Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova e la dispoziţia dumneavoastră

Pentru a facilita şi a cunoaşte mai detaliat serviciile pe care le oferă Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova, în ediţiile de marţi ale JURNALULUI de Chişinău, vor fi publicate răspunsurile la întrebările ce ţin de competenţa secţiei în cauză adresate de cititorii noştri.

Răspunsurile vor fi oferite de Tiberiu Trifan, ministru consilier, şeful Secţiei Consulare a Ambasadei României în Republica Moldova. Întrebările le puteţi adresa în scris pe adresa de e-mail a ziarului: cotidian@jurnal.md sau la numărul de telefon 090023456. Menţionăm că SCARRM are competenţa de a rezolva solicitările de servicii consulare pentru persoanele ale căror domiciliu stabil se află în municipiul Chişinău şi următoarele raioane: Anenii Noi, Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Dubăsari, Hânceşti, Ialoveni, Orhei, Ştefan-Vodă, Străşeni, raioanele din stânga Nistrului.

Mult stimate domnule Tiberiu Trifan,

Aş aprecia mult dacă mă veţi ajuta în clarificarea situaţiei cu dosarul meu. Mă numesc Nadejda Burciu, Chișinău.

Prin Ordinul Autorității Naționale pentru Cetățenie nr. 391/c din data de 05.02.2010 am obţinut cetăţenia română. În momentul prezentării la Consulatul României la Chişinău pentru depunerea actelor în vederea depunerii jurământului de credinţă faţă de România (pentru a face programare), mi-a fost cerut un document suplimentar, şi anume prezentarea unei confirmări/certificat de la autorităţile române privind rectificarea numelui. Astfel, am depus o cerere la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, număr de intrare: 6681/ANC în data de 05.05.2010, solicitând informaţia privind rectificarea numelui din Căpraru în Caprar (numele de familie deținut înainte de căsătorie). Până în prezent, nu am obţinut răspuns la cererea adresată.

Ulterior, am adresat două cereri în mod repetat Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie solicitând să fiu informată privind paşii pe care ar trebui să-i întreprind şi nu am primit niciun răspuns.  Pentru mine nu este clar care-i problema. Cred că merită menţionat şi faptul că am depus cererea de redobândire a cetăţeniei române în anul 2003 (dar fiind înregistrată deja la începului lui 2004). Am aşteptat 7 ani această aprobare şi la urmă trebuie să mai aştept nu ştiu ce fel de reconfirmare încă nu ştiu cât timp.

În cazul în care nu sunt şanse să fiu acceptată de Ambasadă pentru a depune jurământul, am dreptul să aplic pentru reîntregirea familiei? Soţul meu, cetăţean al RM, a primit de curând paşaportul românesc.

Nadejda Burciu

Stimată doamnă Burciu,

Potrivit prevederilor Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române, modificată şi republicată, instituţia care are atribuţii în domeniul cetăţeniei române este Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie. Potrivit cadrului legal menţionat atribuţiile misiunilor diplomatice se rezumă la preluarea şi expedierea în cel mai scurt timp a dosarelor de redobândire a cetăţeniei române, precum şi a organizării sesiunilor solemne de depunere a jurământului de credinţă faţă de România.

În cazul dvs. singura instituţie care vă poate rezolva situaţia este Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie. Pentru aceasta aveţi posibilitatea să solicitaţi o audienţă la conducerea instituţiei sau să vă adresaţi, din nou printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi să solicitaţi rectificarea ordinului nr. 391/C din data de 05.02.2010, prin care v-a fost acordată cetăţenia română.

Demersurile pot fi făcute personal sau prin intermediul unui mandatar care să vă reprezinte interesele dvs. în faţa instituţiei menţionate.

Datele de contact sunt:

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie,

Str. Smârdan, nr. 3, sector 3, Bucureşti

Telefon Relaţii cu publicul: 021.201.93.55;

Fax: 021.315.35.43

Email de contact: cetatenie@just.ro – adresă la care puteţi solicita doar informaţii de interes public. informaţii legate de stadiul dosarului pot fi furnizate numai prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau personal.

Informaţii utile puteţi afla de la adresa de Internet :http://cetatenie.just.ro,

Program de lucru cu publicul:

–                 Petenţi şi mandatari: în zilele de luni şi miercuri între orele 9.00-16.00;

–                 Avocaţi: în zilele de marţi şi joi între orele 09.00-16.00.

Programul de audienţe al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie se desfăşoară în fiecare zi de miercuri între orele 13 şi 15 pentru probleme deosebite. Programarea la audienţă se va face în baza unei cereri prealabile care va cuprinde şi un număr de telefon de contact la care un funcţionar al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie va comunica solicitantului ziua şi ora audienţei în cazul în care aceasta a fost aprobată.
1. Am cetăţenie română din anul 2009, pasaport valabil pe 5 ani, cu domiciliul în RM. Recent, m-am căsătorit şi mi-am schimbat numele de familie. Întrebare: Ce urmează să fac acum? Trebuie să-mi schimb paşaportul românesc? Dacă da, atunci în ce termen (citisem undeva pe net că trebuie să mi-l schimb în termen de jumătate de an de la căsătorie) şi care este procedura?
2. Eu am cetăţenie română, soţul meu – încă nu. Am citit iarăşi pe internet o informaţie conform căreia soţul meu ar putea călători alături de mine în statele UE, chiar dacă el nu are cetăţenie română, iar eu am. E veridică sau nu informaţia?
Vă mulţumesc anticipat!

Daniela Josan

Stimată doamnă Josan,

Cu privire la prima întrebare dorim să vă informăm că, urmare a căsătoriei dvs. şi schimbării numelui de familie, aveţi obligaţia de a solicita eliberarea unui nou document de călătorie (paşaport).

În consecinţă, prima etapă pe care trebuie să o parcurgeţi este înscrierea certificatului de căsătorie în registrele de stare civilă române. În situaţia în care aveţi un certificat de căsătorie eliberat de autorităţile Republicii Moldova, aveţi posibilitatea înscrierii acestuia la Primăria Sectorului 1, Bucureşti, sau la unul din oficiile consulare ale României din Republica Moldova.

În cazul în care decideţi să vă înscrieţi actele la unul din oficiile consulare ale României din Republica Moldova, cererea va fi însoţită de următoarele documente:

–                 document prin care se atestă acordarea cetăţeniei române (atestatul de cetăţenie, paşaport);

–                 certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile Republicii Moldova (original, însoţit de copie legalizată);

–                 certificatele de naştere moldoveneşti/româneşti ale soţilor (original, însoţite de copie simplă);

–                 buletinele de identitate ale soţilor eliberate de autorităţile Republicii Moldova (original, însoţit de copie simplă);

Certificatele se eliberează în 48 de ore de la depunerea documentelor. Taxa consulară este de 110 euro pentru cazul în care documentele se depun în termen de 6 luni de la căsătorie şi de 155 euro pentru cazul în care documentele se depun după o perioadă mai mare de 6 luni, de la căsătorie.

După obţinerea  certificatului de căsătorie român vă puteţi programa pentru schimbarea paşaportului. Documentele necesare sunt următoarele (original şi copie): paşaportul vechi, certificatul de naştere român, certificatul de căsătorie român, buletinul de identitate moldovean/român.

Cu privire la cea de-a doua întrebare dorim să vă informăm că, în conformitate cu OUG 194/2002, în cazul în care aveţi domiciliul în România, soţul dumneavoastră va trebui să solicite o viză de lungă şedere pentru reîntregirea familiei, în baza căreia autorităţile române îi vor elibera cartea de rezidenţă pentru membrii de familie.

Conform Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, transpusă în legislaţia română prin OUG 102/2005, statele membre permit intrarea pe teritoriul lor a membrilor de familie ai cetăţenilor UE care nu au cetăţenia unui stat membru şi care îl însoţesc pe cetăţeanul Uniunii, ori se alătură acestuia, în baza paşaportului valabil şi a cărţii de rezidenţă pentru membrii de familie.

În cazul în care soţul dumneavoastră nu este în posesia cărţii de rezidenţă pentru membrii de familie şi doreşte să călătorească într-o ţară membră a Uniunii Europene, va trebui să solicite viză la misiunea diplomatică a statului respectiv în Republica Moldova.

Victoria POPA

The following two tabs change content below.