare. Totodată, acest fapt ar exclude necesitatea de a solicita OIM să monitorizeze respectarea şi aplicarea de către Guvernul Republicii Moldova a convenţiilor ratificate de ţara noastră.

În caz contrar, sindicatele, în scopul asigurării supravegherii şi controlului eficient al respectării actelor legislative ce conţin norme ale dreptului muncii, ale contractelor colective de muncă şi convenţiilor colective, vor insista în continuare ca Guvernul Republicii Moldova să întreprindă măsurile necesare în vederea iniţierii procedurii de amendare a Legii nr. 131/2012 pentru a exclude Inspectoratul de Stat al Muncii de sub incidenţa acesteia.

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)