Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova e la dispoziţia dumneavoastră

Pentru a facilita şi a cunoaşte detaliat serviciile pe care le oferă Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova (SCARRM), în ediţiile de marţi ale JURNALULUI de Chişinău, publicăm răspunsurile la întrebările ce ţin de competenţa secţiei în cauză adresate de cititorii noştri. Răspunsurile sunt oferite de Tiberiu Trifan, ministru consilier, şeful Secţiei Consulare a Ambasadei României în Republica Moldova.

Întrebările le puteţi adresa în scris pe adresa de e-mail a ziarului: cotidian@jurnal.md sau la numărul de telefon 090023456. Menţionăm că SCARRM are competenţa de a rezolva solicitările de servicii consulare pentru persoanele al căror domiciliu stabil se află în municipiul Chişinău şi următoarele raioane: Anenii Noi, Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Dubăsari, Hânceşti, Ialoveni, Orhei, Ştefan-Vodă, Străşeni, raioanele din stânga Nistrului.

  1. Aş dori să aflu dacă unul dintre părinţi poate depune actele mele pentru CNP la Consulatul României, în lipsa mea?

Conform noii Metodologii cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, HG.64/02.03.2011, articolul 135, alineatul 5, „cetăţenii români aflaţi în străinătate cărora nu le-a fost atribuit CNP la înregistrarea naşterii sau la  transcrierea/înscrierea certificatului de naştere străin pot depune cererea de atribuire a CNP la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României competentă/competent pentru statul de reşedinţă care o va înainta spre soluţionare DIRECŢIEI pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. Cererea trebuie să fie însoţită de copii ale actului care dovedeşte cetăţenia română şi ale certificatului de naştere românesc”. De asemenea, trebuie să ataşaţi copii ale certificatului de căsătorie românesc (dacă este cazul) şi actul de identitate.

Recomandarea este ca, în situaţia în care locuiţi legal pe teritoriul altui stat, să vă adresaţi personal misiunii diplomatice a României din ţara unde vă aflaţi.

Dacă doriţi ca unul dintre părinţi să depună actele la Ambasada României în Republica Moldova pentru a obţine, în numele dvs., Codul Numeric Personal, trebuie să îl împuterniciţi pe acesta printr-o procură specială, în condiţiile Hotărârii Guvernului României, 64/2011, articolul 72, alineatul 6.

2. Sunt cetăţean al Republicii Moldova. În 1993, am redobândit cetăţenia română. În 2008, m-am stabilit în România. În 2008, pe o perioadă de cinci ani, soţia mea, fiind cetăţeană a Republicii Moldova, a obţinut cartea de rezidenţă pentru membrii de familie. În 2010, a avut loc divorţul nostru în Republica Moldova.
Întrebare: mai rămâne valabilă cartea de rezident de familie a fostei mele soţii, odată ce noi am divorţat? Se poate anula cartea de rezident? Vă mulţumesc anticipat, Mihai Daraban.

În conformitate cu prevederile OUG 194/2002 republicată, articolul 77, alineatul 3, litera A, Oficiul Român pentru Imigrări revocă, prin decizie motivată, dreptul de şedere temporară atunci când, în urma verificărilor efectuate sau a sesizărilor primite de la alte autorităţi competente, potrivit legii, se constată că străinul nu mai îndeplineşte condiţiile în baza cărora i-a fost prelungit dreptul de şedere ori nu mai respectă scopul pentru care i-a fost acordat acest drept.

Întrucât căsătoria a fost desfăcută în Republica Moldova, pentru ca hotărârea de divorţ să producă efecte în România, va trebui să solicitaţi serviciului de stare civilă din localitatea de domiciliu înscrierea menţiunii de divorţ în acte de stare civilă româneşti.

  1. Mult stimate Domnule Tiberiu Trifan, sunt veteran al Războiului pentru Apărarea Integrităţii Teritoriale a Republicii Moldova din 1992, invalid de gradul II ca urmare a unei traume din timpul acestui conflict armat şi cetăţean al României stabilit cu traiul în R. Moldova.
    Aş dori să merg la Bucureşti pentru a ridica actele de naştere ale fiicelor mele, înscrise în registrele ţării, pe care le-am depus pe 20 ianuarie 2011.

Însă, din experienţa depunerii, ştiu că rândurile sunt enorme şi este anevoios să accezi în biroul necesar. Vă rog să-mi răspundeţi dacă am dreptul de a fi deservit în mod prioritar, luând în consideraţie cele expuse mai sus.

Vă mulţumesc anticipat pentru răspuns. Cu respect, Vasile Savca, Chişinău

Deşi există un număr mare de persoane care solicită transcrierea actelor de stare civilă române, la Direcţia de Stare Civilă a Primăriei Sectorului 1, Bucureşti, procesul de eliberare a acestora decurge în mod operativ.

Având în vedere situaţia expusă de dvs., vă sugerăm să vă adresaţi cu un memoriu Direcţiei de Stare Civilă a Primăriei Sectorului 1.

Victoria POPA

The following two tabs change content below.
Victoria Popa

Victoria Popa

Victoria Popa

Ultimele articole de Victoria Popa (vezi toate)