Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova e la dispoziţia dumneavoastră

Pentru a facilita şi a cunoaşte mai detaliat serviciile pe care le oferă Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova, în ediţiile de marţi ale JURNALULUI de Chişinău, vor fi publicate răspunsurile la întrebările ce ţin de competenţa secţiei în cauză adresate de cititorii noştri.

Răspunsurile vor fi oferite de Tiberiu Trifan, ministru consilier, şeful Secţiei Consulare a Ambasadei României în Republica Moldova. Întrebările le puteţi adresa în scris pe adresa de e-mail a ziarului: cotidian@jurnal.md sau la numărul de telefon 090023456. Menţionăm că SCARRM are competenţa de a rezolva solicitările de servicii consulare pentru persoanele ale căror domiciliu stabil se află în municipiul Chişinău şi următoarele raioane: Anenii Noi, Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Dubăsari, Hânceşti, Ialoveni, Orhei, Ştefan-Vodă, Străşeni, raioanele din stânga Nistrului.

1. Soţul şi copilul au cetăţenie română cu domiciliul în România. Care este procedura de redobândire a cetăţeniei române pentru mine? Şi dacă e posibil ca actele pentru reîntregirea familiei să fie perfectate la Chişinău?

Adela, Ialoveni

Stimată doamnă Adela,

Potrivit art. 10, al. (3) al Legii nr. 21 1991 a cetăţeniei române, modificată şi republicată, redobândirea cetăţeniei de către unul dintre soţi nu are efect asupra cetăţeniei celuilalt soţ. Soţul cetăţean străin sau fără cetăţenie al persoanei care redobândeşte cetăţenia română poate cere acordarea cetăţeniei române în condiţiile prezentei legi.

Procedura de reîntregire a familiei se aplică doar în cazul în care dumneavoastră împreună cu soţul dvs. vă veţi stabili de facto domiciliul în România.

În aceste condiţii, în conformitate cu prevederile art. 8 al Legii nr. 21 1991 a cetăţeniei române, modificată şi republicată, cetăţenia română se poate acorda, la cerere, persoanei cetăţeanului străin, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: domiciliază, la data cererii, în condiţiile legii pe teritoriul statului român de cel puţin opt ani sau, în cazul în care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei, dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni, este major şi are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă, este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român.

Menţionăm că, în cazul în care cetăţeanul străin care a solicitat să i se acorde cetăţenia română se află în afara teritoriului statului român o perioadă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul la stabilirea perioadei prevăzute anterior.

În speţa prezentată de dvs., considerăm că, în cazul în care îndepliniţi prevederile legale, prevăzute de art. 11 al Legii nr. 21/1991, aveţi posibilitatea să solicitaţi redobândirea cetăţeniei române.

2. Eu sunt născut în anul 1948, tatăl meu în anul 1902 (care a decedat). Mai este oare nevoie şi de actele buneilor la dosarul pentru redobândirea cetăţeniei române? Mai ales că nu cunoaştem anul naşterii şi morţii buneilor şi nici arhiva nu ne poate oferi un răspuns.

Ţânţăreni, Teleneşti

Stimate domn,

În acord cu prevederile art. 11 al Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române, modificată şi republicată, persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetăţenia română, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate.

În acest context dvs. beneficiaţi de prevederile legii, în baza faptului că tatăl dvs. a deţinut cetăţenia română, şi nu în baza bunicilor dvs. Drept urmare, este suficientă prezentarea actelor de stare civilă ale tatălui şi respectiv mamei dvs.

Victoria POPA

The following two tabs change content below.