„Şi în R. Moldova se pot face studii în domeniul statisticii şi actuariatului”

Preocupările didactice şi ştiinţifice ale dlui Ion Pârţachi, profesor  universitar, şef al Catedrei de statistică şi previziune economică a ASEM, membru al Institutului Internaţional de Statistică, sunt orientate spre aplicarea metodelor statistice, actuariale şi econometrice în economie şi business. Recent, domnia sa a organizat împreună cu Asociaţia de Actuariat din Moldova prima şcoală-seminar cu genericul „Probleme actuariale în asigurările generale şi de viaţă” cu invitaţi actuari calificaţi, specialişti în practica asigurărilor, masteranzii masterului ASEM „Actuariat şi riscul în afaceri”, precum şi persoane din lumea academică ştiinţifică şi practică.

– Cum a decurs evenimentul?

În perioada 20–22 iunie 2012, am organizat prima şcoală-seminar cu genericul „Probleme actuariale în asigurările generale şi de viaţă”. În cadrul acesteia, actuarul Adrian Paul Allott, de la Institutul de Actuariat din Australia, a prezentat o serie de subiecte ce ţin de actuariatul din industria asigurărilor: cele referitor la rezerve şi provizioane în asigurări, stabilirea preţurilor în asigurări, în special, testarea profitabilităţii produselor, precum şi solvabilitatea în asigurări. În particular, s-a discutat testarea profitabilităţii produselor. Toate acestea deoarece companiile de asigurări din R. Moldova consideră că sunt solvabile şi fără a ajusta produsele, iar aplicarea noilor norme în acest domeniu nu este necesară. Noul regulament cu privire la solvabilitate prescrie implementarea unor aspecte menite să direcţioneze piaţa către normele şi practicile de lucru europene, iar Comisia Naţională a Pieţei Financiare, prin noile acte aprobate, caută să asigure noi orientări şi direcţii de dezvoltare ţinând cont de specificul şi nivelul de dezvoltare al economiei R. Moldova.

 

De asemenea, am discutat unele aspecte ce ţin de rezervele şi provizioanele în asigurări în conformitate cu cele ale Societăţii Internaţionale în Asigurări.

 

– Ce concluzii utile puteţi trage după acest eveniment?

Aceste prelegeri şi seminarii vin să argumenteze importanţa profesiei de statistician şi actuar, demonstrând faptul că şi în R. Moldova se pot face studii în acest domeniu. Fiind un domeniu nou pentru R. Moldova, actuariatul poate deveni important pentru economie şi în special pentru activitatea de asigurări dacă reglementarea lui se va face prin intermediul unor acte normative bazate pe standardele internaţionale ale Asociaţiei Internaţionale de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi printr-o muncă asiduă de informare corectă privind rolul şi importanţa actuariatului.

Sper că va avea efect creşterea interesului pentru statistică şi actuariat atât al întreprinderilor din cadrul asigurărilor comerciale, cât şi al instituţiilor de stat care se ocupă de crearea şi gestionarea fondurilor de asigurări medicale obligatorii şi de pensii sociale, dar şi pentru administrarea businessului, mai ales în condiţii de criză, risc şi incertitudine, prin  căutarea de soluţii care să corespundă standardelor internaţionale.

Interviu realizat de Victoria Bălan

Legendă la poză:

Prof. univ., dr. Ion Pârţachi (în dreapta) împreună cu invitatul său, actuarul Adrian Paul Allott, de la Institutul de Actuariat din Australia. Foto: de Eduard Hârbu

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)