Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova e la dispoziţia dumneavoastră

Cu scopul de a facilita şi a cunoaşte mai detaliat serviciile pe care le oferă Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova (SCARRM), în ediţiile de marţi ale JURNALULUI de Chişinău, vor fi publicate răspunsurile la întrebările ce ţin de competenţa secţiei în cauză adresate de cititorii noştri. Răspunsurile vor fi oferite de Tiberiu Trifan, ministru consilier, şeful Secţiei Consulare a Ambasadei României în Republica Moldova. Întrebările le puteţi adresa în scris pe adresa de e-mail a ziarului: cotidian@jurnal.md sau la numărul de telefon 090023456. Menţionăm că SCARRM are competenţa de a rezolva solicitările de servicii consulare pentru persoanele ale căror domiciliu stabil se află în municipiul Chişinău şi următoarele raioane: Anenii Noi, Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Dubăsari, Hânceşti, Ialoveni, Orhei, Ştefan-Vodă, Străşeni, raioanele din stânga Nistrului.

În ediţia de azi, îi informăm pe cititori privitor la principalele servicii oferite de Secţia Consulară a Ambasadei României în RM:

Eliberarea de vize de scurtă (tip C) şi lungă şedere (tip D)

În acest caz, cetăţenii Republicii Moldova pot călători în România doar dacă deţin o viză valabilă, eliberată de misiunile diplomatice ale României în străinătate. Cetăţenii posesori ai unei vize Schengen de scurtă sau lungă şedere sau ai unui permis de şedere eliberat de un stat al Uniunii Europene pot tranzita teritoriul României pentru o perioadă de până la cinci zile, fără obligaţia deţinerii unei vize române.

Permise de mic trafic

Începând cu data de 01 martie 2010, SCARRM primeşte cererile pentru permise de mic trafic. Permise de mic trafic pot solicita numai cetăţenii RM care locuiesc în mod legal, de cel puţin 1 an, în zona de frontieră, vecină cu România, pe o distanţă de 30 de kilometri. Potrivit acordului, persoanele care locuiesc în zona de frontieră pot primi permise de mic trafic la frontieră, pentru o perioadă de la doi la cinci ani, în baza cărora pot călători în statul vecin pe o distanţă de până la 50 km de la graniţă.

Acte notariale

Secţia Consulară a Ambasadei României poate efectua o serie de operaţiuni notariale prin care să asigure capacitatea de a produce efecte juridice pe teritoriul României a actelor întocmite de cetăţenii români în străinătate. Actele notariale care pot fi efectuate de ambasade şi consulate sunt următoarele: autentificarea procurilor şi a declaraţiilor; legalizarea copiilor de pe înscrisuri; legalizarea traducerilor; legalizarea semnăturilor.

Depunerea cererilor pentru redobândirea cetăţeniei române

Conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, modificată şi republicată, persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetăţenia română, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e).

Cererea de acordare sau, după caz, de redobândire a cetăţeniei române se adresează Comisiei pentru cetăţenie şi se depune personal sau la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, fiind însoţită de acte care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. Cererile de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române întemeiate pe dispoziţiile art. 10 alin. (1) şi art. 11 pot fi depuse şi la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României.

Înscrierea actelor de stare civilă

Secţia Consulară poate efectua înscrierea certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie sau deces) emise de autorităţile Republicii Moldova, pentru persoanele care au fost născute pe teritoriul Republicii Moldova şi au domiciliul stabil în Republica Moldova. Înscrierea acestor acte este necesară pentru recunoaşterea lor de către autorităţile române, în vederea producerii efectelor juridice.

Documente de călătorie

Secţia consulară preia cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice sau simple temporare şi a titlurilor de călătorie pentru cetăţenii români cu domiciliul în România sau în străinătate.

Asistenţă consulară

Secţia Consulară acordă asistenţă tuturor cetăţenilor români (indiferent de ţara de reşedinţă), iar în anumite situaţii, poate acorda asistenţă persoanelor care au şi cetăţenie română (bipatrizi). De asemenea, asistenţa consulară poate fi oferită cetăţenilor statelor UE, la cerere, în cazul în care ţara lor nu are reprezentanţă diplomatică în Republica Moldova (în conformitate cu articolul 35 din Tratatul Uniunii Europene şi cu prevederile Deciziei 96/409/ PESC şi deciziile adoptate în 1995 (cf. JO L 314, 28.12.1995 şi documentul 11107/95)).

Activitatea Secţiei Consulare se desfăşoară în locaţia aflată la adresa: Chişinău, str. Grigore Ureche nr. 2.
Informaţii telefonice: (+373) 22 26 07 20, Robot telefonic: (+373) 22 26 07 37, (+373) 22 26 07 47; E-mail: consulat@ambasadaromaniei.md
Program de lucru: luni – vineri, orele: 8.00 – 16.00.
Accesul persoanelor în Secţia Consulară: luni – vineri: 08.00 – 13.30
Programări: vize: 08.00 – 12.00; Programări acte de stare civilă şi paşapoarte: 12.30 – 16.00.

Victoria POPA

The following two tabs change content below.