Serafim Saka, ajuns la capătul AICI-ului şi ACUM-ului

(1935–2011)

După o boală grea şi îndelungată, s-a stins din viaţă, în ziua de 20 mai 2011, Serafim Saka –  prozator şi publicist, laureat al Premiului de Stat al R. Moldova, Cavaler al Ordinului Republicii.

S-a născut pe data de 16 martie 1935 în comuna Vancicăuţi, judeţul Hotin. A absolvit Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău şi Cursurile superioare de regizori şi scenarişti din Moscova. A fost redactor la publicaţiile „Tinerimea Moldovei”, „Cultura”, „Nistru”; consultant la Uniunea Scriitorilor, editor; preşedinte al PEN Club-ului din R. Moldova.

Debutează editorial cu volumul de proze Era târziu (1968). Urmează romanele Vămile (1972), apărut şi la Bucureşti în 1991, Linia de plutire (1994). Semnează câteva volume de eseuri, interviuri, note de călătorie, cărţi care l-au impus ca pe un maestru al dialogului şi al unor analize sociologice penetrante: Aici şi acum (1976), Pentru tine bat (1987), Basarabia în GULAG (1993), Orbirea – reflecţii de călătorie. A scris şi câteva piese de teatru, dintre care două au fost montate la Chişinău: Această copilărie îndepărtată şi Omul a doua zi.

Opere importante ale şaizecismului basarabean, romanele lui Serafim Saka sunt o frescă veridică a mediului de viaţă intelectuală mai puţin explorat în literatura basarabeană. În cărţile sale de publicistică îşi află expresie motivul adevărului istoric, al dezmoştenirii morale şi spirituale a neamului românesc din Basarabia.

Laureat al Premiului Uniunii Scriitorilor din Moldova (1988, 1995), laureat al Premiului de Stat al RSSM (1987), Bursier al Fundaţiei Soros-Moldova (1999), Maestru în artă (1992). Ordinul „Gloria Muncii” (1996).

Creaţia literară şi publicistică a lui Serafim Saka va rămâne în patrimoniul culturii noastre naţionale, iar amintirea omului, prietenului şi colegului va fi mereu neîntinată în inimile celor care l-au cunoscut şi apreciat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace cu drepţii.

CONSILIUL UNIUNII SCRIITORILOR DIN MOLDOVA