Sindicatele cer guvernării măsuri urgente pentru stoparea declinului social-economic, avertizând cu acţiuni de protest

Declaraţia Comitetului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova

foto Sindicate

Pornind de la imperativele actuale ale Republicii Moldova: stagnarea economiei, condiţiile nesatisfăcătoare de muncă, salariile mici, migraţia forţei de muncă peste hotare, pensiile sub minimul de existenţă, nivelul înalt al preţurilor şi tarifelor la produsele şi serviciile de primă necesitate, la medicamente, politizarea excesivă a funcţiei publice, decredibilizarea instituţiilor statului, în special a Justiţiei şi Procuraturii, deteriorarea imaginii Republicii Moldova peste hotare,

Ţinând cont de nemulţumirile şi cerinţele celor peste 450 de mii de salariaţi – membri de sindicat, exprimate în Declaraţia Consiliului General al CNSM din 2 aprilie 2015 în legătură cu situaţia social-economică din ţară, şi de răspunsul superficial al ministerelor de resort la acestea,

Considerând drept prioritate implicarea activă a organelor cu putere de decizie în realizarea politicilor socioeconomice, combaterea economiei informale, reducerea sărăciei şi a şomajului,

Comitetul Confederal al CNSM insistă în mod repetat ca Guvernul şi Parlamentul Republicii Moldova să întreprindă măsuri concrete în vederea realizării următoarelor revendicări:
1. Stabilirea salariului minim pe ţară în mărime de 50-60 la sută din salariul mediu pe economie, cu o ulterioară indexare a acestuia la nivelul indicelui preţurilor de consum.
2. Folosirea cu eficienţă a tuturor pârghiilor de influenţă în vederea minimizării plăţii salariilor „în plic” şi a muncii la negru”.
3. Neadmiterea introducerii cotei unice la impozitul pe venit a persoanelor fizice.
4. Urgentarea implementării serviciilor de sănătate ocupaţională.
5. Neadmiterea elaborării unui nou Cod al muncii.
6. Reformarea sistemului de pensionare, în vederea simplificării şi unificării formulei de calcul, actualizării venitului asigurat luat în calcul la stabilirea pensiilor, recalculării pensiei persoanelor care activează în câmpul muncii.
7. Neadmiterea majorării tarifelor la energia electrică şi la gazele naturale.
8. Neadmiterea lichidării băncilor comerciale: Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank.
A sosit momentul când ne-am săturat de promisiuni şi insistăm asupra realizării problemelor abordate. În caz dacă revendicările noastre vor fi trecute cu vederea, ne asumăm responsabilitatea de a purcede şi la alte acţiuni, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv la acţiuni de protest.

În numele Comitetului Confederal al CNSM,
Oleg BUDZA, preşedintele CNSM

19.05.2015

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)