Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova e la dispoziţia dumneavoastră

Pentru a facilita şi a cunoaşte mai detaliat serviciile pe care le oferă Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova (SCARRM), în ediţiile de marţi ale JURNALULUI de Chişinău, publicăm răspunsurile la întrebările ce ţin de competenţa secţiei în cauză adresate de cititorii noştri. Răspunsurile sunt oferite de Tiberiu Trifan, ministru consilier, şeful Secţiei Consulare a Ambasadei României în Republica Moldova. Întrebările le puteţi adresa în scris pe adresa de e-mail a ziarului: cotidian@jurnal.md sau la numărul de telefon 090023456. Menţionăm că SCARRM are competenţa de a rezolva solicitările de servicii consulare pentru persoanele al căror domiciliu stabil se află în municipiul Chişinău şi următoarele raioane: Anenii Noi, Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Dubăsari, Hânceşti, Ialoveni, Orhei, Ştefan-Vodă, Străşeni, raioanele din stânga Nistrului.

 

Mama mea care este în viaţă are certificatul de naştere din anul 1929, eliberat de autorităţile româneşti, dar ea acum locuieşte în Ucraina şi are certificat de naştere ucrainean. Pot eu, în calitate de fiică, la dosarul pentru redobândirea cetăţeniei române să anexez certificatul oferit de autorităţile din România? Mai este acest certificat valabil?

Mariana Râşcu, Chişinău

 

Stimată doamnă Râşcu,

Certificatul de naştere al mamei dvs. eliberat de către autorităţile române în anul 1927, chiar dacă nu mai este valabil, poate fi inclus, în copie, în dosarul de redobândire a cetăţeniei române, ca dovadă a faptului că mama dvs. a deţinut cetăţenia română anterior anului 1941.

Totodată, este necesar ca la depunerea cererii de redobândire a cetăţeniei române să anexaţi certificatul de naştere al mamei dvs. emis de autorităţile ucrainene, tradus în limba română şi legalizat la notar.

Eu dispun de certificatul de naştere original al mamei mele, dat de Regatul României. Mama numai este în viaţă. M-am adresat la arhiva din Chişinău pentru a face o copie a actului de naştere, unde mi-au spus că în dreptul cetăţeniei este o liniuţă şi la mama şi la tata. Eu mă întreb: „De ce naţionalitate  sunt eu, dacă ei nu au scrisă naţionalitatea în certificatele lor de naştere?”Acest act este valabil pentru redobândirea cetăţeniei române?

Tatiana Morozan, satul Isacova, r. Orhei

Stimată doamnă Morozan,

Referitor la întrebarea dvs. dorim mai întâi să facem câteva precizări de ordin general. Acordarea cetăţeniei române se face în baza unui cadru juridic bine stabilit de Legea nr. 21/ 1991 a cetăţeniei române, modificată şi republicată, care este conformă normelor şi standardelor internaţionale în domeniu, inclusiv prevederilor Convenţiei europene asupra cetăţeniei, adoptată la 6 noiembrie 1997.

Redobândirea cetăţeniei române are menirea de a asigura o reparaţie morală pentru foştii cetăţeni români care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul III pot redobândi ori li se poate acorda cetăţenia română, la cerere, cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate.

Trăsăturile generale ale reglementării române în materie de redobândire a cetăţeniei române sunt:

–                Cetăţenia română se acordă individual, la cerere, dacă sunt îndeplinite cerinţele substanţiale şi procedurale prevăzute de lege;

–                Cetăţenia română nu se acordă pe baze etnice;

–                Cetăţenia română nu se acordă în masă, ca efect al legii, nici nu vizează o comunitate ca atare, nu îi vizează pe cetăţenii din Republica Moldova sau dintr-un alt stat.

Certificatul de naştere al mamei dvs. eliberat de către autorităţile Regatului României, chiar dacă nu mai este valabil, poate fi inclus, în copie, în dosarul de redobândire a cetăţeniei române, ca dovadă a faptului că mama dvs. a deţinut cetăţenia română anterior anului 1941.

Totodată, este necesar ca la depunerea cererii de redobândire a cetăţeniei române să anexaţi certificatul de naştere al mamei dvs. emis de autorităţile Republicii Moldova, tradus în limba română şi legalizat la notar, sau certificatul de deces al mamei dvs.

 

 

În luna iunie 2010, am depus dosarul de redobândire a cetăţeniei române la Iaşi, România, şi nu am primit niciun răspuns până în prezent. Care-i cauza, dacă în decursul a şase luni trebuia să primim măcar ceva informaţii?

Maria Ţurcanu, Călăraşi

 

Stimată doamnă Ţurcanu,

În conformitate cu prevederile legale în domeniul cetăţeniei, pentru rezolvarea problemelor legate de stadiul dosarului de redobândire a cetăţeniei române, singura instituţie care are competenţe şi informaţii cu privire la stadiul dosarelor de redobândire a cetăţeniei române este Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie.

 

După emiterea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, prin care vi se va aproba redobândirea cetăţeniei române, dvs. veţi fi informată personal, în scris despre aceasta.

 

În cazul în care nu veţi primi comunicarea ANC într-un termen rezonabil, vă puteţi informa cu privire la stadiul dosarului dvs. de redobândire a cetăţeniei române, la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din Str. Smârdan, nr. 3, sector 3, Bucureşti.

 

Telefon Relaţii cu publicul: 021.201.93.55, Fax: 021.315.35.43, email de contact: cetatenie@just.ro – adresă la care puteţi solicita doar informaţii de interes public.

 

Informaţiile legate de stadiul dosarului pot fi furnizate numai prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau personal.

 

Informaţii utile puteţi afla şi de la adresa de Internet: http://cetatenie.just.ro.

 

Victoria POPA

The following two tabs change content below.