Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova e la dispoziţia dumneavoastră

Pentru a facilita şi a cunoaşte mai detaliat serviciile pe care le oferă Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova (SCARRM), în ediţiile de marţi ale JURNALULUI de Chişinău, publicăm răspunsurile la întrebările ce ţin de competenţa secţiei în cauză adresate de cititorii noştri.

Răspunsurile sunt oferite de Tiberiu Trifan, ministru consilier, şeful Secţiei Consulare a Ambasadei României în Republica Moldova. Întrebările le puteţi adresa în scris pe adresa de e-mail a ziarului: cotidian@jurnal.md sau la numărul de telefon 090023456. Menţionăm că SCARRM are competenţa de a rezolva solicitările de servicii consulare pentru persoanele ale căror domiciliu stabil se află în municipiul Chişinău şi următoarele raioane: Anenii Noi, Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Dubăsari, Hânceşti, Ialoveni, Orhei, Ştefan-Vodă, Străşeni, raioanele din stânga Nistrului.

1. În anul 2002, am depus actele pentru redobândirea cetăţeniei române cu toată familia, printre care erau şi copii minori. De ceva timp, am primit cetăţenia toată familia şi copiii minori, excepţie fiind unul din copii, care între timp a împlinit 18 ani. Cum procedăm acum (doar dosarul fiului a fost trimis şi în 2002): mai depunem încă o dată pentru feciorul de 18 ani sau există altă procedură în cazul nostru?

Zaharia Vasilache, Colibaşi, Cahul

Stimate domnule Vasilache,

Cu privire la situaţia prezentată de către dvs., vă informăm că este necesar să vă adresaţi Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, printr-o scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, la adresa Str. Smîrdan, nr. 3, sector 3, Bucureşti.

În cererea dvs. va trebui să solicitaţi includerea fiului minor în ordinul prin care v-a fost acordată cetăţenia română sau includerea acestuia într-un ordin separat.

În cazul unui răspuns negativ, va fi necesar ca fiul dvs. să depună cererea de redobândire a cetăţeniei române, în nume propriu.

2.Care este procedura, setul de acte şi costul redobândirii cetăţeniei române?

Victor Pânzaru din Bumbăta, Ungheni

Stimate domnule Pânzaru,

În prezent, se pot depune dosarele pentru redobândirea cetăţeniei române la oficiile consulare din Republica Moldova, fără invitaţie.

În cazul dvs. aveţi posibilitatea să vă prezentaţi la Consulatul General al României din oraşul Bălţi, cu sediul în strada Sfântul Nicolae nr. 51, 3100 Bălţi, Republica Moldova, de luni până vineri în intervalul orar 08.30-13.30.

Lista tuturor documentelor o puteţi găsi la adresa de Internet: http://chisinau.mae.ro/index.php?lang=ro&id=113663.

Precizăm că în conformitate cu art. 11 al Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române, modificată şi republicată, cererile de redobândire a cetăţeniei române pot fi depuse numai de persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetatenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul III.

Menţionăm că cererile de redobândire a cetăţeniei române se depun personal.

În conformitate cu art. 34 al Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române, modificată şi republicată, cererile de redobândire a cetăţeniei române formulate în baza art. 10 alin. (2) şi art. 11 sunt scutite de taxa de cerere, prevăzută de lege.

La depunerea dosarului, petentul face o declaraţie în faţa consulului cu privire la stabilirea domiciliului după redobândirea cetăţeniei române. Taxa consulară pentru autentificarea acestei declaraţii este de 60 de euro, conform Legii n. 78/2010 pentru modificarea şi completarea Legii n. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, care a intrat în vigoare la data de 25 mai 2010.

Conform prevederilor legale, dvs. aveţi posibilitatea să vă depuneţi cererea de redobândire a cetăţeniei Române şi la unul din cele cinci centre regionale aflate la Cluj, Galaţi, Iaşi, Timişoara şi Suceava.

3. În anul 2002, am depus la Bucureşti, cu toată familia, actele pentru redobândirea cetăţeniei române. Doi membri ai familiei, dintre care eu şi o fiică minoră pe atunci, nu am primit niciun răspuns, deşi o dată mi-a ieşit în Monitorul Oficial numele. Cum să procedăm în continuare, dacă fiica este de-acum majoră (nr. Dosarului meu la primirea actelor este 5030, iar al fiicei, Ina Ilie Rapcea – 5028)?

Ilie Rapcea, s. Ohrincea, r. Criuleni

Stimate domnule Rapcea,

În urma analizării situaţiei prezentate de către dumneavoastră, a reieşit faptul că v-a fost aprobată cererea de redobândire a cetăţeniei române, atât pentru dvs. cât şi pentru Ina, fiica dvs.

În următoarea perioadă, veţi primi în scris comunicarea oficială din partea ANC cu privire la aprobarea cererii dvs. de redobândire a cetăţeniei române.

Ulterior, în termen de trei luni, de la primirea comunicării, va trebui să vă prezentaţi la Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova, în  intervalul orar 08.00 – 13.30, pentru a vă programa în vederea depunerii Jurământului de credinţă faţă de România. La prezentare va trebui să aveţi asupra dvs. următoarele documente:

–                 înştiinţarea scrisă cu privire la acordarea cetăţeniei române primită din partea ANC.

–                 buletin de identitate (original însoţit de copie simplă);

–                 certificat de naştere (original însoţit de copie simplă);

–                 certificat de căsătorie, dacă există (original însoţit de copie simplă);

–                 2 fotografii identice, de dată recentă, format 3,5 x 4,5 (cm).

Victoria POPA

The following two tabs change content below.